Sekcja zwłok i ekshumacja w procesie o błąd medyczny

W przypadku śmierci pacjenta w szpitalu niejednokrotnie wykonuje się sekcję zwłok. Na etapie postępowania przed prokuraturą, a nawet przed sądem pojawia się czasami konieczność przeprowadzenia ekshumacji zwłok. W artykule wskażę podstawowe zagadnienia związane zarówno z sekcją zwłok jak i z ekshumacją w kontekście błędów medycznych. Na początek różnica pomiędzy sekcją, a ekshumacją zwłok. Sekcja zwłok […]

Przestępstwo fałszowania dokumentacji medycznej

Każda wizyta lekarska, wiąże się z koniecznością sporządzenia przez lekarza wpisu w dokumentacji medycznej, w którym powinny być wskazane przebieg wizyty, diagnoza lekarza oraz ewentualnie zlecone badania, zapisane leki czy inne uwagi i spostrzeżenia, które lekarz uzna za istotne. Z tych względów w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia czy odszkodowania za błąd medyczny najważniejszym dowodem powinna być […]

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność za błąd medyczny może być zarówno odpowiedzialnością cywilną dochodzoną w ramach postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem sprawcy szkody, Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych czy w postępowaniu odszkodowawczym przed sądem cywilnym, jak również odpowiedzialnością karną. W niniejszym artkule skupię się na odpowiedzialności karnej za błąd medyczny popełniony przez lekarza, pielęgniarkę, położną czy innych członków […]

Przesłuchania świadków w procesie karnym o błąd medyczny

Dzisiejszy artykuł poświęcę prowadzeniu postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny, a dokładniej przesłuchaniu świadków w trakcie tego postępowania i konieczności aktywnego uczestniczenia w postępowaniu karnym. Po złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa prokurator prowadzi śledztwo, w trakcie którego są zbierane i analizowane dowody. Ważnym elementem są przesłuchania świadków – głównie lekarzy. Po zakończeniu postępowania […]

Koszty sądowe w sprawach karnych

Postępowanie karne co do zasady prowadzone jest przez prokuratora. Pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego najbliższej rodziny mogą występować w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Może się również tak zdarzyć, że prokurator umorzy postępowanie w sprawie nie widząc podstaw do oskarżenia lekarza i jedyną możliwością kontynuowania postępowania jest złożenie subsydiarnego aktu […]

Apelacja karna

W sprawach karnych dotyczących błędów medycznych apelacja karna jest naturalnym następstwem wyroku, gdyż jak wynika ze specyfiki spraw karnych, zawsze co najmniej jedna strona jest niezadowolona z wydanego przez sąd karny wyroku. Jeżeli wyrok jest skazujący apelację składać będzie lekarz uznany za winnego popełnienia błędu w sztuce lekarskiej, jeżeli wyrok będzie uniewinniający apelować powinien zarówno […]

Wyrok karny

Wyrok karny, jeżeli jest skazujący, przede wszystkim orzeka karę wobec lekarza, który dopuścił się błędu medycznego, a ponadto stanowi podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza za popełnienie błędu medycznego. Dzięki temu pozwala na wniesienie powództwa cywilnego celem uzyskania całości należnych pacjentowi świadczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego, gdyż jak pisałem w poprzednim artykule w postępowaniu karnym można […]

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia jest ostatnią, a często jedyną szansą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lekarza, pielęgniarki czy położnej, którzy dopuścili się błędu medycznego. W treści niniejszego artykułu postaram się wyjaśnić: Jaka jest różnica pomiędzy oskarżycielem posiłkowym, a subsydiarnym; Czym jest i jak napisać subsydiarny akt oskarżenia; Jak wygląda procedura po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia. Oskarżyciel […]

Odszkodowanie za błąd medyczny w postępowaniu karnym

Postępowanie karne ma na celu przede wszystkim pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, czyli wymierzenie lekarzowi kary za popełnione przez niego błędy lub zaniechania w trakcie procesu leczenia. Ukaranie sprawcy to jednak nie wszystko, gdyż skutki błędu medycznego popełnionego przez lekarza zazwyczaj są bardzo dotkliwe dla pokrzywdzonego pacjenta i odbijają się niekorzystnie na jego stanie zdrowia, […]

Etapy postępowania karnego

Wielu pacjentów poszkodowanych wskutek błędu medycznego oraz osób najbliższych zmarłego z powodu błędu medycznego szukając pomocy udaje się na policję lub do prokuratury w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to najczęściej wybierana droga ustalania odpowiedzialności lekarza czy szpitala za popełnienie błędu medycznego. Mimo, iż tak wiele osób składa […]