Zaniżone odszkodowanie

Wypadek Komunikacyjny

Zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego to świadczenia ocenne, które nie mają ściśle określonej wysokości.

Wysokość odszkodowania należnego osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym będzie zależała więc nie tylko od zakresu odniesionych obrażeń, ale również od tego jak zostaną opisane w zgłoszeniu szkody oraz jak oceni je likwidator szkody pracujący dla ubezpieczyciela czy sąd w ramach procesu o odszkodowanie.

 

Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy

 

Wysokość kwot odszkodowania czy zadośćuczynienia wypłacanych po wypadku samochodowym z polisy OC sprawcy wypadku nie została w żaden sposób ściśle określona w przeciwieństwie do polis na życie czy NNW, gdzie kwota odszkodowania zależy bezpośrednio od sumy ubezpieczenia. Zasada jest prosta, im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższe odszkodowanie.

 

W przypadku polisy OC odpowiedź na pytanie, ile można dostać odszkodowania po wypadku samochodowym, jest dużo bardziej skomplikowana. Na wysokość kwot odszkodowania i zadośćuczynienia wpływa wiele czynników takich jak:

 • Rozmiar stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • Długość procesu leczenia i rehabilitacji;
 • Stopień w jakim poszkodowany powrócił do sprawności sprzed wypadku;
 • Stopień samodzielności osoby poszkodowanej po wypadku drogowym;
 • Możliwość powrotu do wykonywania pracy zarobkowej;
 • Wpływ wypadku na psychikę osoby poszkodowanej.

 

Kwota zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku samochodowym, którą otrzyma z polisy OC osoba poszkodowana może się więc różnić nie tylko w zależności od rozmiaru doznanego uszczerbku na zdrowiu, ale również od tego jak osoba poszkodowana radzi sobie z sytuacją powypadkową oraz w jaki sposób szkoda została zgłoszona, opisana i udowodniona.

 

Wiele osób poszkodowanych już na pierwszym spotkaniu pyta – ile można dostać odszkodowania po wypadku samochodowym? Udzielenie dokładnej odpowiedzi na to pytanie na początku prowadzenia sprawy nie jest możliwe, jednak na podstawie porównania do innych wypadków o podobnym zakresie obrażeń, można wskazać przybliżony zakres kwot odszkodowania i zadośćuczynienia, o które może się starać osoba poszkodowana w wypadku samochodowym.

 

Przykłady kwot odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku samochodowym wyglądają następująco:

 

 • Złamana noga to odszkodowanie w granicach 10-30 tysięcy złotych w zależności od stopnia skomplikowania złamania oraz długości procesu leczenia;
 • Złamana ręka to odszkodowanie w granicach 15-50 tysięcy złotych w zależności od stopnia skomplikowania złamania oraz tego czy po zakończonym leczeniu została zachowana pełna ruchomość ręki;
 • Złamane żebro to odszkodowanie w granicach 5-15 tysięcy złotych w zależności od ilości złamanych żeber. Zazwyczaj zadośćuczynienie przyznawane jest dopiero za co najmniej 3 złamane żebra;
 • Złamanie palca lub nadgarstka to odszkodowanie w granicach od 10 do nawet 100 tysięcy złotych, jeżeli złamania skutkują ograniczeniem ruchomości czy sprawności osoby poszkodowanej;
 • Złamanie miednicy to odszkodowanie w granicach 5-30 tysięcy złotych w zależności od stopnia skomplikowania złamania oraz długości procesu rehabilitacji;
 • Uszkodzenie nerwu strzałkowego może być podstawą do odszkodowania w kwocie nawet ponad 100 tysięcy złotych, gdyż często jest nieodwracalne i skutkuje trwałą niepełnosprawnością osoby poszkodowanej.
 • Blizny na twarzy, czole, rękach, nogach czy innych widocznych częściach ciała mogą skutkować uzyskaniem odszkodowania w kwocie od 6 do nawet 50 tysięcy złotych.
 • Złamanie kompresyjne kręgosłupa to zazwyczaj odszkodowanie w granicach 5-15 tysięcy złotych. Oczywiście jeżeli zakres złamania jest na tyle poważny, że konieczne jest przeprowadzenie operacji lub skutkiem złamania kompresyjnego kręgosłupa jest niepełnosprawność osoby poszkodowanej to należne zadośćuczynienie będzie znacznie wyższe.

 

Wskazane powyżej kwoty należnego zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym są oczywiście jedynie przykładowe i dotyczą sytuacji, w których osoba poszkodowana zdecyduje się na dochodzenie należnego jej odszkodowania na drodze sądowej. Bez procesu cywilnego możliwe do uzyskania kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia będą znacznie niższe.

 

Zaniżone odszkodowanie OC

 

Zaniżone odszkodowanie to powszechny problem w szkodach zgłaszanych z polisy OC sprawcy wypadku drogowego. Niskie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia wynikają z tego, że ubezpieczyciel po otrzymaniu zgłoszenia szkody wypłaca jedynie kwotę bezsporną.

Kwota bezsporna to znacznie zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy, które musi zostać wypłacone przez ubezpieczyciela zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W ramach kwoty bezspornej wypłacane jest odszkodowanie, które jest co najmniej kilkukrotnie za niskie w porównaniu do kwoty odszkodowania z OC sprawcy, którą może zasądzić sąd w ramach procesu o zapłatę.

 

Co zrobić, jeżeli zostanie Państwu wypłacone za małe odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?

 

Przede wszystkim nie poddawać się i nie zadowalać dobrowolnie wypłaconą przez ubezpieczyciela niską kwotą odszkodowania. Zaniżona wypłata odszkodowania to dobry początek do dochodzenia należnych osobie poszkodowanej roszczeń.

Wypłacając nawet znacznie zaniżone odszkodowanie, ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkodę odniesioną przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym. Dzięki temu składając odwołanie od decyzji o wypłacie odszkodowania lub wnosząc pozew do sądu cywilnego o zapłatę mają Państwo gwarancje, że ubezpieczyciel jest na podstawie polisy OC odpowiedzialny za poniesioną szkodę.

Po ustaleniu odpowiedzialności pozostaje tylko udowodnić faktyczny rozmiar poniesionych przez osobę poszkodowaną strat oraz doznanych przez nią bólu i cierpienia. Najłatwiej oczywiście wykazać to w ramach procesu cywilnego, gdzie jest możliwość uzyskania opinii niezależnych biegłych sądowych.

Małe odszkodowanie wypłacone w ramach kwoty bezspornej można również wykorzystać na opłacenie wpisu sądowego, czyli opłaty, którą trzeba uiścić na rzecz sądu cywilnego za rozpoznanie sprawy o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

 

Adwokat odszkodowania Warszawa

 

Tytuł niniejszego akapitu jest wskazówką na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem sprawy, której przedmiotem będzie podwyższenie zaniżonego odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

 

Po pierwsze Adwokat. Prawidłowo poprowadzona sprawa o podwyższenie odszkodowania z OC sprawcy wypadku, powinna znaleźć swój finał przed sądem cywilnym. W procesie sądowym może Państwa reprezentować jedynie adwokat lub radca prawny.

Żadna kancelaria odszkodowawcza nie ma uprawnień do reprezentowania klientów w postępowaniu przed sądem cywilnym czy karnym, dlatego zazwyczaj pracownicy kancelarii odszkodowawczej będą Państwa namawiać do zawarcia ugody pozasądowej, co z kolei wiąże się ze zrzeczeniem znacznej części należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Jeżeli kancelaria odszkodowawcza zapewni Państwu obecność adwokata na rozprawie to zazwyczaj będzie się to wiązać z dodatkowym kosztem, który po zakończeniu sprawy będzie potrącony z należnego Państwu odszkodowania.

 

Po drugie Odszkodowania. Nie ma ludzi, którzy znają się na wszystkim, a jeżeli próbują to zazwyczaj w niczym nie są naprawdę dobrzy. Szukając dobrego adwokata w prowadzeniu sprawy zaniżonego odszkodowania warto zdecydować się na takiego, który specjalizuje się wyłącznie w sprawach odszkodowawczych. Osoba bez odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie może nie zgłosić wszystkich roszczeń, które można uzyskać za skutki wypadku drogowego lub domagać się zbyt niskich kwot odszkodowania i zadośćuczynienia. Należy pamiętać, że sąd cywilny nie może orzec wyższego odszkodowania niż zgłoszone w pozwie, nawet jeżeli są ku temu oczywiste podstawy.

Dodatkowo, jeżeli odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego nie została potwierdzona lub ubezpieczyciel na etapie likwidacji szkody obniżył wypłaconą kwotę odszkodowania wskazując na przyczynienie osoby poszkodowanej do powstania wypadku warto upewnić się, że adwokat posiada również wiedzę oraz doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw karnych dotyczących rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych. W ramach przyczynienia należne osobie poszkodowanej odszkodowanie może zostać obniżone nawet o połowę.

 

Po trzecie Warszawa. Znaczna część osób poszkodowanych w wypadkach drogowych zleca prowadzenie swojej sprawy lokalnemu prawnikowi. Realia dzisiejszego rynku usług prawnych są takie, że najlepsi adwokaci decydują się na prowadzenie kancelarii w dużych miastach.

Warszawa jest nie tylko największym miastem w Polsce, ale również zdecydowanie największym rynkiem usług prawniczych, co pozwala działającym tam adwokatom na specjalizację i doskonalenie się w wąskiej dziedzinie, jak np. odszkodowania. Dla porównania prawnik, który decyduje się prowadzić kancelarię w małej miejscowości zazwyczaj zmuszony jest zajmować się sprawami z najróżniejszych dziedzin, gdyż przyjmowanie wyłącznie spraw odszkodowawczych nie pozwoliłoby mu na utrzymanie kancelarii.

Ponadto ze względu na wyższy poziom życia w Warszawie, wyższe wynagrodzenia i co za tym idzie wyższe koszty życia, Warszawskie sądy zasądzają również wyższe kwoty należnego osobom poszkodowanym odszkodowania i zadośćuczynienia. Dzieje się tak dlatego, że jedną z przesłanek do ustalenia należnego zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy wypadku drogowego, jest by było ono odczuwalne dla osoby poszkodowanej, na co wpływ ma bez wątpienia jej poziom życia i osiągane zarobki.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Szkoda całkowita

Codziennie na Polskich drogach dochodzi do mnóstwa kolizji. Większość z nich skutkuje jedynie drobnymi otarciami pojazdów, jednak czasem [...]

Czytaj więcej
blog images
Kolizja drogowa

Kolizje drogowe zdarzają się każdego dnia. Szczególnie gdy spadnie deszcz lub śnieg znacząco wzrasta liczba stłuczek pojazdów poruszający [...]

Czytaj więcej
blog images
Zakład Leczniczo Opiekuńczy – ZOL

Błąd medyczny kojarzy się zazwyczaj ze szpitalem, podczas gdy może do niego dojść również w innych podmiotach takich jak przychodnie, czy [...]

Czytaj więcej