yandex

Błąd w sztuce lekarskiej - Prawnik E i M Miller

Błąd w sztuce lekarskiej – kancelaria z doświadczeniem

W przypadku błędów w sztuce lekarskiej, każdy pacjent ma prawo żądać odszkodowania. Możliwe są wtedy dwie drogi – sądowa oraz pozasądowa, w tym za pośrednictwem specjalnej komisji do spraw orzekania o błędach medycznych. Jeżeli poszukują Państwo doświadczonych prawników, którzy od lat zajmują się odszkodowaniami będącymi rezultatem błędów lekarskich – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Przeanalizujemy Państwa przypadek oraz doradzimy, jaką drogę wybrać, aby uzyskać należne odszkodowanie. Doświadczony prawnik wraz z Państwem przeanalizuje możliwe szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Czym są błędy w sztuce lekarskiej?

Błąd w sztuce lekarskiej bardzo często nazywany jest także błędem medycznym. Błąd lekarski, który poddawany jest odpowiedzialności karnej, obejmuje zarówno terapię, diagnozę, jak i profilaktykę chorób, jeżeli postępowanie lekarza doprowadziło do negatywnych dla pacjenta skutków. Ustawa o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta mówi t o sformułowaniu „zdarzenie medyczne”, które może dotyczyć uszkodzenia ciała pacjenta, rozstroju zdrowia, a nawet wystąpienia zgonu.

Błąd lekarski. Prawnik – jakie roszczenia mogą Państwo uzyskać?

Nasza kancelaria od lat pomaga poszkodowanym pacjentom w uzyskaniu następujących roszczeń będących wynikiem błędów w sztuce lekarskiej:

 • odszkodowanie z tytułu poniesionych wydatków
 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie spowodowane błędem lekarskim
 • rentę z tytułu utraconej zdolności do pracy
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb
 • rentę z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość
 • zadośćuczynienie dla bliskich osoby zmarłej
 • odszkodowanie dla bliskich zmarłego z tytułu pogorszenia ich sytuacji materialnej
 • rentę dla bliskich zmarłego z tytułu pogorszenia ich sytuacji materialnej

Błąd w sztuce lekarskiej – doświadczeni prawnicy zajmujący się błędami lekarskimi

W ramach świadczonych usług związanych z błędami w sztuce lekarskiej zapewniamy kompleksową pomoc w postępowaniu:

 • przed Prokuraturą i sądem karnym w związku z możliwością popełnienia przestępstwa
 • przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • dyscyplinarnym przed sądami lekarskimi
 • likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń w celu uzyskania świadczeń odszkodowawczych
 • przed sądem cywilnym w przypadku odmowy wypłacenia lub zaniżenia przez zakład ubezpieczeń należnych pacjentowi świadczeń odszkodowawczych
 • dotyczącym naruszenia praw pacjenta

Nasz blog

Opóźnienie w diagnostyce jako naruszenie praw pacjenta

adw. Michał Miller

Naruszenia praw pacjenta stanowią dodatkową obok błędów medycznych, przesłankę odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lekarzy bądź szpitali. Jedno zdarzenie może być jednocześnie błędem medycznym i naruszeniem praw pacjenta, wyłącznie błędem medycznym lub wyłącznie naruszeniem praw pacjenta. W dzisiejszym artykule opiszę sytuację, która nie została uznana za błąd medyczny, jednak stanowiła naruszenie praw pacjenta i z tego […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowe użycie produktu medycznego

adw. Michał Miller

Na powodzenie każdego zabiegu medycznego wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i właściwe zastosowanie produktów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu. Inspiracją do napisania tego artykułu był przypadek, który wydarzył się w jednym z warszawskich szpitali skutkujący tragiczną śmiercią jego 21 letniej pacjentki. Córka powódki z powodu silnego bólu głowy trafiła do szpitala, […]

Czytaj więcej

Zakażenie gronkowcem w szpitalu

adw. Michał Miller

Zakażenia szpitalne to jeden z najczęstszych przypadków błędów medycznych. Jednocześnie w zdecydowanej większości przypadków do zakażenia dochodzi przez zaniedbanie lekarzy lub personelu szpitala. W niniejszym artykule opiszę sytuację pacjentki, która została przyjęta do Szpitala z rozpoznaniem torbieli jajnika lewego oraz mięśniaka macicy. Powódka poddana została zabiegowi usunięcia macicy oraz przydatków. Po dwóch tygodniach od zabiegu […]

Czytaj więcej

Błąd medyczny przy zabiegu laparoskopii

adw. Michał Miller

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego, którego lekarze dopuścili się w trakcie wykonywania u pacjentki zabiegu laparoskopii. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że sąd uznał za błąd medyczny nieprawidłową decyzję lekarzy, co do kontynuowania operacji pierwotnie wybraną metodą zamiast jej zmiany na laparotomię, a nie fakt, że podczas zabiegu dopuścili się kilkukrotnej […]

Czytaj więcej
607 223 420