Encefalopatia

Encefalopatia to określenie uszkodzenia struktur mózgu wywołane różnymi czynnikami. Encefalopatia wiąże się zazwyczaj z niedotlenieniem mózgu i związanymi z tym negatywnymi następstwami sprawiając, iż zarówno dziecko jak i dorosły może stać się wskutek niej osobą niepełnosprawną.   W poniższym artykule można znaleźć następujące informacje: Czym jest encefalopatia, dlaczego powstaje? Na czym polega encefalopatia niedotleniowo niedokrwienna? […]

Cukrzyca ciążowa

Cukrzyca ciążowa występuje u kilku procent kobiet w ciąży, a jeżeli jest nieleczona może bardzo poważnie wpłynąć na stan zdrowia dziecka oraz na przebieg porodu prowadząc do komplikacji.   Bardzo istotne jest posiadanie wiedzy na temat cukrzycy ciążowej, dlatego z poniższego artykułu można się dowiedzieć: Czym jest cukrzyca ciążowa; Jakie objawy daje cukrzyca ciążowa; Jak […]

Chwyt Kristellera

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie: Czym jest i na czym polega chwyt Kristellera; Jakie są wskazania do wykonania chwytu Kristellera; Czy lekarze mogą przeprowadzać chwyt Kristellera w Polsce; Jakie są zagrożenia i powikłania związane z zastosowaniem rękoczynu Kristellera; Czy za przeprowadzenie chwytu Kristellera należy się odszkodowanie? Rękoczyn Kristellera – co to jest? Chwyt Kristellera to […]

Infekcja i sepsa w ciąży

Infekcje są zjawiskiem często obserwowanym zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, zazwyczaj szybko znikają, nie pozostawiając za sobą większych skutków. W sytuacji, gdy infekcja pojawi się u kobiety ciężarnej albo gdy jest nieprawidłowo leczona może doprowadzić do powstania wad rozwojowych płodu, a nawet spowodować śmierć dziecka lub matki. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki […]

Vacuum poród

Poród zarówno w kontekście fizjologicznym jak i w kontekście błędów medycznych okołoporodowych kojarzy się zazwyczaj z porodem naturalnym albo z cesarskim cięciem. Na sali sądowej walczymy często o to, by udowodnić błąd medyczny polegający np. na opóźnieniu w wykonaniu cesarskiego cięcia pomimo wskazań, nieprawidłowym prowadzeniu porodu naturalnego, nieprawidłowej opiece nad pacjentką. Dość rzadko (raporty wskazują […]

Odszkodowanie od dentysty

Lekarz dentysta w zakresie odpowiedzialności za popełnione błędy medyczne niewiele różni się od każdego innego lekarza. Oznacza to, że lekarz dentysta powinien wykonywać swoją pracę z uwzględnieniem należytej, ponadprzeciętnej staranności, a jego zawinione niedbalstwo daje pacjentowi możliwość dochodzenia swoich praw. Pacjent, u którego dentysta popełni błąd medyczny ma prawo żądać zarówno zadośćuczynienia za doznaną krzywdę […]

Zamartwica

Błędy medyczne okołoporodowe stanowią dużą część wszystkich spraw odszkodowawczych z zakresu błędów w sztuce lekarskiej. Wśród nich często spotykane są sytuacje, gdy wskutek nieprawidłowości w prowadzeniu ciąży oraz porodu dochodzi do zamartwicy płodu, która może skutkować niepełnosprawnością dziecka do końca jego życia.   Poniżej wyjaśnię w zarysie: czym jest zamartwica płodu, jakie są objawy zamartwicy, […]

Ciąża bliźniacza

Ciąża bliźniacza jest nie tylko podwójnym szczęściem dla rodziców, ale też zwiększonym ryzykiem dla matki i dzieci oraz koniecznością wzmożonego dbania o siebie.   W artykule można przeczytać: Dlaczego tylko mały odsetek ciąż stanowią ciąży bliźniacze? Dlaczego w ciąży bliźniaczej tak ważne jest badanie USG? Czym jest zespół ttts? Czy poród bliźniaków jest bardziej skomplikowany […]

Błąd medyczny w przychodni

Częstym tematem poruszanym na naszym blogu są błędy okołoporodowe z uwagi na ich częste występowanie. Zazwyczaj mówimy o nich w kategoriach błędów w trakcie porodu albo tuż przed nim. Często jednak błąd medyczny skutkujący utratą ciąży, urodzeniem niepełnosprawnego dziecka albo śmiercią noworodka pojawia się na etapie prowadzenia ciąży i niekoniecznie ma miejsce w szpitalu. Do […]

Błąd medyczny – nieprawidłowe przetoczenie krwi

W niniejszym artykule opiszę kolejny przykład, w którym z powodu zaniedbań personelu medycznego dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, a nawet do jego śmierci. Sytuacja dotyczy przetoczenia krwi. Zdawałoby się, że jest to tak często wykonywana procedura w polskich szpitalach, w tym podczas operacji, że nie może być mowy o pomyłkach. Co ciekawe uznano, że […]