Nieudane operacje plastyczne

Przykłady Błędów Medycznych

Zabiegi estetyczne czy operacje plastyczne w przeciwieństwie do zabiegów i operacji leczniczych nie służą ratowaniu zdrowia czy życia pacjenta, a zazwyczaj poprawie jego urody lub likwidacji jej mankamentów.

W treści artykułu wyjaśnię:

 • Co powinna zawierać zgoda pacjenta na zabieg estetyczny;
 • Jak można stwierdzić, że operacja plastyczna była nieudana;
 • Kiedy istnieją podstawy do odpowiedzialności lekarza za źle wykonaną operację plastyczną;
 • Jakich świadczeń mogą dochodzić ofiary operacji plastycznych.

 

Zgoda na zabieg medycyny estetycznej

 

Zabieg estetyczny, czy operacja plastyczna będzie skutkować odpowiedzialnością lekarza, jeżeli została przeprowadzona bez ważnej i skutecznej zgody pacjenta.

Żeby zgoda pacjenta na zabieg plastyczny była skuteczna musi być ona wyrażona:

 • przez uprawnioną osobę – osoba pełnoletnia bez ograniczonej zdolności do czynności prawnych;
 • dobrowolnie – bez żadnego przymusu ze strony osób trzecich;
 • w sposób świadomy – ta przesłanka ma szczególne znaczenie w przypadku operacji plastycznych. Lekarz musi poinformować pacjenta o sposobie przeprowadzenia operacji plastycznej, ryzyku jej przeprowadzenia oraz wszelkich możliwych powikłaniach związanych z przeprowadzeniem zabiegu estetycznego, nawet tych najmniej prawdopodobnych. W przypadku braku jakiejkolwiek z tych informacji lub udzielenia ich przez lekarza pobieżnie czy ogólnikowo zgoda pacjenta na zabieg plastyczny może być uznana za nieskuteczną.
 • we właściwej formie – mimo iż przepisy prawa nie określają formy wyrażenia zgody na operację plastyczną przez pacjenta powinna ona być zawsze wyrażona na piśmie. Wszystkie braki w treści zgody obciążają lekarza przeprowadzającego zabieg estetyczny, dlatego też, jeżeli w treści zgody brakuje pewnych ostrzeżeń sąd powinien przyjąć, że pacjent nie został o nich poinformowany.

 

Źle wykonane operacje plastyczne

 

Ze względu na fakt, iż operacje plastyczne nie są wykonywane w celach leczniczych podwyższone zostały kryteria, w świetle których zabiegi estetyczne są dopuszczalne w świetle prawa.

Przede wszystkim zabiegi estetyczne czy operacje plastyczne są niedopuszczalne, gdy ryzyko powikłań jest wyższe od przeciętnego, lub gdy istnieje ryzyko, że wskutek operacji plastycznej pacjent może ponieść co najmniej średni uszczerbek na zdrowiu. W takim wypadku bezprawności zabiegu nie wyłącza nawet prawidłowo i świadomie udzielona przez pacjenta zgoda.

Operacja plastyczna czy zabieg estetyczny będą skutkować odpowiedzialnością lekarza również wtedy, gdy zostały przeprowadzone z naruszeniem zasad wiedzy i sztuki medycznej lub naruszeniem reguł ostrożności niezbędnej przy zabiegu danego rodzaju.

Kolejną podstawą odpowiedzialności za wykonanie operacji plastycznej czy zabiegu estetycznego jest ich wykonanie przez osobę nie posiadającą prawa wykonywania zawodu lekarza bądź odpowiednich kompetencji do wykonania danego zabiegu.

Podkreślić należy, że do wykonywania operacji plastycznych nie wystarczy samo prawo do wykonywania zawodu lekarza. Osoba podejmująca się tego typu zabiegu powinna posiadać odpowiednią specjalizację, jak również odpowiednie doświadczenie, bez którego ryzyko powikłań i wystąpienia niepożądanych skutków zabiegu u pacjenta znacząco wzrasta.

 

Nieudana operacja plastyczna

 

Naruszenia standardów wiedzy i sztuki medycznej, które mogą skutkować odpowiedzialnością za błąd medyczny przy operacji plastycznej czy zabiegu estetycznym można podzielić ze względu na moment, w którym może do nich dojść na następujące etapy:

 • Błąd medyczny w fazie diagnostycznej;
 • Błąd lekarski podczas fazy zabiegowej;
 • Niewłaściwa opieka po zabiegowa.

Do błędów medycznych w fazie diagnostycznej możemy zaliczyć:

 • Niezebranie wywiadu przed zabiegiem lub zebranie niepełnego wywiadu, tj. z pominięciem istotnych okoliczności, np. brak informacji o uczuleniach pacjenta na leki;
 • Nieprzeprowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych lub nieprawidłowe przeprowadzenie badań diagnostycznych, np. wykonanie niewyraźnego zdjęcia RTG nosa przed zabiegiem jego korekcji;
 • Błędna ocena wyników badań diagnostycznych, np. niewykrycie przez lekarza skrzywionej przegrody nosa przed zabiegiem rhinoplastyki.

Podczas fazy zabiegowej możemy wyróżnić następujące przykłady błędów medycznych:

 • Niewłaściwy wybór metody wykonania zabiegu. W tym przypadku bardzo często spotykanym przykładem błędu medycznego jest wykonanie zabiegu liftingu twarzy bez wykorzystania metody endoskopowej.
 • Nieprawidłową realizację wybranej przez lekarza metody wykonania zabiegu. Do tej kategorii zaliczają się wszelkie błędy techniczne, których lekarz dopuści się podczas operacji plastycznej. Należy jednak pamiętać, że dopuszczalne powikłania operacyjne nie są uznawane za błędy techniczne lekarza i nie skutkują jego odpowiedzialnością za błąd medyczny.
 • Niedostateczny nadzór na przebiegiem zabiegu. Np. większość operacji plastycznych jest wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, co wiąże się z koniecznością nadzoru lekarza anestezjologa. Brak nadzoru lekarza anestezjologa podczas zabiegu wykonywanego w znieczuleniu ogólnym może skutkować odpowiedzialnością za błąd medyczny.
 • Wykorzystanie do zabiegu niewłaściwego sprzętu lub wykonanie zabiegu w niewłaściwych warunkach również jest podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego. W tym przypadku jednak muszą mu towarzyszyć ujemne skutki dla pacjenta, których by nie było, gdyby operacja była przeprowadzona przy użyciu właściwego sprzętu lub we właściwych warunkach.

Ostatnim etapem, podczas którego może dojść do zaniedbań skutkujących odpowiedzialnością lekarza za błąd lekarski, jest okres opieki po zabiegowej, w ramach którego możemy wyróżnić:

 • Brak nadzoru nad pacjentem bezpośrednio po wykonaniu zabiegu. Jest to bardzo ważny okres, gdyż przy każdej operacji istnieje ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych, zakażenia pacjenta lub problemów przy wybudzaniu pacjenta.
 • Niepoinformowanie lub niedostateczne poinformowanie pacjenta o zaleceniach pooperacyjnych. Brak odpowiednich informacji od lekarza w tym zakresie bardzo często prowadzi do negatywnych skutków dla zdrowia pacjenta, przedłużenia okresu gojenia po operacji, a w najgorszym przypadku do wystąpienia powikłań po operacji palstycznej.
 • Brak reakcji lekarza na powikłania pooperacyjne. Często lekarze, bagatelizują informacje pacjenta o wystąpieniu niepożądanych skutków zabiegu tłumacząc, że „ma boleć” albo „z czasem samo przejdzie”, co może stanowić podstawę do wykazania błędu medycznego.

 

Ofiary operacji plastycznych

 

Dziedzina operacji plastycznych czy zabiegów estetycznych w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa coraz więcej osób decyduje się na tego typu zabiegi, czy to w celu poprawy swojej urody, czy usunięcia jej mankamentów zarówno wrodzonych jak i nabytych w trakcie życia, np. wskutek wypadku.

Jednocześnie zabiegi tego typu przeprowadzane są głównie w prywatnych klinikach lub gabinetach lekarskich, często bez właściwego nadzoru, sprzętu, a przede wszystkim przez lekarzy bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, które dawałyby gwarancję uzyskania oczekiwanego rezultatu przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka powikłań.

Z tych względów w ostatnim czasie gwałtownie rośnie liczba osób poszkodowanych wskutek błędów medycznych przy operacjach plastycznych i zabiegach estetycznych. Należy pamiętać, że lekarz wykonujący operację plastyczną czy zabieg estetyczny w prywatnym gabinecie czy klinice ponosi taką samą odpowiedzialność za nieprawidłowości w procesie leczenia, jak lekarz wykonujący zabieg w celu ratowania zdrowia czy życia w szpitalu.

Musi on również zapewnić pacjentowi pełną opiekę pooperacyjną i bezwzględnie reagować na wszelkie informacje pacjenta o występowaniu u niego jakichkolwiek negatywnych czy niepożądanych skutków zabiegu.

W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, iż w przypadku operacji plastycznych i zabiegów estetycznych lekarza obowiązują nawet wyższe standardy staranności niż w przypadku zabiegów ratujących życie ze względu na charakter operacji plastycznych i możliwość swobodnego przygotowania się do ich przeprowadzenia przez lekarza.

Ofiarom operacji plastycznych przysługują wszystkie roszczenia odszkodowawcze, których mogą dochodzić pacjenci poszkodowani na skutek błędu medycznego, czyli:

 • Odszkodowanie za koszty leczenia skutków nieudanej operacji plastycznej oraz wszelkich zabiegów naprawczych, w tym kolejnych operacji plastycznych czy zabiegów medycyny estetycznej;
 • Zadośćuczynienie za doznany na skutek nieudanej operacji plastycznej uszczerbek na zdrowiu, oszpecenie czy ból i krzywdę wynikające z konieczności przeprowadzenia operacji naprawczych oraz zabiegów medycyny estetycznej;
 • Rentę na zwiększone potrzeby, jeżeli leczenie naprawcze będzie długotrwałe i nie da się jasno określić jego całkowitych kosztów oraz terminu zakończenia.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Aquafilling

W obecnych czasach panuje przekonanie, że wygląd ma bardzo duże znaczenie. Ze wszystkich stron jesteśmy atakowani wizerunkiem pięknych, z [...]

Czytaj więcej
blog images
Suma gwarancyjna

Świadomość możliwości dochodzenia odszkodowania za skutki wypadku komunikacyjnego jest coraz powszechniejsza. Coraz więcej osób wie równi [...]

Czytaj więcej
blog images
Szczepionka na Koronawirusa – Covid 19

Już od blisko roku wszyscy odczuwamy skutki i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W ostatnim czasie wreszcie pojawiła się szcz [...]

Czytaj więcej