Odszkodowanie z OC sprawcy

Wypadek Komunikacyjny

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny.

Mało która osoba poszkodowana wie, jakich dokładnie świadczeń może dochodzić od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku w ramach jego policy OC. Prowadzi to do sytuacji, w której osoba poszkodowana domaga się zapłaty jedynie części z należnych jej świadczeń i w rezultacie uzyskana kwota jest znacząco niższa od tej, która jej się słusznie należy.

W ramach tego artykułu przedstawię i pokrótce wyjaśnię rodzaje świadczeń, których może dochodzić od zakładu ubezpieczeń osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego, a należą do nich:

 • Odszkodowanie z OC;
 • Zadośćuczynienie z OC sprawcy;
 • Renta z OC sprawcy.

 

Odszkodowanie z OC

 

Odszkodowanie jest świadczeniem, którego celem jest rekompensata strat materialnych poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jest to świadczenie bardzo konkretne, gdyż odnosi się do rzeczywistych ubytków w majątku osoby poszkodowanej lub osób jej najbliższych. Podstawą do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku, jest każdy uszczerbek materialny poniesiony przez osobę poszkodowaną, który powstał w związku z wypadkiem.

Najczęstsze podstawy do dochodzenia odszkodowania to:

 • Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu;
 • Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, w tym ubrań, które osoba poszkodowana miała ze sobą w momencie wypadku;
 • Koszty leczenia;
 • Koszty dojazdów do placówek medycznych;
 • Koszty rehabilitacji;
 • Koszty przystosowania domu lub samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • Koszty pogrzebu osoby zmarłej w wyniku wypadku;
 • Utracone zarobki.

 

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

 

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego celem jest rekompensata strat niematerialnych poniesionych przez osobę poszkodowaną lub jej najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Często poszkodowanym w wypadku drogowym towarzyszy cierpienie psychiczne i fizyczne. W doktrynie tego typu cierpienia są definiowane jako krzywda.

W takim przypadku można domagać się zadośćuczynienia, które ma być rekompensatą za ujemne przeżycia wynikające z wyrządzonej szkody. Przyznanie osobie poszkodowanej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zależy od oceny i uznania Sądu, opartego na wszystkich okolicznościach sprawy. Zadośćuczynienie ma charakter osobisty i kompensacyjny, a jego zadaniem jest złagodzenie sytuacji powypadkowej.

Zadośćuczynienia mogą dochodzić:

 • osoba bezpośrednio poszkodowana, za krzywdę i cierpienie, które odniosła w wyniku komunikacyjnego;
 • osoby najbliższe osobie, która poniosła śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, za cierpienie po stracie osoby najbliższej.

 

Renta z OC sprawcy

 

Renta jest świadczeniem okresowym, które ma na celu naprawienie trwałej szkody materialnej, którą poniosła osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty należnej osobie poszkodowanej z OC sprawcy wypadku, wśród których wyróżnia się:

 • Rentę na zwiększone potrzeby – w wyniku obrażeń odniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym bardzo często zwiększają się jej potrzeby, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji. Najczęściej są one związane z koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, zabiegi rehabilitacji, lub regularnie przyjmowane leki nie refundowane przez NFZ;
 • Rentę z tytułu utraconego dochodu – renta ta przysługuje w sytuacji, w której w wyniku wypadku osoba poszkodowana utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, czyli nie może wykonywać dotychczasowej pracy albo może ją wykonywać w mniejszym zakresie niż dotychczas. Po drugie musi to generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Uzyskiwana przez osobę poszkodowaną renta z ZUS obniży kwotę renty należnej z OC sprawcy wypadku.
 • Rentę za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – celem tej renty jest rekompensata tych skutków wypadku komunikacyjnego, które pogarszają perspektywy osoby poszkodowanej na przyszłość. Najlepiej będzie to zobrazować na następującym przykładzie:
  Jan Kowalski w chwili wypadku miał 19 lat i był obiecującym młodym piłkarzem. W wyniku wypadku doznał trwałego uszkodzenia kolana, które co prawda po skomplikowanych operacjach i długotrwałym procesie rehabilitacji nie utrudnia mu normalnego funkcjonowania, jednak uniemożliwia mu profesjonalne uprawianie sportu. Jan Kowalski stracił możliwość zrobienia kariery jako piłkarz i z tego tytułu należy mu się renta.
 • Rentę alimentacyjną – Przysługuje osobom, którym zmarły w wyniku wypadku drogowego przed śmiercią regularnie dostarczał środków do życia. Po śmierci osoby poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego o tego typu rentę mogą zwrócić się do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku przede wszystkim dzieci zmarłego oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, rodzice, a także inne osoby bliskie utrzymywane przez zmarłą osobę poszkodowaną;

Poszczególne świadczenia zostały szczegółowo opisane w innych artykułach dostępnych na blogu, do których lektury serdecznie Państwa zapraszam.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Szczepionka na Koronawirusa

Już od blisko roku wszyscy odczuwamy skutki i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W ostatnim czasie wreszcie pojawiła się szcz [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki drogowe

Każdego dnia na Polskich drogach dochodzi do dziesiątek, a czasem nawet setek wypadków drogowych. Na szczęście udział w większości z nich [...]

Czytaj więcej
blog images
Szkoda całkowita

Codziennie na Polskich drogach dochodzi do mnóstwa kolizji. Większość z nich skutkuje jedynie drobnymi otarciami pojazdów, jednak czasem [...]

Czytaj więcej