Strona główna » Zgłoszenie Szkody do Ubezpieczyciela

Zgłoszenie Szkody do Ubezpieczyciela

Kategoria Zgłoszenie Szkody do Ubezpieczyciela zawiera artykuły kompleksowo opisujące proces likwidacji przez zakład ubezpieczeń szkody powstałej na skutek błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego w ramach polisy OC.

Znajdą tu Państwo informacje na następujące tematy:
– zgłoszenie szkody z polisy OC;
– termin wypłaty odszkodowania z OC;
– odwołanie od decyzji ubezpieczyciela;
– komisje lekarskie powoływane przez ubezpieczyciela;
– zgłoszenie szkody przed zakończeniem leczenia;
– termin zgłoszenia szkody z OC.