Strona główna » Odszkodowanie za upadek

Odszkodowanie za upadek

Odszkodowanie za upadek

Z każdym rokiem nasze życie przyspiesza i mamy coraz więcej do zrobienia w coraz krótszym czasie. Pośpiech z kolei sprzyja nieszczęśliwym wypadkom, takim jak upadek czy poślizgnięcie się na chodniku lub ulicy. Mało kto jednak wie, że jeżeli upadek czy poślizgnięcie się nie było wyłącznie skutkiem pośpiechu, a np. śliskiej lub nierównej nawierzchni, za krzywdę doznaną w związku z upadkiem należy się stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

W artykule wyjaśnię:

 • Kiedy i do kogo zwrócić się o odszkodowanie za upadek na nierównym lub śliskim chodniku?
 • Jak zgłosić szkodę powstałą na skutek upadku?

 

Odszkodowanie za upadek na nierównym chodniku

 

Odszkodowanie za upadek na chodniku można uzyskać w sytuacji, gdy przyczyną upadku był zły stan nawierzchni w postaci:

 • dziury w chodniku,
 • wystających płytek chodnikowych,
 • uszkodzonej kostki,
 • braku odpowiedniego zabezpieczenia ubytków w podłożu,
 • braku oznaczenia kratki kanalizacyjnej czy studni, które znajdują się poniżej lub powyżej nawierzchni chodnika;
 • zlegającego lodu, śniegu, błota lub wody, które powodują śliskość nawierzchni chodnika.

Co ważne zły stan chodnika, który doprowadził do upadku powinien zostać udokumentowany, najlepiej od razu w dacie wypadku. W tym celu można zrobić jego zdjęcia lub poprosić o dane osób znajdujących się w okolicy, które następnie wystąpią w roli świadka zdarzenia, jednak zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest wezwanie na miejsce upadku policji lub straży miejskiej. W ten sposób zostanie sporządzony protokół z miejsca zdarzenia, zazwyczaj wraz z dokumentacją fotograficzną, który będzie miał moc dokumentu urzędowego, a więc bardzo trudno będzie go podważyć ubezpieczycielowi, do którego zostanie złożone zgłoszenie szkody.

Ponadto by potwierdzić, że obrażenia powstały w związku z upadkiem na chodniku warto wezwać na miejsce wypadku karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni sporządzą protokół wypadkowy, w szpitalu zostaną wykonane niezbędne badania, a zebrana w ten sposób dokumentacja medyczna, nie tylko potwierdzi zakres doznanych obrażeń, ale również fakt doznania ich w związku z upadkiem na chodniku.

 

Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku

 

Odszkodowanie za upadek na śliskim lub nierównym chodniku wypłaca podmiot odpowiedzialny za utrzymanie czystości i właściwego stanu jego nawierzchni. W praktyce nie to jest jednak łatwe do określenia, gdyż zależy to przede wszystkim od miejsca w jakim doszło do upadku.

 • Jeżeli do szkody dojdzie na chodniku będącym otoczeniem drogi publicznej, wówczas odpowiedzialność spoczywa na zarządcy drogi publicznej. W przypadku:
  • drogi krajowej jest to generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad,
  • drogi wojewódzkiej – zarząd województwa,
  • drogi powiatowej – zarząd powiatu,
  • drogi gminnej – wójt, burmistrz, lub prezydent miasta.
 • Za zaniedbania na przystankach autobusowych lub tramwajowych odpowiada zakład komunikacji, który je użytkuje.
 • Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest jednak obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ze względu na duży zakres możliwości, ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowania za skutki upadku na nierównym lub śliskim chodniku może stanowić nie lada problem. Pomocne w tym zakresie może być, zwrócenie się do:

 • Policji z wnioskiem o ustalenie, kto jest winny zaniedbania w utrzymaniu właściwego stanu i czystości danego odcinka chodnika;
 • właściwego miejscowo Wydziału Architektury lub Geodezji z wnioskiem o informację, kto jest właścicielem danego odcinka chodnika;
 • specjalizującego się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie adwokata lub radcy prawnego, by podjął się prowadzenia sprawy o odszkodowanie za upadek.

 

Wniosek o odszkodowanie za upadek na chodniku

 

Wniosek o odszkodowanie za upadek na chodniku najlepiej zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela, u którego w dniu upadku właściciel lub zarządca nieruchomości posiadał wykupioną polisę OC. Zgłoszenie szkody bezpośrednio do właściciela lub zarządcy nieruchomości rzadko kiedy przyniesie pozytywny rezultat, a zazwyczaj i tak skończy się przekazaniem do ubezpieczyciela, jednak przedłuży czas do wypłaty odszkodowania, co najmniej o kilka miesięcy.

We wniosku o odszkodowanie za upadek na chodniku należy wskazać:

 • datę i miejsce upadku;
 • okoliczności, które były jego przyczyną, np. śliski lub nierówny chodnik;
 • doznane na skutek upadku obrażenia oraz opis przebiegu procesu leczenia;
 • żądaną kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia;
 • dowody na potwierdzenie wskazanych okoliczności.

Po otrzymaniu zgłoszenia szkody dotyczącego upadku na chodniku, ubezpieczyciel rozpocznie postępowanie likwidacyjne, w ramach którego:

 • wezwie osobę poszkodowaną na komisje lekarskie celem potwierdzenia zakresu doznanych przez nią na skutek upadku obrażeń;
 • dokona oględzin miejsca zdarzenia oraz powoła biegłego, który oceni stan chodnika oraz jego zgodność lub niezgodność z obowiązującymi normami;
 • ustali odpowiednią w jego ocenie kwotę zadośćuczynienia lub odszkodowania;
 • wyda decyzję o przyjęciu odpowiedzialności za skutki upadku i wypłacie świadczeń odszkodowawczych lub odmowie wypłaty świadczeń.

Od decyzji ubezpieczyciela zarówno przyznającej odszkodowanie za upadek jak i odmawiającej wypłaty jakichkolwiek świadczeń należy złożyć odwołanie, gdyż pierwsza decyzja, nawet jeżeli uwzględnia w części zgłoszone roszczenia, to wypłacone w niej odszkodowanie na pewno jest zaniżone. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy złożyć na piśmie w terminie do 3 lat od daty upadku. Po otrzymaniu odwołania ubezpieczyciel powinien dopłacić dodatkową kwotę odszkodowania lub zaproponować zawarcie ugody pozasądowej.

Jeżeli zaproponowana po odwołaniu kwota odszkodowania nadal jest zbyt niska warto rozważyć złożenie pozwu o odszkodowanie do sądu cywilnego. Wszczęcie postępowania sądowego jest oczywiście bardziej skomplikowane niż zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela i wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty od pozwu, jednak zazwyczaj skutkuje znaczącym, nawet kilkukrotnym podwyższeniem kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki upadku na chodniku. Zdecydowanie warto się na to zdecydować, szczególnie jeżeli mają Państwo do pomocy adwokata specjalizującego się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller


Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści – czytał tylko aktualne informacje


3 komentarze do “Odszkodowanie za upadek”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.
  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Witam serdecznie 05.22.21 upadłam na śliskim nieposypanym chodniku koło mojego bloku( praktycznie chodniki na moim osiedlu nie sa posypywane w zimie)Pogotowie nie przyjeżdża obecnie do złamań,zreszta myślałam ze to tylko stłuczenie i ze za kolka dni mi przejdzie. Do szpitala trafiłam 09.12 kody to lekarz skierował mnie na nastawienie złamanych kości w przegubie lewej ręki. Założono mi gips. Po wyjściu ze szpitala nie mogłam sobie poradzić z bólem.straciłam czucie w dużym palcu. Po tygodniu udałam się do ortopedy. Nacięty w szpitalu gips lekarz kazał naciąć mocniej. Niestety ból ręki wciąż się utrzymuje i dalej mam problem z palcem (słabe czucie). Straciłam szanse zatrudnienia ,gdzie byłam na okresie próbnym. Miałam oferowana zapłatę 3200+paliwo na dojazdy450-500zl. miesięcznie. Czy mój przypadek kwalifikuje się do rekompensaty od pani burmistrz bo do niej należą chodniki i ulice na osiedlu bloków?? Dziękuje.

  1. Szanowna Pani,

   w sprawie wypadku na oblodzonym chodniku najważniejsze jest potwierdzenie okoliczności w których doszło do zdarzenia.
   Z opisu rozumiem, że nam miejsce upadku nie została wezwana policja ani straż miejska?
   Czy byli jacyś świadkowie zdarzenia i czy ma Pani do nich kontakt, ewentualnie czy upadek został nagrany przez kamerę monitoringu?
   Bez możliwości potwierdzenia jak doszło do upadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, gdyż to na Pani ciąży obowiązek udowodnienia tych okoliczności.

   W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*