Strona główna » Odszkodowanie za uszkodzony dach

Odszkodowanie za uszkodzony dach

W ostatnich latach znacząco zwiększyła się częstotliwość występowania w Polsce ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak huraganowe wiatry, trąby powietrzne, wichury, burze czy gradobicia. Wiele budowli, szczególnie tych starszych, nie jest w stanie oprzeć się sile potężnej wichury, czy przetrwać wielokrotnych uderzeń bryłek lodu, które dziurawią dach w trakcie burzy z gradem.

Naprawa uszkodzonego po wichurze dachu, czy odbudowa zawalonej stodoły to znaczny koszt, który powinien zostać pokryty w całości z wykupionego w tym celu ubezpieczenia budynku, jednak w praktyce zazwyczaj nie jest to takie proste. W artykule opiszę dokładnie:

 • Jak i gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za zniszczony dach czy stodołę?
 • Jakie dokumenty przygotować do wniosku o odszkodowanie za uszkodzony dach?
 • Jak wygląda postępowanie o odszkodowanie za uszkodzony budynek?
 • Co ma wpływ na wysokość kwoty odszkodowania?

PZU odszkodowanie za dach

Zdecydowana większość budynków, zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych jest ubezpieczona od skutków wichury, gradu czy pożaru, pomimo że prawo nie nakłada na właściciela nieruchomości obowiązku jej ubezpieczenia. Ubezpieczenie budynku jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc warunki ubezpieczenia, a także wysokość odszkodowania zależą od treści umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z towarzystwem ubezpieczeń, w którym została wykupiona polisa ubezpieczeniowa budynku oraz stanowiących załącznik do umowy ubezpieczenia ogólnych warunków ubezpieczenia, czyli OWU. Umowę ubezpieczenia budynków od skutków wichury czy gradu można zawrzeć z każdym ubezpieczycielem, czyli PZU, WARTA, Compensa, Uniqa, Allianz itp.

Najważniejszymi warunkami ubezpieczenia, które należy ustalić w umowie ubezpieczenia domu czy budynków gospodarczych są:

 • Wysokość sumy ubezpieczenia – zazwyczaj z wyszczególnieniem czego dotyczy, tj. odrębna kwota na dom, na budynki gospodarcze, wyposażenie domu, itp. To od niej przede wszystkim zależy wysokość odszkodowania za uszkodzony dach;
 • Zakres ubezpieczenia, czyli przed czym ubezpieczenie chroni, a jakie zdarzenia są wyłączone z wypłaty odszkodowania. Generalnie im szerszy zakres ubezpieczenia, tym lepiej. Taka pełna opcja ubezpieczenia często nazywana jest All Risk i zdecydowanie warto ją wykupić;
 • Stan ubezpieczonych budynków – w umowie powinien być opisany rok budowy, aktualny stan budynków oraz to czy były w nich wykonywane jakieś naprawy, remonty czy rozbudowy. To również ma istotny wpływ na wysokość odszkodowania.
 • Wysokość składki – dla wielu osób jest to najważniejszy element umowy ubezpieczenia, jednak często warto dopłacić rocznie niewielką kwotę do umowy ubezpieczenia w zamian za szerszy zakres ubezpieczenia lub wyższą sumę ubezpieczenia, co zwiększy szanse na uzyskanie odszkodowania lub podwyższy jego kwotę.

Wniosek o odszkodowanie po nawałnicy

Wniosek o odszkodowanie po nawałnicy należy zgłosić do ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia budynków w okresie trzech lat od wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, które uszkodziło dach czy spowodowało zawalenie budynku gospodarczego, takiego jak np. stodoła. Można to zrobić samemu lub za pośrednictwem agenta, u którego zostało wykupione ubezpieczanie budynków, ale nie należy z tym zbyt długo zwlekać, by ubezpieczyciel nie podważał potem okoliczności, w których doszło do uszkodzenia budynku.

We wniosku o odszkodowanie za uszkodzony dach należy przede wszystkim wskazać do jakich zniszczeń w budynku doszło. Najlepiej potwierdzić je zdjęciami lub zlecić wykonanie operatu, w którym rzeczoznawca dokładnie opisze powstałe na skutek wichury czy gradu uszkodzenia oraz wyliczy koszty naprawy dachu oraz wykaz prac niezbędnych do przywrócenia dachu do stanu użyteczności.

Po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie za zawalony dach, ubezpieczyciel powinien przysłać swojego rzeczoznawcę, który zweryfikuje zgłoszone przez Państwa roszczenia, a następnie wyda decyzję o przyznaniu odszkodowania lub odmowie wypłaty odszkodowania, wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego wydał akurat taką decyzję. Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie stanowi tak zwaną kwotę bezsporną, więc nawet jeżeli w Państwa ocenie jest stanowczo zbyt niskie można spokojnie je przyjąć i wydać, gdyż środki te nie będą podlegały zwrotowi do ubezpieczyciela.

Uszkodzony dach po wichurze

Od decyzji ubezpieczyciela zarówno o wypłacie kwoty bezspornej odszkodowania za uszkodzony dach po wichurze jak i od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania można, a wręcz należy się odwołać. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela składa się na piśmie i wysyła pocztą, lub skan mailem ze wskazaniem numeru szkody oraz kwoty, której dopłaty się państwo domagają. Odwołanie od decyzji można złożyć w ciągu trzech lat od otrzymania decyzji od ubezpieczyciela.

Po otrzymaniu odwołania ubezpieczyciel ponownie zbada sprawę i wyda kolejną decyzję, w której podtrzyma poprzednie stanowisko lub przyzna dodatkową kwotę odszkodowania. Podtrzymując poprzednią decyzję ubezpieczyciel może jednocześnie zaproponować zawarcie ugody w sprawie, w ramach której w zamian za dopłatę określonej kwoty odszkodowania zrzekną się Państwo wszelkich dodatkowych roszczeń odszkodowawczych. W zdecydowanej większości przypadków, odradzam moim klientom zawieranie ugody z ubezpieczycielem na tym etapie, gdyż po złożeniu pozwu do sądu cywilnego mogą Państwo uzyskać znacząco lepsze warunki ugody.

Ostatnim etapem odwołania od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania za uszkodzony po wichurze dach jest właśnie pozew o odszkodowanie. Pozew o odszkodowanie składa się do sądu cywilnego i podlega on opłacie 5% kwoty, której domagają się Państwo od ubezpieczyciela w pozwie, dlatego też wiele osób bardzo boi się pozywać ubezpieczycieli, uważając że z taką dużą firmą na pewno przegrają i jeszcze zostaną obciążeni kosztami postępowania sądowego i adwokata reprezentującego ubezpieczyciela. Obawy te mogą być zasadne w sytuacji, w której osoba poszkodowana sama zdecydowałaby się złożyć pozew do sądu jednak, gdy powierzy prowadzenie swojej sprawy adwokatowi specjalizującemu się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie, jeszcze przed złożeniem pozwu oceni on realnie szanse powodzenia oraz wysokość kwoty odszkodowania, którą można jeszcze uzyskać za uszkodzony dach.

Z mojej praktyki mogę potwierdzić, że w zdecydowanej większości spraw tego typu jeszcze przed pierwszą rozprawą ubezpieczyciel proponuje zawarcie ugody na kwotę dodatkowego odszkodowania nawet kilkukrotnie wyższą niż przed złożeniem pozwu o odszkodowanie, co jest bardzo korzystne dla osób poszkodowanych.

Zawalona stodoła odszkodowanie

Przechodząc do tego, co ma wpływ na wysokość możliwej do uzyskania kwoty odszkodowania to przede wszystkim jest to zakres i rodzaj uszkodzeń powstałych w budynku na skutek wichury czy gradu. Co do zasady im większe uszkodzenia tym wyższe odszkodowanie, jednak znaczenie ma też to czy uszkodzone elementy budynku nadają się do naprawy, czy wyłącznie do wymiany. Jedną z zasad wyliczania odszkodowania jest to, że odszkodowanie ma umożliwić przywrócenie stan poprzedniego, jednak osoba poszkodowana nie powinna się w ten sposób wzbogacić. Dla przykładu, jeżeli na skutek gradu podziurawiona została jedynie część poszycia dachu, którą można wymienić bez rozbiórki całego dachu to odszkodowanie powinno pokryć jedynie koszty takiej wymiany.

Kolejnymi elementami, które mają wpływ na wysokość odszkodowania są stan techniczny budynku oraz technologia konstrukcji i wiek budynku. Każda budowla z czasem niszczeje, jednak w zależności od tego z jakich materiałów została zbudowana oraz w jaki sposób budowa została wykonana, proces ten będzie przebiegał szybciej lub wolniej. Ubezpieczyciel wyliczając kwotę odpowiedniego odszkodowania za zawaloną stodołę czy skutki gradobicia zawsze wylicza stopień zużycia budynku, który zależny jest od jego wieku, stanu technicznego i technologii wykonania. Im wyższy stopień zużycia budynku tym niższe odszkodowanie, więc jest to bardzo ważny element składający się na kwotę odszkodowania. Warto wiedzieć, że w większości przypadków ubezpieczyciele przyjmują znacznie i bezpodstawnie zawyżony stopień zużycia zniszczonego budynku, w ten sposób obniżając kwotę należnego odszkodowania.

Odszkodowanie za gradobicie

Ostatnim elementem, który składa się na wysokość kwoty odszkodowania za uszkodzony na skutek wichury czy gradobicia dach jest sposób naprawy uszkodzeń. Bardzo duża część spraw o odszkodowanie za gradobicie dotyczy starszych budowli pokrytych eternitem. Eternit jest to materiał, którego od wielu lat już się nie używa, gdyż został wycofany z produkcji oraz sprzedaży i generalnie powinien on zostać wymieniony przez właściciela budynku. Ten argument bardzo często podnoszony jest przez ubezpieczycieli by obniżyć kwotę odszkodowania, gdyż wskazują oni, że wymiana zniszczonego eternitu na nowe pokrycie dachowe, np. z blachodachówki stanowi ulepszenie budowli i wzbogacenie jej właściciela, więc pokryją jedynie część kosztów naprawy.

Jest to kolejne nadużycie ze strony ubezpieczycieli, gdyż dopóki eternit na dachu jest w dobrym stanie i nie jest uszkodzony to spełnia swoją rolę i nie ma ani prawnego obowiązku jego wymiany ani takiej faktycznej konieczności. Jednocześnie nie ma też możliwości wymiany kawałka dachu pokrytego eternitem, gdyż materiał ten został wycofany z użytku i jedyną możliwością jego naprawy jest wymiana całego poszycia dachowego na nowe. Odszkodowanie za uszkodzony dach z eternitu musi więc pokryć całość kosztów wymiany pokrycia dachu, a nie jedynie jej część, gdyż celem odszkodowania jest przywrócenie stanu poprzedniego budynku w postaci szczelności jego dachu.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Odszkodowanie za uszkodzony dach”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.
  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*