Strona główna » Koszty sądowe w sprawach karnych

Koszty sądowe w sprawach karnych

Koszty sądowe w sprawach karnych

Postępowanie karne co do zasady prowadzone jest przez prokuratora. Pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego najbliższej rodziny mogą występować w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Może się również tak zdarzyć, że prokurator umorzy postępowanie w sprawie nie widząc podstaw do oskarżenia lekarza i jedyną możliwością kontynuowania postępowania jest złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia. Dokładny przebieg postępowania karnego w sprawie błędu medycznego opisałem już w moich poprzednich artykułach.

W tym artykule opiszę jakie koszty może ponieść pokrzywdzony pacjent z tytułu udziału w postepowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz w wyniku wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

 

Opłaty w sprawach karnych

 

Na początek wskażę najważniejszą informację. Udział pokrzywdzonego pacjenta lub w przypadku śmierci pacjenta jego najbliższej rodziny w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, czyli obok prokuratora jest całkowicie darmowy.

Niezależnie od ilości złożonych wniosków dowodowych, w tym powołanych biegłych i sporządzonych przez nich opinii medycznych w sprawie oskarżyciel posiłkowy nie ponosi żadnych kosztów z tytułu uczestniczenia w procesie karnym. Nawet jeżeli ostatecznie sąd uniewinni oskarżonego lekarza wszystkie koszty procesu karnego są ponoszone przez Skarb Państwa. Natomiast w przypadku wydania wyroku skazującego może nimi zostać obciążony skazany lekarz.

Inaczej, choć nieznacznie wygląda sytuacja, gdy pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta jego najbliższa rodzina występują w postępowaniu karnym wskutek złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia, a prokurator nie zdecyduje się wstąpić do postępowania karnego.

W tej sytuacji zgodnie z art. 13 ustawy o opłatach w sprawach karnych opłata jest naliczana na pokrzywdzonego pacjenta lub jego rodzinę wyłącznie w przypadku uniewinnienia oskarżonego lekarza. Wysokość opłaty za całe postępowanie przed sądem I instancji wynosi od 60 do 240 zł. Tyle samo wynosi opłata za całe postępowanie apelacyjne.

Opłata jest naliczana po zakończeniu postepowania niezależnie od ilości wnioskowanych do przeprowadzenia dowodów, w tym opinii biegłych lekarzy.

Pokrzywdzonemu pacjentowi lub w przypadku śmierci pacjenta jego najbliższej rodzinie przysługuje ponadto możliwość ubiegania się o zwolnienie od tej opłaty.

 

Sprawa karna – koszty

 

Wysokość kosztów w postępowaniu karnym reguluje Ustawa o Opłatach w Sprawach Karnych z dnia 23 czerwca 1973 r., która jest oczywiście regularnie nowelizowana. Większość wymienionych w niej opłat dotyczy jednak osób skazanych lub odbywających kary w ramach postępowania karnego wykonawczego.

W odróżnieniu od kosztów postępowania cywilnego, które dokładnie opisałem w jednym z poprzednich artykułów, osoby pokrzywdzone, dochodzące sprawiedliwości na drodze postępowania karnego są zwolnione od wszelkich opłat i kosztów, które w całości pokrywa Skarb Państwa.

Jest to jego wielka zaleta, dzięki której bez ponoszenia ryzyka finansowego można wystąpić o zbadanie każdej sprawy, w której zachodzi podejrzenie niedopełnienia obowiązków przez lekarza czy narażenia przez lekarza lub członków personelu medycznego życia albo zdrowia pacjenta na niebezpieczeństwo.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

1 komentarz do “Koszty sądowe w sprawach karnych”

  1. Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*