yandex
Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia
Czerwiec 2, 2017
Zastosowanie przestarzałej lub eksperymentalnej metody leczenia
Czerwiec 16, 2017

Błędy medyczne kojarzą się zazwyczaj z błędem popełnionym przez lekarza, który w przeświadczeniu większości osób odpowiada za cały proces leczenia od przyjęcia pacjenta do szpitala, aż po jego wypisanie do domu. Co jednak w sytuacji, gdy lekarz wykonuje wszystkie swoje obowiązki prawidłowo, a na skutek błędnego zachowania pielęgniarki lub położnej pacjent doznaje uszczerbku na zdrowiu lub co gorsze umiera?

Zgodnie z art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, są to zawody samodzielne. Oznacza to, iż co prawda w praktyce przez większość czasu wykonują one polecenia lekarzy, to jednak w pewnym zakresie mają możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, a nawet odmowy wykonania poleceń lekarza.

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega przede wszystkim na:

 • rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjentów;
 • rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjentów;
 • sprawowaniu opieki pielęgniarskiej na pacjentami;
 • realizacji zaleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 • samodzielnym udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w określonym zakresie;
 • edukacji zdrowotnej.

Wykonywanie zawodu położnej z kolei polega głównie na:

 • sprawowaniu opieki na kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej;
 • prowadzeniu fizjologicznego porodu i połogu oraz sprawowaniu opieki nad noworodkiem;
 • udzielaniu pomocy położniczej w nagłych przypadkach do czasu przybycia lekarza;
 • kierowaniu kobiety w okresie ciąży na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
 • profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczej;
 • realizacji zaleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 • samodzielnym udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w określonym zakresie;

Jak wynika z przedstawionych powyżej wyliczeń, oprócz wykonywania zadań zleconych przez lekarza pielęgniarki i położne mogą pewne czynności podejmować we własnym zakresie i z własnej inicjatywy. W tym zakresie podobnie jak lekarze mogą popełnić błąd czy podjąć błędną decyzję, za których skutki odpowiadają tak samo jak lekarz. Identyczne jak u lekarza są więc też podstawy odpowiedzialności pielęgniarki i położnej.

Jeżeli pielęgniarka lub położna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę za popełnione przez nią błędy odpowiada wyłącznie zatrudniający ją pracodawca, czyli szpital lub przychodnia.

Jeżeli pielęgniarka lub położna świadczy usługi na podstawie kontraktu ze szpitalem lub przychodnią to odpowiadają zarówno szpital jak i pielęgniarka. Jest to odpowiedzialność solidarna, gdyż każda ze stron odpowiada za całość roszczeń. W tym wypadku pielęgniarka lub położna podobnie jak szpital musi mieć wykupioną polisę OC.

Jako przykłady błędów medycznych popełnionych przez pielęgniarki lub położne można wskazać np:

 • wykonanie pacjentowi zastrzyku z innym lekiem niż przepisał lekarz;
 • podanie pacjentowi niewłaściwego w danej sytuacji leku w oczekiwaniu na badanie lekarskie;
 • niedokładne przeliczenie narzędzi chirurgicznych po operacji;
 • nieprawidłowo ustawioną temperaturę w inkubatorze.

Podsumowując, błąd medyczny to nie tylko błąd popełniony przez lekarza. Pielęgniarka i położna zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej wykonują samodzielne zawody medyczne i odpowiadają za popełnione przez siebie błędy na takich samych zasadach jak lekarze.

Jeżeli w trakcie procesu leczenia członek personelu popełnił błąd, który skutkował uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta, należy zgłosić taki przypadek i dochodzić zarówno ukarania winnej pielęgniarki lub położnej, jak również należnych z tego tytułu świadczeń.

Adwokat Michał Miller

5 Komentarze

 1. Ewelina Świstek pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. M. pisze:

  A kto ponosi odpowiedzialność, jeśli np.na dyżurze lekarz wydaje zlecenie na piśmie, a pielęgniarka tego nie wykona i pacjent umiera?

  • Michał Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   jeżeli między niewykonaniem polecenia lekarza przez pielęgniarkę, a zgonem pacjenta istniał bezpośredni związek, to mamy do czynienia z błędem medycznym, za który odpowiada szpital.
   W tej sytuacji należy zgłosić swoje roszczenia bezpośrednio do szpitala lub Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 3. G. pisze:

  Witam
  Jak ma bronić się pielęgniarka, która pracuje na umowę zlecenie w punkcie pobrań i zaistniała sytuacja w której złożona została skarga przez rodziców na pielęgniarkę do laboratorium po dwóch miesiącach od kłucia ich dziecka w celu pobrania krwi do badań. Wszystkie procedury były zachowane, jedynie przez to że u dziecka żyły były cienkie i pękały nie udało się pobrać tyle krwi ile było potrzebne do wykonania wszystkich zakupionych przez tych rodziców badań. Nadmienie, że rodzice dziwnie się zachowywali, czyli mama chciała żeby osoba pobierająca używała jej środka dezynfekującego skórę i jej płatków higienicznych na co pielęgniarka się nie zgodziła, w trakcie kiedy pielęgniarka założyła stazę, zdezynfekowała miejsce wkłucia i odwróciła się po zestaw do kłucia matka podeszła i popsikała to miejsce swoim środkiem i przetarła przyniesionymi płatkami. Miała zwróconą uwagę że nie potrzebnie to zrobiła bo i tak zostanie ponownie zdezynfekowane miejsce kłucia przez pielęgniarkę,co zostało zrobione. Teraz Ci rodzice napisali skargę na tą pielęgniarkę, że straciła głowę podczas pobierania krwi u ich dziecka i naraziła na możliwość zakażenia WZW mimo że procedury były zachowane. Matka tego dziecka była wcześniej w tym laboratorium na pobraniu krwi u niej i miała prośbę aby nie dotykać jej żyły a jej mąż powiedział że żona ma taką fobie. Nie miała żadnych zastrzeżeń co do przeprowadzonej procedury. Za dwa dni przyszła z dzieckiem i z mężem. I takie z tego wynikneły nieprzyjemności dla pielęgniarki, która jest załamana. Jak ma bronić się ta pielęgniarka przed takimi rodzicami którzy prawdopodobnie chcą wyłudzić odszkodowanie.
  Bardzo proszę o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję.

  • Ewelina Miller pisze:

   Witam,
   jeżeli nie ma dowodów samo złożenie skargi nie przyniesie żadnych efektów. Aby uznać, że doszło do błędu medycznego należy wykazać negatywny skutek dla dziecka, nieprawidłowe postępowanie pielęgniarki, sprzeczne z zasadami sztuki i wiedzy medycznej oraz bezpośredni związek między nieprawidłowościami a skutkiem.

   Jednakże, jeżeli sytuacja wygląda tak jak pani przedstawiła to rodzice dziecka musza udowodnić nieprawidłowości w postępowaniu pielęgniarki. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420