Wypadek Komunikacyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, o której większość osób nigdy nie słyszało, a jak ktoś już usłyszał to zazwyczaj ma bardzo złe skojarzenia, gdyż zapewne dostał wezwanie do zapłaty bardzo wysokiej kary za brak polisy OC. Cele działania UFG są jednak znacznie szersze i w większości jego istnienie jest bardzo potrzebne, szczególnie dla osób pokrzywdzonych […]

Wypadek Komunikacyjny Sprawca wypadku nieznany lub uciekł

Wypadek komunikacyjny to zawsze nieprzyjemne doświadczenie, jednak dzięki polisie OC, w większości przypadków można przynajmniej uzyskać stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie za szkody powstałe na skutek wypadku. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których nie wiadomo kto spowodował wypadek drogowy lub sprawca wypadku uciekł zaraz po jego spowodowaniu, a my nie zdążyliśmy zapisać żadnych jego danych. […]

blog images
Skarga o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ostatnim z nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze [...]

Czytaj więcej
blog images
Wznowienie postępowania w sprawie

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postęp [...]

Czytaj więcej
blog images
Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę [...]

Czytaj więcej
blog images
Apelacja

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to [...]

Czytaj więcej
blog images
Wyrok Sądowy

Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpieni [...]

Czytaj więcej
blog images
Mowa końcowa

Mowa końcowa jest najciekawszym i najważniejszym, wręcz decydującym momentem każdego procesu, tak przynajmniej uważa większość osób opier [...]

Czytaj więcej
blog images
Czas trwania procesu

Każdego z moich klientów, już na pierwszym spotkaniu uprzedzam, że decydując się na postępowanie w sprawie błędu medycznego muszą uzbroić [...]

Czytaj więcej
blog images
Ustalenie odpowiedzialności za skutki zdarzenia na przyszłość

Każdy uraz, czy schorzenie wpływa na nasz organizm w większym lub mniejszym stopniu. Część tych skutków da się przewidzieć, jednak szczeg [...]

Czytaj więcej