Wypadek Komunikacyjny Wypadki samochodowe

Wypadki samochodowe to najczęstszy rodzaj wypadków drogowych do jakich dochodzi w Polsce. Ma to bezpośredni związek z liczbą samochodów osobowych, których w 2019 r., było zarejestrowanych ponad 23 miliony. W artykule poza garścią statystyk odnośnie wypadków samochodowych znajdą Państwo również informacje na temat: Konsekwencji dla kierowcy za spowodowanie wypadku; Odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym; Odszkodowania […]

Wypadek Komunikacyjny Wypadek motocyklisty

Tym razem poruszę bardzo ważny temat jakim są wypadki motocyklowe. Pomimo, iż motocyklistów porusza się po polskich drogach zdecydowanie mniej niż samochodów osobowych czy ciężarowych, to co roku uczestniczą oni w dużej liczbie wypadków drogowych. Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2019 r. miały miejsce 2.630 wypadki motocyklowe, z […]

blog images
Czy można prowadzić jednocześnie postępowanie przed sądem i Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wiele osób pyta czy można prowadzić jednocześnie kilka postępowań dotyczących tego samego błędu medycznego. Często pojawiają się od klien [...]

Czytaj więcej
blog images
Umorzenie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się w chwili wydania przez komisję orzeczenia o zdarz [...]

Czytaj więcej
blog images
Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zgodnie z art. 67 l ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w skład kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją ds O [...]

Czytaj więcej
blog images
Jak się odwołać od orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się wydaniem orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o [...]

Czytaj więcej
blog images
Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje dwa rodzaje orzeczeń: merytoryczne, czyli orzekające co do istoty sprawy [...]

Czytaj więcej
blog images
Zawieszenie postępowania

Każde postępowanie może zostać zawieszone na określony czas z powodu obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie spraw [...]

Czytaj więcej
blog images
Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aby rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych należy złożyć stosowny wniosek o ustalenie zda [...]

Czytaj więcej
blog images
Na czym polega postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ?

Przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych prowadzi się postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalenie czy doszło [...]

Czytaj więcej