Wypadek Komunikacyjny Wypadki samochodowe

Wypadki samochodowe to najczęstszy rodzaj wypadków drogowych do jakich dochodzi w Polsce. Ma to bezpośredni związek z liczbą samochodów osobowych, których w 2019 r., było zarejestrowanych ponad 23 miliony. W artykule poza garścią statystyk odnośnie wypadków samochodowych znajdą Państwo również informacje na temat: Konsekwencji dla kierowcy za spowodowanie wypadku; Odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym; Odszkodowania […]

Wypadek Komunikacyjny Wypadek motocyklisty

Tym razem poruszę bardzo ważny temat jakim są wypadki motocyklowe. Pomimo, iż motocyklistów porusza się po polskich drogach zdecydowanie mniej niż samochodów osobowych czy ciężarowych, to co roku uczestniczą oni w dużej liczbie wypadków drogowych. Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2019 r. miały miejsce 2.630 wypadki motocyklowe, z […]

blog images
Skarga o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ostatnim z nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze [...]

Czytaj więcej
blog images
Wznowienie postępowania w sprawie

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postęp [...]

Czytaj więcej
blog images
Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę [...]

Czytaj więcej
blog images
Apelacja

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to [...]

Czytaj więcej
blog images
Wyrok Sądowy

Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpieni [...]

Czytaj więcej
blog images
Mowa końcowa

Mowa końcowa jest najciekawszym i najważniejszym, wręcz decydującym momentem każdego procesu, tak przynajmniej uważa większość osób opier [...]

Czytaj więcej
blog images
Czas trwania procesu

Każdego z moich klientów, już na pierwszym spotkaniu uprzedzam, że decydując się na postępowanie w sprawie błędu medycznego muszą uzbroić [...]

Czytaj więcej
blog images
Ustalenie odpowiedzialności za skutki zdarzenia na przyszłość

Każdy uraz, czy schorzenie wpływa na nasz organizm w większym lub mniejszym stopniu. Część tych skutków da się przewidzieć, jednak szczeg [...]

Czytaj więcej