yandex
Błąd medyczny podczas operacji kręgosłupa
Październik 5, 2017
Błędy lekarzy podczas cesarskiego cięcia
Październik 12, 2017

Odpowiedzialność szpitala za szeroko rozumiany błąd medyczny może powstać na wielu płaszczyznach. Szpitale ponoszą bowiem odpowiedzialność nie tylko za błędy medyczne popełnione przez lekarzy, personel medyczny, ale również za szkody wynikające z posługiwania się niesprawnym sprzętem w procesie leczenia. W orzecznictwie coraz częściej pojawiają się wyroki, w których sądy zasądzają zadośćuczynienie i odszkodowanie dla pacjenta, którego leczenie było prawidłowo przeprowadzone przez lekarzy, lecz mimo to doznał on uszczerbku na zdrowiu.

Zazwyczaj możemy się spotkać z 2 przypadkami odpowiedzialności za szkody wyrządzone niesprawnym sprzętem:

  • za szkody odpowiada szpital; 
 • za szkody odpowiada producent.

Szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi podczas całego pobytu bezpieczeństwo, w tym w pełni sprawną aparaturę, poddawaną obowiązkowym okresowym kontrolom. Tym samym szpital nie może się uwolnić od odpowiedzialności tłumaczeniem, iż sprzęt nie działał prawidłowo i z tego powodu powstała szkoda na osobie pacjenta.

Przykładem sytuacji, w której szpital odpowiada za wadliwy sprzęt jest przypadek pacjentki, która została w szpitalu poparzona nieszczelnym termoforem, wskutek czego musiała się poddać operacji przeszczepu skóry.

Inną sytuacją wskazującą na odpowiedzialność szpitala za niesprawny sprzęt jest stosowanie do prześwietleń RTG urządzeń, które nie miały aktualnego przeglądu albo stosowanie aparatów do USG bez aktualnych certyfikatów, jeżeli wskutek stosowania doszło do szkody na osobie pacjenta.

Szpital ma obowiązek sprawdzać sprzęt przed przeprowadzeniem operacji w taki sposób, by użycie aparatury nie narażało pacjenta ani personelu medycznego. W przypadku doznania szkody odpowiedzialności nie poniesie w większości przypadków lekarz, gdyż jako pracownik szpitala powinien oczekiwać, że dysponuje sprawnym sprzętem. Oczywiście, w sytuacji, gdy lekarz zauważy coś niepokojącego, co jego zdaniem negatywnie wpłynie na podejmowane czynności nie może przeprowadzać zabiegu, lecz powinien swoje zastrzeżenia niezwłocznie zgłosić osobom odpowiedzialnym.

Zdarzają się jednakże sytuacje, gdy szpital nie ponosi odpowiedzialności za użycie wadliwego sprzętu. Dzieje się tak gdy przyczyną niesprawności są wady ukryte powstałe na etapie produkcji, np. użycie niewłaściwych materiałów, zły projekt, błędy konstrukcyjne itp. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 449 (1) k.c, zgodnie z którym ,,kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.”

W takiej sytuacji szpital ma prawo regresu od producenta, który finalnie będzie odpowiadał za wyrządzone sprzętem szkody.

Podsumowując, w przypadku użycia w trakcie procesu leczenia wadliwego, niesprawnego sprzętu odpowiedzialność poniesie szpital lub producent w zależności od powodu niesprawności lub wadliwości.

Jeżeli szpital nie dba odpowiednio o sprzęt i nie sprawdza jego stanu technicznego, a dodatkowo brak jest wad produkcyjnych to zakład leczniczy poniesie odpowiedzialność za szkodę na osobie.

Jeżeli natomiast szpital dopełnił wszystkich swoich obowiązków w zakresie konserwacji i obsługi urządzeń, a sprzęt miał wadę leżącą po stronie producenta to właśnie producent poniesie odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu niesprawności wyprodukowanych przez niego.

Adwokat Ewelina Miller

3 Komentarze

 1. Ewelina Świstek pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. AdGi pisze:

  Witam,
  a co w sytuacji kiedy z winy Szpitala (błąd w konserwacji) zatnie się winda, w której to wieziono ciężarną kobietę do porodu i w związku z awarią będą komplikacje przy porodzie? Wówczas będzie wypłata z OC obowiązkowego?

  • Ewelina Świstek pisze:

   Witam, opisany przypadek wydaje się być przykładem błędu medycznego organizacyjnego. Szpital jest zobowiązany do zapewnienia sprawnie działającego ośrodka, którego stan umożliwia prawidłowe udzielanie świadczeń medycznych. W przypadku gdy szpital zaniechał konserwacji windy pomimo takiego obowiązku i spowodowało to komplikacje, których następstwem jest szkoda na osobie rodzącej lub dziecka można starać się o uzyskanie świadczeń od zakładu ubezpieczeń, w którym szpital ma OC. Za każdym razem trzeba jednak przeanalizować sprawę,w tym całość dokumentacji medycznej,aby udzielić wiążących informacji. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420