Odszkodowania powypadkowe

Każdy wypadek, rodzi po stronie jego sprawcy obowiązek zapłaty odszkodowania, a dla osoby poszkodowanej po wypadku powstaje roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za negatywne skutki wypadku dla zdrowia, życia czy sytuacji finansowej osoby poszkodowanej.   W niniejszym artykule opiszę: Komu należy się odszkodowanie powypadkowe; Jakich roszczeń można dochodzić w ramach odszkodowania powypadkowego; Kto wypłaca odszkodowania […]

Odszkodowanie za straty moralne

Odszkodowanie kojarzy się przede wszystkim z naprawieniem szkody materialnej, czyli polega na zapłacie za naprawę lub wymianę zniszczonych czy uszkodzonych przedmiotów, np. samochodu po wypadku komunikacyjnym. Obecnie coraz więcej osób utożsamia odszkodowanie z zadośćuczynieniem za szkodę niematerialną, czyli uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej.   Wszystkie te pojęcia są właściwe, jednak nie wyczerpują tematu, gdyż odszkodowanie […]

Uszczerbek na zdrowiu

Pojęcie uszczerbek na zdrowiu powstało w celu ułatwienia oceny stopnia i rozmiaru obrażeń, doznanych przez osoby poszkodowane na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych czy wszystkich innych nieszczęśliwych zdarzeń, które skutkują rozstrojem zdrowia osoby poszkodowanej.   Długotrwały i trwały uszczerbek na zdrowiu   Uszczerbek na zdrowiu dzielimy według prognoz poprawy stanu zdrowia osoby […]

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to obok odszkodowania i renty jedno ze świadczeń, których może dochodzić osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego.   W niniejszym artykule dokładnie opiszę: Co to jest zadośćuczynienie; Czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania; Za co należy się zadośćuczynienie; Kiedy i jak złożyć wniosek o zadośćuczynienie; Jak napisać pozew o zadośćuczynienie; Jaka […]

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny jest często rozumiane jako ogół wszystkich roszczeń, które przysługują osobie poszkodowanej wskutek błędu medycznego. W sprawach o błąd medyczny rozróżniamy jednak 3 podstawowe roszczenia, których może się domagać pokrzywdzony. Są to:   Zadośćuczynienie – rozumiane jako rekompensata pieniężna za odczuwany ból cierpienie, wszelkie dolegliwości niematerialne; Odszkodowanie – rozumiane jako rekompensata kosztów […]

Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego głównym celem jest kompensacja szkody o charakterze niemajątkowym. Należy się ono osobom, które zostały poszkodowane wskutek błędów medycznych czy wypadków komunikacyjnych. Świadczenie to przysługuje osobom, które poniosły uszczerbek na zdrowiu lub najbliższej rodzinie osoby zmarłej wskutek błędu medycznego czy wypadku komunikacyjnego. Tak przynajmniej było do niedawna, gdyż zgodnie z najnowszą linią […]

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest obok specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku pielęgnacyjnego formą pomocy Państwa dla osób niepełnosprawnych, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i potrzebują stałej pomocy osób trzecich. Celem artykułu jest wyjaśnienie: Czym jest świadczenie pielęgnacyjne; Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; Jaka jest jego wysokość; Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Świadczenie […]

Współwina a odszkodowanie z OC

Współwina osoby poszkodowanej zwana jest też przyczynieniem się poszkodowanego do powstania szkody. Współwina polega na niewłaściwym zachowaniu się osoby poszkodowanej, na skutek, którego dochodzi do zwiększenia rozmiaru szkody lub powstania dodatkowych szkód. Głównym skutkiem współwiny osoby poszkodowanej jest obniżenie należnych jej z polisy OC sprawcy zdarzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia o ustalony procent przyczynienia się do […]

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń jest bardzo ważnym zagadnieniem, które wielokrotnie stanowi problem uniemożliwiający skuteczne przeprowadzenie sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę z tytułu błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić: czym jest instytucja przedawnienia roszczeń; jakie są terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych i medycznych w postępowaniu cywilnym; kiedy przedawniają się roszczenia dochodzone za skutki […]

Ugoda

Ugoda kojarzy się z polubownym zakończeniem sporu, gdy każda ze stron idzie na jakieś ustępstwa, dzięki czemu możliwe jest porozumienie i uniknięcie procesu sądowego. W Naszej praktyce bardzo często spotykamy się z propozycją zawarcia ugody czy to w sprawie błędu medycznego czy wypadku komunikacyjnego ze strony zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca szkody posiada wykupioną polisę OC. W […]