yandex

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Czy można prowadzić jednocześnie postępowanie przed sądem i Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?
Grudzień 9, 2016
Dowody z dokumentów w sprawie błędu medycznego
Styczeń 1, 2017

Zdarzenie medyczne nie jest tożsame z pojęciem błędu medycznego. Zdarzenie medyczne jest pojęciem szerszym, obejmującym zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta wywołane niezgodną z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozą, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego,
 • zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.  

Zdarzenie medyczne to pojęcie, którym posługujemy się przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Skutkiem czynności niezgodnych ze sztuką i wiedzą medyczną może być:

I. zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,

II. uszkodzenie ciała rozstrój zdrowia,

III. śmierć pacjenta.

Ad I.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, w przypadku gdy choroba nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania.

Dla zakażeń miejsca operowanego przyjęto, że zakażeniem szpitalnym jest takie, które wystąpiło do 30 dni po operacji, a w przypadku wszczepienia ciała obcego np. protezy to okres ten wydłuża się do roku.

Ad II.

Uszkodzenie ciała to naruszenie integralności cielesnej pozostawiające wyraźne ślady zewnętrzne i wewnętrzne. Uszkodzenie ciała pociąga za sobą niejednokrotnie rozstrój zdrowia, ale rozstrój zdrowia może mieć również inną przyczynę. Rozstrój zdrowia polega bowiem na zakłóceniu funkcjonowania organizmu ludzkiego, bez widocznego uszkodzenia poszczególnych organów. Tym samym bardzo często zdarza się, że jedno zdarzenie wywołuje zarówno uszkodzenie ciała jak i rozstrój zdrowia.

Ad III.

Za śmierć uznaje się tzw. śmierć mózgowo-rdzeniową, którą stwierdza lekarz w zaświadczeniu, które stanowi podstawę sporządzenia aktu zgonu. Należy pamiętać, że z chwilą śmierci pacjenta jego prawa przechodzą na spadkobierców, którzy po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia mogą uczestniczyć w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Podsumowując, w judykaturze w ciągu ostatnich lat doszło do zawężenia zakresu pojęciowego błędu medycznego, który rozumiany jest jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej, w zakresie dla lekarza dostępnym. Tym samym doktryna uważa, że błąd medyczny to naruszenie ogólnie obowiązujących reguł i utożsamia go z niestarannością lub niedbalstwem lekarza lub personelu pomocniczego. Jak widać błąd medyczny jest zatem zdecydowanie węższy pojęciowo od zdarzenia medycznego.

Adwokat Ewelina Miller

3 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Agnieszka pisze:

  Dzień dobry, w związku z artykułem mam pytanie- mój tata został zakażony czynnikami alarmowymi np. klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanni itp. w skutek czego doszło do rozejścia mostka i uszkodzenia wielonarządowego, jakby tego było mało z zakażonego pacjenta rehabilitowano na korytarzu wśród innych zoperowanych. Wyniku kontroli wynikło iż szpital – lekarz, laborant nie powiadomił Inspektora Sanitarnego o czynnikach alarmowych mimo zaznaczenia patogenów alarmowych na czerwono a mieli na to dużo czasu bo cztery miesiące. Czy można uznać że doszło do błędu medycznego? Czy jest to błąd medyczny? A może nie dopatrzenie?
  Z poważaniem

  • Ewelina Miller pisze:

   Witam, zarówno Klebsiella jak i Acinetobacter może być zarówno szczepem szpitalnym jak i pozaszpitalnym.

   Aby mówić o zakażeniu szpitalnym konieczne jest, by do zakażenia doszło w szpitalu, ewentualnie można mówić o błędzie medycznym, gdy lekarze nie podejmują prawidłowego leczenia antybiotykami, opóźniają je lub też leczą niewłaściwymi antybiotykami co powoduje dla pacjenta dodatkowy uszczerbek.

   Dopiero po analizie pełnej dokumentacji medycznej można się wypowiedzieć czy jest szansa na wykazanie błędu i uzyskanie zadośćuczynienia z tego tytułu. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420