o nas

E & M MILLER Adwokaci Sp. P.

Kancelarię tworzą adwokat Ewelina Miller oraz adwokat Michał Miller. Jesteśmy rodzinną kancelarią adwokacką z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu spraw osób poszkodowanych wskutek błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz roszczenia rentowe, reprezentując wyłącznie osoby poszkodowane. Nie zajmujemy się natomiast reprezentowaniem szpitali, towarzystw ubezpieczeń bądź lekarzy uważając, iż prowadziłoby to do konfliktu interesów.

Wąska specjalizacja jest podyktowana zainteresowaniami i doświadczeniem partnerów kancelarii oraz przekonaniem, że nie można być skutecznym adwokatem zajmując się każdą dziedziną prawa.

Wszelkie powierzone sprawy od początku do końca prowadzimy osobiście i dbamy o bezpośredni kontakt z klientem uważając, iż to najlepszy sposób współpracy oraz podstawa budowania zaufania w relacji adwokat – klient.

Adwokat Ewelina Miller

Jestem adwokatem, członkiem dwóch sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. Wybór wiodącej specjalizacji – spraw z zakresu prawa medycznego był naturalną konsekwencją wieloletniego zainteresowania medycyną.

Występuję przed sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami lekarskimi, prokuraturami i wszędzie tam, gdzie mogę udowodnić, że doszło do błędu medycznego.

Pomiędzy rozprawami, przesłuchaniami, spotkaniami z klientami, pisaniem pism i zajmowaniem się rozwojem Kancelarii staram się znaleźć czas na pisanie bloga, w którym przybliżam tematykę błędów medycznych.

W wolnym czasie uwielbiam podróżować, próbować nowych potraw, czytać i uczyć się języka hiszpańskiego.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Ewelina Miller
email eim waw

E-mail

ewelina.miller@eim.waw.pl

phone eim waw

Telefon

693 800 771
adwokat Michał Miller

Adwokat Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłem Aplikację Adwokacką oraz kurs Mediatora. Obecnie wykonuję zawód adwokata, jestem członkiem Sekcji Prawa Odszkodowawczego oraz Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz wypadków w rolnictwie. Prowadzę postępowania zarówno w zakresie wykazania odpowiedzialności sprawcy szkody, jak i uzyskania odpowiedniego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Prywatnie lubię zwiedzać świat, poznawać ciekawych ludzi i pić dobre wino.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

email eim waw

E-mail

michal.miller@eim.waw.pl
phone eim waw

Telefon

607 22 34 20

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

- Przede wszystkim należy uzyskać ze szpitala, w którym odbywało się leczenie kopię pełnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentacji z całego procesu leczenia. Jeżeli leczenie odbywało się również w innych placówkach medycznych z nich także będzie potrzebna pełna dokumentacja medyczna. - Jeżeli skutkiem błędu medycznego była śmierć pacjenta bardzo ważne jest wyrażenie zgody na sekcję zwłok i uzyskanie protokołu z sekcji zwłok pacjenta. - Jednocześnie odradzamy samodzielne składanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, gdyż co prawda pozwoli to na zabezpieczenie przez policję dokumentacji medycznej z procesu leczenia, jednak może utrudnić lub przedłużyć wyjaśnienie sprawy w ramach innych dostępnych postępowań w tym przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Najlepiej jest umówić się telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt. Pozwoli Nam to szybko i sprawnie ustalić dogodny dla Państwa termin konsultacji.
- Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnej dokumentacji medycznej z procesu leczenia. - Opis przebiegu procesu leczenia sporządzony przez osobę poszkodowaną lub jej osoby najbliższe. Może być w punktach. Sporządzony przez Państwa opis ma na celu pomóc znaleźć ewentualne niezgodności pomiędzy zapisami dokumentacji medycznej, a rzeczywistym przebiegiem procesu leczenia.
- Najlepiej wyrok sądu karnego wydany w sprawie. Gdy postępowanie karne jeszcze trwa przydadzą się jakiekolwiek inne dokumenty wydane przez policję, prokuraturę lub sąd karny. - Jeżeli nie macie Państwo żadnych dokumentów karnych proszę przed spotkaniem ustalić datę i miejsce wypadku, numer rejestracyjny samochodu sprawcy oraz imię i nazwisko sprawcy. - Dokumentację medyczną z procesu leczenia powypadkowego. - Faktury i paragony potwierdzające poniesione przez Państwa koszty w związku z wypadkiem. - Jeżeli zostały przyznane świadczenia z ZUS lub KRUS to również dokumenty na ich potwierdzenie.
- Konsultacja dotycząca tematyki błędów medycznych lub odszkodowania powypadkowego jest darmowa i nie wiąże się z koniecznością powierzenia Nam prowadzenia swojej sprawy. Konsultacja ma na celu ocenę możliwości skutecznego poprowadzenia sprawy i określenie najlepszej drogi postępowania. - Zachęcamy do dostarczenia Nam niezbędnej dokumentacji jeszcze przed spotkaniem, co pozwoli Nam dokonać jej pełnej analizy by na spotkaniu odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.
- Dokumentację w celu wykonania analizy można przesłać mailowo w formie skanów na adres michal.miller@eim.waw.pl lub ewelina.miller@eim.waw.pl - Wysłać listem poleconym na adres kancelarii – E i M MILLER Adwokaci Sp. P., ul. Sułkowicka 2/4, lok. 65, 00-746 Warszawa - Dostarczyć osobiście w godzinach 9-18 do siedziby kancelarii przy ul. Sułkowickiej 2/4, lok. 65, 00-746 Warszawa.
- Kancelaria E i M MILLER Adwokaci Sp. P. świadczy pomoc prawną na terenie całej Polski. - Jeżeli mają Państwo problem z dotarciem na konsultacje do siedziby kancelarii w Warszawie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. - Możliwe jest również zorganizowanie spotkania w okolicach Państwa miejsca zamieszkania, gdyż w związku z prowadzeniem spraw Naszych klientów często podróżujemy po terenie całego kraju.
- Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych są różne w zależności od rodzaju szkody, wieku osoby poszkodowanej oraz tego czy sprawca szkody został ukarany prawomocnym wyrokiem karnym. - Szczegółowo tematykę przedawnienia roszczeń odszkodowawczych opisaliśmy w artykule na Naszym blogu. - Zachęcamy też do opisania Nam swojej sprawy mailowo lub telefonicznie, dzięki czemu potwierdzimy czy Państwa roszczenia nie uległy jeszcze przedawnieniu.