Błąd Medyczny Szczepionka na Koronawirusa

Już od blisko roku wszyscy odczuwamy skutki i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W ostatnim czasie wreszcie pojawiła się szczepionka na koronawirusa, jednak budzi ona wiele emocji, które wynikają między innymi z powodu wyjątkowego trybu jej wprowadzenia oraz niedostatecznej ilości informacji na temat jej działania, skuteczności czy możliwych efektów ubocznych. W niniejszym artykule odpowiadamy na […]

Wypadek Komunikacyjny Wypadki drogowe

Każdego dnia na Polskich drogach dochodzi do dziesiątek, a czasem nawet setek wypadków drogowych. Na szczęście udział w większości z nich kończy się na strachu i niewielkich obrażeniach. Niekiedy jednak wypadki drogowe skutkują śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu osób w nich uczestniczących. Każdy wypadek drogowy rodzi też konsekwencje dla jego sprawcy, zarówno na drodze […]

blog images
Skarga o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ostatnim z nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze [...]

Czytaj więcej
blog images
Wznowienie postępowania w sprawie

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postęp [...]

Czytaj więcej
blog images
Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę [...]

Czytaj więcej
blog images
Apelacja

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to [...]

Czytaj więcej
blog images
Wyrok Sądowy

Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpieni [...]

Czytaj więcej
blog images
Mowa końcowa

Mowa końcowa jest najciekawszym i najważniejszym, wręcz decydującym momentem każdego procesu, tak przynajmniej uważa większość osób opier [...]

Czytaj więcej
blog images
Czas trwania procesu

Każdego z moich klientów, już na pierwszym spotkaniu uprzedzam, że decydując się na postępowanie w sprawie błędu medycznego muszą uzbroić [...]

Czytaj więcej
blog images
Ustalenie odpowiedzialności za skutki zdarzenia na przyszłość

Każdy uraz, czy schorzenie wpływa na nasz organizm w większym lub mniejszym stopniu. Część tych skutków da się przewidzieć, jednak szczeg [...]

Czytaj więcej