Infekcja i sepsa w ciąży

Infekcje są zjawiskiem często obserwowanym zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, zazwyczaj szybko znikają, nie pozostawiając za sobą większych skutków. W sytuacji, gdy infekcja pojawi się u kobiety ciężarnej albo gdy jest nieprawidłowo leczona może doprowadzić do powstania wad rozwojowych płodu, a nawet spowodować śmierć dziecka lub matki. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki […]

Vacuum poród

Poród zarówno w kontekście fizjologicznym jak i w kontekście błędów medycznych okołoporodowych kojarzy się zazwyczaj z porodem naturalnym albo z cesarskim cięciem. Na sali sądowej walczymy często o to, by udowodnić błąd medyczny polegający np. na opóźnieniu w wykonaniu cesarskiego cięcia pomimo wskazań, nieprawidłowym prowadzeniu porodu naturalnego, nieprawidłowej opiece nad pacjentką. Dość rzadko (raporty wskazują […]

Wniosek o odszkodowanie – wzór

Za szkody odniesione na skutek wypadku komunikacyjnego, każdej sobie poszkodowanej, poza sprawcą wypadku należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie, a w niektórych wypadkach nawet stała miesięczna renta z polisy OC sprawcy wypadku drogowego. W niniejszym artykule dokładnie opiszę, co należy zrobić, żeby uzyskać odszkodowanie powypadkowe, a przede wszystkim jak, kiedy i do kogo napisać wniosek o odszkodowanie. […]

Odmowa leczenia przez lekarza

Zasadą jest, iż pacjent ma prawo do uzyskania pomocy lekarskiej w sytuacji, gdy takiej pomocy potrzebuje.   Ochronę życia i zdrowia ludzkiego poza Konstytucją gwarantują również: art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego […]

Zaniżone odszkodowanie

Zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego to świadczenia ocenne, które nie mają ściśle określonej wysokości. Wysokość odszkodowania należnego osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym będzie zależała więc nie tylko od zakresu odniesionych obrażeń, ale również od tego jak zostaną opisane w zgłoszeniu szkody oraz jak oceni je likwidator szkody pracujący […]

Odszkodowanie za potrącenie pieszego

Wypadki komunikacyjne to nie tylko sytuacje, w których dochodzi do zderzenia kilku pojazdów mechanicznych, ale również przypadki zderzenia samochodu z rowerem, hulajnogą elektryczną, czy potrącenia pieszego, a ostatnio coraz częściej nawet zderzenia dwóch lub więcej rowerów. W niniejszym artykule skupimy się na przed ostatniej sytuacji, czyli potrąceniu pieszego przez pojazd mechaniczny i związanych z tym […]

Odszkodowania powypadkowe

Wypadki drogowe zdarzają się każdego dnia. Mimo poprawy infrastruktury drogowej, coraz większej ilości dróg ekspresowych i autostrad, liczba wypadków komunikacyjnych jedynie nieznacznie maleje. Dzieję się tak głównie dlatego, iż w Polsce ciągle rośnie liczba samochodów i jest to wzrost znaczący. Z wypadkami nierozerwalnie związana jest tematyka odszkodowań powypadkowych. Każdy wypadek drogowy, rodzi po stronie jego […]

Dopłaty do odszkodowań

Dopłata do odszkodowania lub dopłaty do odszkodowań OC – maile z takimi tytułami coraz częściej docierają na Państwa skrzynki pocztowe w ramach rozmaitych kampanii mailingowych.   Zanim zdecydują się Państwo kliknąć w załączony link lub oddzwonić na wskazany w treści maila numer telefonu warto zastanowić się: na czym polega uzyskanie dopłaty do odszkodowania? kto wysyła […]

Orzecznictwo w sprawach błędów medycznych

Poniższy artykuł ma na celu przedstawić wagę orzecznictwa w sprawach błędów medycznych oraz wskazać na dużą rozbieżność w wydawanych wyrokach. Należy pamiętać, że w Polsce nie obowiązuje w przeciwieństwie do krajów anglosaskich prawo precedensowe, w którym wydany wyrok stanowi źródło prawa. W praktyce, jednakże wyroki sądowe, szczególnie te wydane przez Sąd Najwyższy albo sądy apelacyjne […]

Co pokrywa OC sprawcy wypadku

Każdy zarejestrowany, samochód, motocykl czy inny pojazd mechaniczny poruszający się po drogach publicznych musi obowiązkowo posiadać wykupioną polisę OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC jest obowiązkowa, a za brak aktualnej polisy OC grożą surowe kary, gdyż jest to jedyny sposób zapewnienia osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych możliwości dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty za powstałe na […]