Sensum, non verba spectamus

Patrzymy na sens, a nie na słowa

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset

Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy

Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe

Actor venire debet instructior quam reus

Powód powinien przyjść (do sądu) lepiej przygotowany niż pozwany

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda

Qui finem vult idem vult ad finem necesaria

Kto chce celu, chce również tego, co jest konieczne aby go osiągnąć

Kontakt

E i M MILLER Adwokaci Sp. P.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście po uprzednim umówieniu się:

Siedziba Kancelarii

ul. Świętokrzyska 14A lok. 407 (IV piętro)
00-050 Warszawa

Filia Kancelarii

ul. Szymanowska 2 lok. 2
96-515 Teresin

tel: 607 223 420
tel: 693 800 771
fax: 22 336 12 47

e-mail: ewelina.miller@eim.waw.pl
e-mail: michal.miller@eim.waw.pl

NIP: 525 277 19 75
REGON: 381901512
KRS: 0000759814

W celu wysłania wiadomości e-mail wypełnij poniższy formularz:


Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E i M MILLER Adwokaci Sp. P., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 14A, lok. 407, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych na moją rzecz usług. Jednocześnie potwierdzam, że mam ukończone 16 lat i jestem świadomy, że przysługuje mi prawo do wglądu w moje dane osobowe oraz prawo do odwołania udzielonej zgody i żądania usunięcia moich danych osobowych.