Strona główna » Postępowanie Karne

Postępowanie Karne

Kategoria Postępowanie Karne zawiera artykuły kompleksowo opisujące przebieg postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego przed prokuraturą do procesu karnego przed sądem.

Znajdą to Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące:
– co to jest postępowanie przygotowawcze?
– jak wygląda postępowanie karne?
– jak napisać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?
– jak napisać zażalenie na umorzenie postępowania karnego?
– jakie są koszty postępowania karnego?
– jak składać wnioski dowodowe w postępowaniu karnym?
– jak napisać apelację w procesie karnym?
– za jakie przestępstwa można dochodzić odpowiedzialności z tytułu błędu medycznego?
– co to jest subsydiarny akt oskarżenia?

Wyrok karny

Wyrok karny

Wyrok karny, jeżeli jest skazujący, przede wszystkim orzeka karę wobec lekarza, który dopuścił się błędu medycznego, a ponadto stanowi podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza za popełnienie… Czytaj dalej »Wyrok karny