yandex

Adwokat Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

W razie pytań proszę o kontakt:
tel. 607 22 34 20


Adwokat Ewelina Miller

Jestem adwokatem, członkiem dwóch sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. Wybór wiodącej specjalizacji - spraw z zakresu prawa medycznego był naturalną konsekwencją wieloletniego zainteresowania medycyną.

Występuję przed sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami lekarskimi, prokuraturami i wszędzie tam, gdzie mogę udowodnić, że doszło do błędu medycznego.

Pomiędzy rozprawami, przesłuchaniami, spotkaniami z klientami, pisaniem pism i zajmowaniem się rozwojem Kancelarii staram się znaleźć czas na pisanie bloga, w którym przybliżam tematykę błędów medycznych.

W wolnym czasie uwielbiam podróżować, próbować nowych potraw, czytać i uczyć się języka hiszpańskiego.

W przypadku pytań proszę o kontakt:
tel. 693 800 771


Kancelarię E i M MILLER Adwokaci Spółka Partnerska tworzą adwokat Ewelina Miller oraz adwokat Michał Miller. Jesteśmy rodzinną kancelarią adwokacką z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu spraw osób poszkodowanych wskutek błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz roszczenia rentowe, reprezentując wyłącznie osoby poszkodowane. Nie zajmujemy się natomiast reprezentowaniem szpitali, towarzystw ubezpieczeń bądź lekarzy uważając, iż prowadziłoby to do konfliktu interesów.

Wąska specjalizacja jest podyktowana zainteresowaniami i doświadczeniem partnerów kancelarii oraz przekonaniem, że nie można być skutecznym adwokatem zajmując się każdą dziedziną prawa.

Wszelkie powierzone sprawy od początku do końca prowadzimy osobiście i dbamy o bezpośredni kontakt z klientem uważając, iż to najlepszy sposób współpracy oraz podstawa budowania zaufania w relacji adwokat – klient.

Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich postępowaniach, które są celowe do osiągnięcia zamierzonego celu, w tym:

  • w postępowaniu karnym, na etapie postępowania przygotowawczego przed Policją i Prokuraturą oraz na etapie postępowania przed Sądem Karnym;
  • w postępowaniu z powództwa cywilnego przed Sądami Cywilnymi wszystkich instancji;
  • w postępowaniu likwidacyjnym przed Towarzystwem Ubezpieczeń w ramach odpowiedzialności z polisy OC;
  • w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
  • w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie roszczeń rentowych;
  • w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta;
  • w postępowaniu przed Sądem Lekarskim;

 

607 223 420