Strona główna » Likwidacja szkody

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to potoczna nazwa procesu czy procedury prowadzonych przez ubezpieczyciela, których celem jest wyliczenie i wypłata osobom poszkodowanym należnego odszkodowania z polisy OC sprawcy szkody.

W treści artykułu wyjaśnię;

 • Jakie szkody nadają się do likwidacji w ramach polisy OC sprawcy;
 • Jak przebiega proces likwidacji szkód;
 • Do kogo zgłosić szkodę z OC sprawcy zagranicznego;
 • Komu powierzyć prowadzenie likwidacji szkody;

 

Szkoda z OC sprawcy

 

Likwidacja szkód przez ubezpieczyciela dotyczy przypadków, gdy sprawca szkody posiadał wykupioną polisę OC, czyli odpowiedzialności cywilnej w ramach, której odpowiedzialność finansową ponosi w jego imieniu właściwe towarzystwo ubezpieczeń.

Polisa OC może dotyczyć różnych zakresów odpowiedzialności, jednak do najpopularniejszych zaliczamy:

 • Polisa OC sprawcy wypadku drogowego – pokrywa wszystkie szkody spowodowane na skutek wypadku przez kierującego pojazdem mechanicznym, aż do kwoty 5 mln. euro, czyli ponad 20 mln złotych;
 • Polisa OC szpitala lub lekarza – pokrywa szkody wynikające z błędu medycznego, którego dopuścił się lekarz lub inny członek personelu medycznego. Często jej wartość jest ograniczona do 100 lub 250 tys. euro, czyli ok. 450 tys. do ponad 1 mln zł. Powyżej tej kwoty odpowiada już swoim majątkiem lekarz lub szpital, w którym doszło do błędu w sztuce lekarskiej;
 • Polisa OC pracodawcy – osoby poszkodowane na skutek wypadku przy pracy mogą dochodzić z niej dodatkowego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty ponad kwoty wypłacone przez ZUS. W tym przypadku również jej wartość zależy od umowy zawartej przez pracodawcę z ubezpieczycielem;
 • Polisa OC gospodarstwa rolnego – zapewnia możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń odszkodowawczych, poza tym co wypłaci KRUS. Podobnie jak w polisie OC pojazdu mechanicznego suma gwarancyjna to ponad 20 mln zł;
 • Polisa OC miasta, gminy lub zarządcy drogi – służy pokryciu szkód wynikających ze złego stanu chodników, dróg czy ścieżek rowerowych, które doprowadziły do powstania szkody na zdrowiu lub mieniu osób z nich korzystających. Jej wartość zazwyczaj wynosi co najmniej kilka mln zł, więc nie ma obawy, że nie pokryje całości zgłoszonych roszczeń.
 • Polisa OC w życiu prywatnym – można z niej dochodzić odszkodowania za szkody wyrządzone np. w skutek potrącenia przez rowerzystę czy kierowcę hulajnogi elektrycznej, pogryzienia przez psa, czy uszkodzenia mienia przez małoletnie dziecko. Wysokość zależna od rodzaju zawartej umowy, ale zazwyczaj są to kwoty do 100 tys. zł.

Należy pamiętać, że do zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy niezbędny jest dokument potwierdzający odpowiedzialność osoby czy instytucji, z której polisy OC ma być wypłacone odpowiednie odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta. Zazwyczaj dokumentem potwierdzającym odpowiedzialność za szkodę z OC sprawcy będzie:

 

Likwidacja szkód

 

Likwidacja szkody jest procesem, który rozpoczyna się od złożenia przez osobę poszkodowaną wniosku o wypłatę odszkodowania, zwanego również zgłoszeniem szkody do odpowiedzialnego w ramach polisy OC towarzystwa ubezpieczeń.

Zgłoszenie szkody można złożyć:

 • Osobiście w siedzibie ubezpieczyciela;
 • Mailowo;
 • Pocztowo na adres siedziby ubezpieczyciela;
 • Telefonicznie poprzez infolinię towarzystwa ubezpieczeń.

Ubezpieczyciel zgodnie z przepisami prawa ma 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody na analizę zgłoszonych roszczeń i przyznanie osobie poszkodowanej odpowiedniego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

W praktyce ubezpieczyciel na pewno zgłosi się o dodatkowe dokumenty oraz powoła komisję lekarską celem określenia rozmiaru uszczerbku na zdrowiu odniesionego na skutek wypadku przez osobę poszkodowaną lub powoła odpowiedniego rzeczoznawcę, jeżeli do likwidacji została zgłoszona wyłącznie szkoda majątkowa.

Po przeprowadzeniu wszystkich czynności likwidacyjnych, które pozwolą ubezpieczycielowi na potwierdzenie swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę oraz określenie jej rozmiarów, zostanie wydana decyzja o wypłacie kwoty bezspornej. Kwota bezsporna jest to z reguły znacznie zaniżone odszkodowanie w stosunku do tego co faktycznie powinno zostać wypłacone osobie poszkodowanej.

Od decyzji ubezpieczyciela o wypłacie kwoty bezspornej koniecznie należy złożyć odwołanie. W treści odwołania od decyzji ubezpieczyciela należy wskazać, że nie zgadzają się Państwo z przyznaną kwotą odszkodowania oraz wskazać argumenty, dlaczego kwota jest zbyt niska i jakie są Państwa oczekiwania odnośnie zgłoszonego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

W odpowiedzi na złożone odwołanie towarzystwo ubezpieczeń może:

 • podwyższyć przyznane odszkodowanie;
 • zaproponować ugodę;
 • odrzucić zgłoszone roszczenia i podtrzymać poprzednią decyzję.

Dalsze pisanie odwołań od stanowiska ubezpieczyciela nie ma już sensu, więc jeżeli nie zgadzają się Państwo z przyznaną kwotą odszkodowania, a powinni się Państwo z nią nie zgadzać, gdyż każda dobrowolnie wypłacona kwota przez towarzystwo ubezpieczeń jest znacznie zaniżona to należy złożyć pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego.

 

Zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela czy sprawcy

 

Obecnie w przypadku likwidacji szkody z polisy OC pojazdu mechanicznego coraz więcej towarzystw ubezpieczeń oferuje możliwość zgłoszenia szkody spowodowanej przez sprawcę wypadku komunikacyjnego bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela.

Szkodę z polisy OC sprawcy wypadku drogowego można zgłosić na oba sposoby, gdyż dla procesu likwidacji szkody oraz końcowej decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania nie ma to żadnego znaczenia. Zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela spowoduje tylko to, że pierwszą część procesu likwidacji szkody, czyli zbieranie dokumentów i powołanie komisji lekarskiej będzie przeprowadzone przez niego. Natomiast decyzja odnośnie wypłaty odszkodowania i tak jest konsultowana z ubezpieczycielem sprawcy szkody i to on ma ostateczny wpływ na wysokość przyznanych świadczeń.

Osobiście doradzam, złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy szkody, gdyż przyspieszy to proces likwidacji szkody oraz ułatwi ewentualne negocjacje ugodowe, które będą prowadzone bezpośrednio z podmiotem decyzyjnym, a nie przez pośrednika jakim jest ubezpieczyciel osoby poszkodowanej.

 

Szkoda z OC sprawcy zagranicznego

 

Wiele pytań budzi też sytuacja, gdy szkoda została spowodowana przez sprawcę zagranicznego, czyli takiego który albo jest obywatelem innego państwa albo jego pojazd został ubezpieczony u ubezpieczyciela zagranicznego, który nie ma swojego biura czy oddziału w Polsce.

Główne z tych pytań to:

 • do kogo zgłosić szkodę z OC sprawcy zagranicznego?
 • w jakim języku napisać zgłoszenie szkody z OC sprawcy zagranicznego?
 • czy komisja lekarska będzie się odbywać za granicą?
 • do jakiego sądu złożyć pozew o odszkodowanie za szkodę polisy z OC sprawcy zagranicznego?

Na szczęście takie sytuacje zostały przewidziane i uregulowane przez Polskie prawo i każdy ubezpieczyciel, który nie ma w Polsce swojej siedziby czy oddziału musi ustanowić w Polsce swojego korespondenta.

Korespondentem zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń jest jeden z ubezpieczycieli działających w Polsce i to on jest właściwy do zgłaszania i rozpatrywania szkód z polisy OC sprawcy zagranicznego. Właściwego korespondenta zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń mogą Państwo ustalić na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Upoważnienie do likwidacji szkody

 

Likwidacja szkody jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, dlatego też wiele osób zastanawia się czy nie zwrócić się o pomoc w tym zakresie do profesjonalisty. Procedura likwidacji szkody nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń, tak więc osoba poszkodowana może napisać upoważnienie do likwidacji swojej szkody dla każdego, czy to członka rodziny, znajomego, czy obcej osoby, która nie musi posiadać wykształcenia prawniczego ani tytułu zawodowego adwokata lub radcy prawnego.

Mimo że polskie prawo nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń, przed udzieleniem komuś upoważnienia do likwidacji poniesionej przez siebie szkody warto się nad tym poważnie zastanowić. W chwili, gdy czytają Państwo ten artykuł na pewno odwiedziło już Państwa co najmniej kilkunastu przedstawicieli najróżniejszych kancelarii wypadkowych czy firm odszkodowawczych oferujących swoją pomoc i obiecujących najwyższe odszkodowania oraz najlepszych prawników za najniższe wynagrodzenie.

W innym artykule na moim blogu mogą Państwo przeczytać czym są i jak działają kancelarie odszkodowawcze. Jeżeli jeszcze nie dotarli Państwo do tego artykułu, zdecydowanie zalecam jego lekturę przed podjęciem decyzji odnośnie udzielenia komuś upoważnienia do likwidacji swojej szkody.

Natomiast jeżeli już Państwo zawarli taką umowę, to jeszcze nic straconego, gdyż można ją spokojnie rozwiązać bez obawy o konieczność zapłaty zawartych w niej kar umownych.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Likwidacja szkody”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.
  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*