Strona główna » Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP

Z każdym rokiem rośnie liczba sprzedanych w Polsce nowych samochodów. Równie szybko rośnie też cena nowych aut, z których zdecydowana większość kupowana jest w ramach leasingu lub najmu długoterminowego. Przy zakupie samochodu, szczególnie w ramach leasingu oferowane są najróżniejsze dodatkowe opcje jego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie GAP.

W artykule dokładnie opiszę:

 • Co to jest ubezpieczenie GAP?
 • Czym różni się GAP fakturowy, indeksowy, finansowy oraz Casco?
 • Jakie odszkodowanie można uzyskać z ubezpieczenia GAP przy kradzieży lub szkodzie całkowitej samochodu?
 • Co zrobić w przypadku wypłaty zaniżonego odszkodowania z ubezpieczenia GAP?

Ubezpieczenie GAP – co to jest

Ubezpieczenie GAP jest dodatkowym poza OC i AutoCasco ubezpieczeniem pojazdu, a dokładnie ubezpieczeniem od straty finansowej, która zazwyczaj powstaje przy kradzieży lub szkodzie całkowitej nowego samochodu zakupionego w ramach leasingu lub najmu długoterminowego.

Głównym celem ubezpieczenia GAP jest pokrycie różnicy między kwotą wypłaconą z ubezpieczenia OC lub AC, a kwotą faktycznie zapłaconą za zakup nowego auta. W praktyce jest to bardzo przydatne dodatkowe ubezpieczenie, gdyż dzięki ubezpieczeniu GAP można uzyskać nie tylko kwotę potrzebną do spłacenia pozostałej kwoty leasingu, ale nawet odzyskać kwotę zapłaconą za auto w ramach dotychczas opłaconych rat leasingowych.

Ubezpieczenie GAP jest ubezpieczeniem dodatkowym i nieobowiązkowym, a jego warunki wynikają wyłączenie z umowy zawartej z danym ubezpieczycielem.  Dlatego przed zawarciem umowy, bardzo ważne jest wybranie właściwego rodzaju ubezpieczenia GAP oraz dokładne ustalenie warunków polisy, gdyż mogą się one między sobą znacząco różnić w zależności od rodzaju ubezpieczenia GAP oraz towarzystwa ubezpieczeń, z którym będzie zawierana polisa. Obecnie występują cztery rodzaje ubezpieczenia GAP, które dokładnie opisze poniżej.

Ubezpieczenie GAP – Fakturowy

GAP fakturowy to najdroższy, ale też najlepiej zabezpieczający właściciela pojazdu rodzaj tego ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia GAP fakturowy, w przypadku kradzieży samochodu lub jego szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaca różnicę pomiędzy kwotą zakupu auta na podstawie faktury zakupu, a kwotą odszkodowania wypłaconą z polisy OC lub AC.

Dzięki temu właściciel pojazdu jest w pełni zabezpieczony finansowo i po utracie ubezpieczonego pojazdu otrzyma z ubezpieczenia GAP środki na zakup nowego pojazdu tej samej wartości. Jedyny koszt jaki poniesie właściciel utraconego samochodu to suma odsetek zapłaconych za czas leasingowania auta.

Ubezpieczenie GAP – Finansowy

GAP Finansowy to z kolei najtańszy rodzaj ubezpieczenia GAP, który pokrywa jedynie różnicę pomiędzy wartością odszkodowania wypłaconego z polisy OC lub AC, a kwotą pozostałą do spłaty leasingu. Właściciel auta nie otrzyma żadnej rekompensaty za dotychczas zapłacone raty leasingowe, ale nie musi też się martwić, że będzie musiał spłacać samochód, którego już nie posiada.

GAP Finansowy najbardziej opłaca się wykupić do długich leasingów, przy niskim lub zerowym wkładzie własnym, gdyż z biegiem czasu wartość rynkowa samochodu może być niższa od sumy pozostałych do zapłaty rat leasingowych.

Ubezpieczenie GAP – Indeksowy

GAP Indeksowy jest pośrednim wariantem ubezpieczenia GAP pomiędzy GAPem fakturowym, a finansowym. W zależności od ustalonych z ubezpieczycielem warunków tego ubezpieczenia, w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej wypacana jest określona część wartości pojazdu, np. 10%, 20% lub 30% niezależnie od wysokości odszkodowania uzyskanego w ramach polisy OC lub AC.

GAP Indeksowy jest szczególnie korzystny, jeżeli do szkody dojdzie w początkowym okresie użytkowania pojazdu, jednak opcja ta traci na atrakcyjności z każdym kolejnym rokiem użytkowania samochodu. W zależności od warunków na jakich GAP indeksowy został zawarty może jednak zapewnić wyrównanie kwoty pozostałej do spłaty leasingu lub nawet zapewnić dodatkową kwotę na opłatę wstępną do kolejnego leasingu.

Ubezpieczenie GAP – Casco

GAP Casco gwarantuje właścicielowi wypłatę kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy sumą gwarancyjną polisy AutoCasco w dniu wykupienia ubezpieczenia GAP Casco, a sumą gwarancyjną polisy AutoCasco na dzień powstania szkody. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale w praktyce takie nie jest, gdyż GAP Casco wykupuje się na kilka lat, np. na 5 lat, a polisę AC wykupuje się jedynie na rok i z każdym kolejnym rokiem jej suma gwarancyjna maleje, a co za tym idzie maleje również wysokość możliwego do wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie GAP Casco jest więc bardzo zbliżone do GAP fakturowy, z tą jednak różnicą, że nie zapewnia żadnej ochrony w przypadku szkody wypłacanej z polisy OC sprawcy wypadku.

Ubezpieczenie GAP – czy warto

Opisane powyżej warunki działania poszczególnych rodzajów ubezpieczenia GAP mogą wydawać się do siebie bardzo zbliżone, więc dla uproszczenia opiszę je na następującym przykładzie, w którym pokażę również jakie odszkodowanie można uzyskać w zależności od wybranego rodzaju ubezpieczenia GAP:

Jan Kowalski zakupił w ramach umowy leasingu nowe auto za kwotę 150.000 zł na okres 5 lat. Po 3 latach, gdy spłacił już 90.000 zł, a do spłaty pozostało jeszcze 60.000 zł auto zostało skradzione. Z ubezpieczenia AC wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu, czyli 90.000 zł. Z tej kwoty leasing zatrzymał pozostałą do spłaty kwotę 60.000 zł, a Jan Kowalski otrzymał pozostałe 30.000 zł. W związku z kradzieżą samochodu Jan Kowalski stracił więc 60.000 zł.

W zależności od rodzaju wykupionego ubezpieczenia GAP Jan Kowalski otrzymałby dodatkowo:

– GAP Fakturowy – 60.000 zł różnicy pomiędzy wartością samochodu na podstawie faktury zakupu, a wysokością wypłaconej kwoty odszkodowania;

– GAP Finansowy – Jan Kowalski nie otrzyma żadnej dopłaty do odszkodowania;

– GAP Indeksowy – przyjmując, że umowa ubezpieczenia była zawarta na 20%, Jan Kowalski otrzyma dodatkowo 30.000 zł;

– GAP Casco – w przypadku kradzieży Jan Kowalski również otrzyma dodatkowe 60.000 zł jednak, jeżeli szkoda powstałaby na skutek wypadku z winy innego kierowcy, to Jan Kowalski nie otrzyma żadnej dodatkowej kwoty odszkodowania.

Ubezpieczenie GAP, a kradzież

W przypadku kradzieży samochodu należy niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, u którego zostało wykupione ubezpieczenie GAP, jednak wypłata odszkodowania nastąpi dopiero po zakończeniu wyjaśniania sprawy przez policję oraz wypłaceniu odszkodowania za skradziony samochód z polisy AutoCasco.

Do wniosku o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia GAP, należy załączyć kopie następujących dokumentów:

 • dowodu wypłaty odszkodowania z polisy AC,
 • dowodu rejestracyjnego skradzionego samochodu,
 • dowodu osobistego osoby uprawnionej od zgłoszenia szkody,
 • faktury zakupu samochodu,
 • rozliczenia umowy finansowania samochodu,
 • postanowienia policji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży samochodu.

Odszkodowanie z ubezpieczenia GAP powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Co ważne każde wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów przedłuża termin ubezpieczyciela na wypłatę odszkodowania, więc warto uważnie skompletować wniosek by uniknąć konieczności późniejszego uzupełniania brakujących dokumentów.

Zaniżone odszkodowanie za kradzież samochodu

Zarówno od decyzji o wypłacie odszkodowania za kradzież samochodu z polisy AutoCasco jak i ubezpieczenia GAP właścicielowi samochodu przysługuje odwołanie. Odwołać można się nie tylko od decyzji przyznającej zaniżone odszkodowanie, ale również od decyzji odmawiającej wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu.

Czas na złożenie odwołania od decyzji w sprawie zaniżonego odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia GAP wynosi 3 lata od daty powstania szkody, nawet jeżeli w decyzji ubezpieczyciel wskaże inny, krótszy termin.

Odwołanie ode decyzji należy wnieść na piśmie bezpośrednio do ubezpieczyciela, a jeżeli nie przyniesie ono oczekiwanego rezultatu warto rozważyć złożenie pozwu o odszkodowanie do sądu cywilnego.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Ubezpieczenie GAP”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.
  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*