E & M MILLER Adwokaci Sp. P.

Kancelarię tworzą adwokat Ewelina Miller oraz adwokat Michał Miller. Jesteśmy rodzinną kancelarią adwokacką z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu spraw osób poszkodowanych wskutek błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz roszczenia rentowe, reprezentując wyłącznie osoby poszkodowane. Nie zajmujemy się natomiast reprezentowaniem szpitali, towarzystw ubezpieczeń bądź lekarzy uważając, iż prowadziłoby to do konfliktu interesów.

Wąska specjalizacja jest podyktowana zainteresowaniami i doświadczeniem partnerów kancelarii oraz przekonaniem, że nie można być skutecznym adwokatem zajmując się każdą dziedziną prawa.

Wszelkie powierzone sprawy od początku do końca prowadzimy osobiście i dbamy o bezpośredni kontakt z klientem uważając, iż to najlepszy sposób współpracy oraz podstawa budowania zaufania w relacji adwokat – klient.

Ewelina Miller

Adwokat
Ewelina Miller

Jestem adwokatem, członkiem dwóch sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. Wybór wiodącej specjalizacji - spraw z zakresu prawa medycznego był naturalną konsekwencją wieloletniego zainteresowania medycyną.

Występuję przed sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami lekarskimi, prokuraturami i wszędzie tam, gdzie mogę udowodnić, że doszło do błędu medycznego.

Pomiędzy rozprawami, przesłuchaniami, spotkaniami z klientami, pisaniem pism i zajmowaniem się rozwojem Kancelarii staram się znaleźć czas na pisanie bloga, w którym przybliżam tematykę błędów medycznych.

W wolnym czasie uwielbiam podróżować, próbować nowych potraw, czytać i uczyć się języka hiszpańskiego.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

icons

Telefon

tel:693 800 771
Michał Miller
Michał Miller

Adwokat
Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłem Aplikację Adwokacką oraz kurs Mediatora. Obecnie wykonuję zawód adwokata, jestem członkiem Sekcji Prawa Odszkodowawczego oraz Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz wypadków w rolnictwie. Prowadzę postępowania zarówno w zakresie wykazania odpowiedzialności sprawcy szkody, jak i uzyskania odpowiedniego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Prywatnie lubię zwiedzać świat, poznawać ciekawych ludzi i pić dobre wino.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Ewelina Miller
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jestem osobą poszkodowaną na skutek błędu medycznego i chcę to udowodnić. Od czego zacząć?

- Przede wszystkim należy uzyskać ze szpitala, w którym odbywało się leczenie kopię pełnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentacji z całego procesu leczenia. Jeżeli leczenie odbywało się również w innych placówkach medycznych z nich także będzie potrzebna pełna dokumentacja medyczna.
- Jeżeli skutkiem błędu medycznego była śmierć pacjenta bardzo ważne jest wyrażenie zgody na sekcję zwłok i uzyskanie protokołu z sekcji zwłok pacjenta.
- Jednocześnie odradzamy samodzielne składanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, gdyż co prawda pozwoli to na zabezpieczenie przez policję dokumentacji medycznej z procesu leczenia, jednak może utrudnić lub przedłużyć wyjaśnienie sprawy w ramach innych dostępnych postępowań w tym przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Interesuje mnie konsultacja z adwokatem z Państwa kancelarii. Jak mam się umówić?

Najlepiej jest umówić się telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt. Pozwoli Nam to szybko i sprawnie ustalić dogodny dla Państwa termin konsultacji.

Jakie dokumenty przygotować na spotkanie w sprawie błędu lekarskiego?

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnej dokumentacji medycznej z procesu leczenia.
- Opis przebiegu procesu leczenia sporządzony przez osobę poszkodowaną lub jej osoby najbliższe. Może być w punktach. Sporządzony przez Państwa opis ma na celu pomóc znaleźć ewentualne niezgodności pomiędzy zapisami dokumentacji medycznej, a rzeczywistym przebiegiem procesu leczenia.

Jakie dokumenty przygotować na spotkanie w sprawie odszkodowania powypadkowego?

- Najlepiej wyrok sądu karnego wydany w sprawie. Gdy postępowanie karne jeszcze trwa przydadzą się jakiekolwiek inne dokumenty wydane przez policję, prokuraturę lub sąd karny.
- Jeżeli nie macie Państwo żadnych dokumentów karnych proszę przed spotkaniem ustalić datę i miejsce wypadku, numer rejestracyjny samochodu sprawcy oraz imię i nazwisko sprawcy.
- Dokumentację medyczną z procesu leczenia powypadkowego.
- Faktury i paragony potwierdzające poniesione przez Państwa koszty w związku z wypadkiem.
- Jeżeli zostały przyznane świadczenia z ZUS lub KRUS to również dokumenty na ich potwierdzenie.

Jaki jest koszt konsultacji w Państwa kancelarii?

- Konsultacja dotycząca tematyki błędów medycznych lub odszkodowania powypadkowego jest darmowa i nie wiąże się z koniecznością powierzenia Nam prowadzenia swojej sprawy. Konsultacja ma na celu ocenę możliwości skutecznego poprowadzenia sprawy i określenie najlepszej drogi postępowania.
- Zachęcamy do dostarczenia Nam niezbędnej dokumentacji jeszcze przed spotkaniem, co pozwoli Nam dokonać jej pełnej analizy by na spotkaniu odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Jak można dostarczyć dokumenty do Państwa kancelarii?

- Dokumentację w celu wykonania analizy można przesłać mailowo w formie skanów na adres [email protected] lub [email protected]
- Wysłać listem poleconym na adres kancelarii – E i M MILLER Adwokaci Sp. P., ul. Sułkowicka 2/4, lok. 65, 00-746 Warszawa
- Dostarczyć osobiście w godzinach 9-18 do siedziby kancelarii przy ul. Sułkowickiej 2/4, lok. 65, 00-746 Warszawa.

Czy prowadzą Państwo sprawy na terenie całego kraju?

- Kancelaria E i M MILLER Adwokaci Sp. P. świadczy pomoc prawną na terenie całej Polski.
- Jeżeli mają Państwo problem z dotarciem na konsultacje do siedziby kancelarii w Warszawie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
- Możliwe jest również zorganizowanie spotkania w okolicach Państwa miejsca zamieszkania, gdyż w związku z prowadzeniem spraw Naszych klientów często podróżujemy po terenie całego kraju.

Moja szkoda miała miejsce 12 lat temu. Czy mogę jeszcze wystąpić do sprawcy z roszczeniami odszkodowawczymi?

- Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych są różne w zależności od rodzaju szkody, wieku osoby poszkodowanej oraz tego czy sprawca szkody został ukarany prawomocnym wyrokiem karnym.
- Szczegółowo tematykę przedawnienia roszczeń odszkodowawczych opisaliśmy w artykule na Naszym blogu.
- Zachęcamy też do opisania Nam swojej sprawy mailowo lub telefonicznie, dzięki czemu potwierdzimy czy Państwa roszczenia nie uległy jeszcze przedawnieniu.

Potrzebujesz pomocy?

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz roszczenia rentowe, z tytułu błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy.

Napisz do nas