Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest organem administracji rządowej, który został powołany w celu dbania o przestrzeganie Praw Pacjenta oraz udzielania pomocy pacjentom, których prawa zostały złamane lub naruszone.   W dalszej części artykułu mogą Państwo przeczytać o tym: Jak działa Rzecznik Praw Pacjenta; Jakie są zadania i uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta; Jak przygotować skargę do Rzecznika […]

Prawa Pacjenta

Każdemu pacjentowi podejmującemu leczenie w Polsce przysługuje szereg praw, których przestrzeganie jest ustawowym obowiązkiem wszystkich osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Obowiązek przestrzegania Praw Pacjenta dotyczy więc nie tylko lekarzy czy pielęgniarek, ale również pozostałych pracowników szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, w tym pracowników administracyjnych.   Artykuł ten ma na celu dokładne opisanie problematyki Praw […]

Encefalopatia

Encefalopatia to określenie uszkodzenia struktur mózgu wywołane różnymi czynnikami. Encefalopatia wiąże się zazwyczaj z niedotlenieniem mózgu i związanymi z tym negatywnymi następstwami sprawiając, iż zarówno dziecko jak i dorosły może stać się wskutek niej osobą niepełnosprawną.   W poniższym artykule można znaleźć następujące informacje: Czym jest encefalopatia, dlaczego powstaje? Na czym polega encefalopatia niedotleniowo niedokrwienna? […]

Cukrzyca ciążowa

Cukrzyca ciążowa występuje u kilku procent kobiet w ciąży, a jeżeli jest nieleczona może bardzo poważnie wpłynąć na stan zdrowia dziecka oraz na przebieg porodu prowadząc do komplikacji.   Bardzo istotne jest posiadanie wiedzy na temat cukrzycy ciążowej, dlatego z poniższego artykułu można się dowiedzieć: Czym jest cukrzyca ciążowa; Jakie objawy daje cukrzyca ciążowa; Jak […]

Chwyt Kristellera

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie: Czym jest i na czym polega chwyt Kristellera; Jakie są wskazania do wykonania chwytu Kristellera; Czy lekarze mogą przeprowadzać chwyt Kristellera w Polsce; Jakie są zagrożenia i powikłania związane z zastosowaniem rękoczynu Kristellera; Czy za przeprowadzenie chwytu Kristellera należy się odszkodowanie? Rękoczyn Kristellera – co to jest? Chwyt Kristellera to […]

Infekcja i sepsa w ciąży

Infekcje są zjawiskiem często obserwowanym zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, zazwyczaj szybko znikają, nie pozostawiając za sobą większych skutków. W sytuacji, gdy infekcja pojawi się u kobiety ciężarnej albo gdy jest nieprawidłowo leczona może doprowadzić do powstania wad rozwojowych płodu, a nawet spowodować śmierć dziecka lub matki. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki […]

Vacuum poród

Poród zarówno w kontekście fizjologicznym jak i w kontekście błędów medycznych okołoporodowych kojarzy się zazwyczaj z porodem naturalnym albo z cesarskim cięciem. Na sali sądowej walczymy często o to, by udowodnić błąd medyczny polegający np. na opóźnieniu w wykonaniu cesarskiego cięcia pomimo wskazań, nieprawidłowym prowadzeniu porodu naturalnego, nieprawidłowej opiece nad pacjentką. Dość rzadko (raporty wskazują […]

Wniosek o odszkodowanie – wzór

Za szkody odniesione na skutek wypadku komunikacyjnego, każdej sobie poszkodowanej, poza sprawcą wypadku należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie, a w niektórych wypadkach nawet stała miesięczna renta z polisy OC sprawcy wypadku drogowego. W niniejszym artykule dokładnie opiszę, co należy zrobić, żeby uzyskać odszkodowanie powypadkowe, a przede wszystkim jak, kiedy i do kogo napisać wniosek o odszkodowanie. […]

Odmowa leczenia przez lekarza

Zasadą jest, iż pacjent ma prawo do uzyskania pomocy lekarskiej w sytuacji, gdy takiej pomocy potrzebuje.   Ochronę życia i zdrowia ludzkiego poza Konstytucją gwarantują również: art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego […]

Zaniżone odszkodowanie

Zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego to świadczenia ocenne, które nie mają ściśle określonej wysokości. Wysokość odszkodowania należnego osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym będzie zależała więc nie tylko od zakresu odniesionych obrażeń, ale również od tego jak zostaną opisane w zgłoszeniu szkody oraz jak oceni je likwidator szkody pracujący […]