Strona główna » Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie

Według informacji opublikowanych przez KRUS w 2019 r., zgłoszono 13.641 wypadków w rolnictwie, z czego w 10.295 przypadkach KRUS przyznał osobom poszkodowanym jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

Zdecydowana większość z tych osób nie zwróciła się jednak o dodatkowe odszkodowanie z polisy OC gospodarstwa rolnego, gdyż wciąż bardzo mało osób wie, że istnieje taka możliwość.

Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie:

 • Co to jest wypadek w rolnictwie;
 • Jak i skąd uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie;
 • Jakie świadczenia i komu należą się za śmiertelne wypadki rolnicze;
 • Przykładów wypadków przy pracy w rolnictwie, za które należy się odszkodowanie.

 

Wypadek w rolnictwie

 

Definicja wypadku w rolnictwie znajduje się w art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zgodnie treścią z którego:

Za wypadek w rolnictwie uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej:

 • na terenie gospodarstwa rolnego,
 • w drodze do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej,
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności,
 • w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.

Mówiąc prościej wypadek w rolnictwie to każde nagłe zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, skutkujące szkodą na zdrowiu lub życiu właściciela gospodarstwa rolnego lub osób, które z nim zamieszkują czy pracują w jego gospodarstwie.

 

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

 

Każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni gruntów większej niż 1 hektar ma obowiązek posiadać wykupioną polisę OC gospodarstwa rolnego. Celem polisy OC rolnika jest zabezpieczenie możliwości wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia osobom, które doznały wypadku wykonując pracę w gospodarstwie rolnym.

Polisa OC gospodarstwa rolnego zabezpiecza wszelkie szkody związane z wykonywaniem pracy w gospodarstwie rolnym do kwoty:

 • 5 milionów euro w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej;
 • 1 miliona euro w przypadku powstania wyłącznie szkody majątkowej.

Jeżeli rolnik nie posiada polisy OC, za szkody powstałe podczas pracy w jego gospodarstwie można dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wniosek o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie należy zgłosić do najbliższej terenowej placówki KRUS oraz do towarzystwa ubezpieczeń, w którym była wykupiona polisa OC gospodarstwa rolnego.

Do wniosku o odszkodowanie z OC rolnika należy załączyć dokumentację medyczną na potwierdzenie odniesionego uszczerbku na zdrowiu oraz protokół powypadkowy sporządzony przez inspektora KRUS.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie wypłacane z polisy OC gospodarstwa rolnego może być nawet kilkukrotnie wyższe od kwoty wypłaconej osobie poszkodowanej przez KRUS.

Dodatkowo zgłoszenie szkody do KRUS i otrzymanie jednorazowego odszkodowania z KRUS nie pozbawia możliwości dochodzenia odszkodowania z OC rolnika i odwrotnie, dlatego też w każdym przypadku warto wystąpić o oba świadczenia.

 

Śmiertelne wypadki rolnicze

 

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje nie tylko za doznany przez osobę poszkodowaną uszczerbek na zdrowiu, ale również za skutki śmiertelnego wypadku rolniczego.

Odszkodowanie przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej na skutek śmiertelnego wypadku rolniczego, czyli:

 • Małżonkowi lub Partnerowi, gdyż ślub nie jest konieczny do uzyskania odszkodowania;
 • Dzieciom;
 • Rodzicom;
 • Rodzeństwu;
 • Dziadkom;
 • Wnukom.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny w rolnictwie nie należy się jednak za samo pokrewieństwo, a do uzyskania świadczeń niezbędne jest wykazanie bliskiej i silnej więzi emocjonalnej łączącej osobę zmarłą z członkami najbliższej rodziny.

Jest to proces bardzo skomplikowany, dlatego w przypadku śmiertelnego wypadku w rolnictwie warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, np. adwokata prowadzącego sprawy odszkodowawcze.

Kwota odszkodowania za wypadek śmiertelny w rolnictwie może wynosić od kilkunastu do nawet ponad 100 tysięcy złotych, dlatego zdecydowanie warto zgłosić takie roszczenia z polisy OC gospodarstwa rolnego.

Dla przykładu małżonek czy dzieci osoby zmarłej na skutek śmiertelnego wypadku w rolnictwie mogą uzyskać nawet po 100 tysięcy złotych, jednak już wnuki lub dziadkowie osoby zmarłej uzyskają zazwyczaj ok. 10-20 tysięcy złotych.

 

Wypadek przy pracy rolniczej

 

Przykładami wypadku przy pracy rolniczej, który daje podstawę do uzyskania odszkodowania nie tylko z KRUS, ale również z polisy OC gospodarstwa rolnego będą np.:

 • zmiażdżenie stopy na skutek najechania maszyną rolniczą podczas wykonywania prac polowych;
 • upadek z drabiny podczas dokonywania napraw budynków w gospodarstwie rolnym;
 • przygniecenie przez bele siana podczas załadunku lub rozładunku przyczepy;
 • stratowanie przez zwierzęta gospodarskie, które nie były prawidłowo zamknięte;
 • uraz ręki podczas podłączania przyczepy do ciągnika rolniczego;
 • śmierć na skutek potrącenia lub wypadnięcia z maszyny rolniczej.

Jeżeli podczas pracy w gospodarstwie rolnym doznali Państwo wypadku, a w szczególności podobnego do którejkolwiek z wymienionych powyżej sytuacji istnieje duża szansa, że należy się Państwu odszkodowanie za wypadek w rolnictwie.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Wypadki w rolnictwie”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*