Wypadek cudzoziemca w Polsce

Wypadek Komunikacyjny

W swojej praktyce oraz częściej spotykam się z sytuacją, gdy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym jest cudzoziemiec. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy szkodę poniesioną przez cudzoziemca w Polsce należy likwidować w jego kraju ojczystym, czy można to zrobić na miejscu w Polsce.  

W przypadku, gdy cudzoziemiec jest sprawcą, sprawa jest prosta, gdyż z jego polisy Polak będący osobą poszkodowaną w wypadku może likwidować szkodę w Polsce. Jednak gdy cudzoziemiec jest osobą poszkodowaną sprawa nie jest już taka oczywista. Jeszcze więcej pytań rodzi sytuacja, w której zarówno sprawcą jak i poszkodowanym są cudzoziemcy, a Polska jest jedynie miejscem wypadku. 

We wszystkich tych sytuacjach istnieje możliwość likwidacji szkody w Polsce. Każdy zagraniczny zakład ubezpieczeń ma na terenie Polski swoich przedstawicieli. Są to Polskie zakłady ubezpieczeń, które na podstawie zawartych umów w imieniu zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzą postępowanie likwidacyjne w Polsce, a następnie zwracają się do zagranicznego mocodawcy o wypłatę przyznanych poszkodowanym świadczeń.  

W obecnych czasach, gdy coraz więcej osób przyjeżdża do Polski w celach zarobkowych, sytuacja ta nabiera w ostatnim czasie coraz większego znaczenia. Dzięki temu cudzoziemiec, który miał wypadek w Polsce, gdzie przyjechał do pracy lub rodziny nie musi wracać do swojego ojczystego kraju, by uzyskać należne mu w związku z wypadkiem roszczenia, ale może zgłosić szkodę na miejscu. 

Likwidacja w Polsce szkody doznanej przez cudzoziemca ma jeszcze jedną poważną zaletę, jeżeli dotyczy obywatela państwa spoza Unii Europejskiej. Otóż pomimo faktu, iż przyznawane w Naszym kraju kwoty roszczeń ciągle pozostawiają wiele do życzenia, to jednak są znacząco wyższe od tych przyznawanych przez zakłady ubezpieczeń np. z Ukrainy lub Białorusi. Dla obywateli jednego z tych państw będzie więc dużo bardziej opłacalnym przeprowadzenie likwidacji szkody w Polsce niż w jego ojczystym kraju.  

Szkodę w takiej sytuacji zgłasza się w sposób identyczny jak w przypadku szkód z udziałem polskich kierowców, z tym że w razie wyrządzenia szkody przez obcokrajowca z kraju UE posiadającego zagraniczną polisę OC lub obcokrajowca posiadającego Zieloną Kartę, poszkodowany powinien zgłosić roszczenia do tzw. korespondenta ds. roszczeń. Jest to polski ubezpieczyciel reprezentujący zagraniczne towarzystwo, które udzieliło ochrony ubezpieczeniowej sprawcy szkody. Korespondenta można ustalić na stronie internetowej PBUK – www.pbuk.pl/pl/lista-korespondentow 

W razie braku możliwości ustalenia korespondenta ds. roszczeń, poszkodowany powinien zgłosić swoje roszczenia do któregoś z dwóch zakładów ubezpieczeń – PZU S.A. lub WARTA S.A. Są to ubezpieczyciele pełniący funkcję agentów PBUK, którzy mają obowiązek przeprowadzenia likwidacji szkody. Wypadek można zgłosić któremukolwiek z nich. 

W razie wyrządzenia szkody przez obcokrajowca posiadającego polisę ubezpieczenia granicznego, poszkodowany powinien zgłosić szkodę bezpośrednio zagranicznemu ubezpieczycielowi. Jeśli jego ustalenie okazałoby się niemożliwe lub też gdyby okazało się, że sprawca w ogóle nie posiadał ubezpieczenia, szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – www.ufg.pl

Należy pamiętać, że przy zgłoszeniu szkody z udziałem obcokrajowca liczy się przede wszystkim numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy, a nie obywatelstwo kierowcy. W razie wypadku w Polsce szkoda zawsze będzie likwidowana według prawa polskiego. 

Adwokat Michał Miller 

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadek na budowie

Wypadek na budowie to jeden z najczęstszych rodzajów wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku doszło do 4743 wypadków na bud [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki w rolnictwie

Według informacji opublikowanych przez KRUS w 2019 r., zgłoszono 13.641 wypadków w rolnictwie, z czego w 10.295 przypadkach KRUS przyznał [...]

Czytaj więcej
blog images
Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Powszechną wiedzą jest, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy OC pojazdu, który s [...]

Czytaj więcej