Orzecznictwo w sprawach błędów medycznych

Błąd Medyczny

Poniższy artykuł ma na celu przedstawić wagę orzecznictwa w sprawach błędów medycznych oraz wskazać na dużą rozbieżność w wydawanych wyrokach.

Należy pamiętać, że w Polsce nie obowiązuje w przeciwieństwie do krajów anglosaskich prawo precedensowe, w którym wydany wyrok stanowi źródło prawa. W praktyce, jednakże wyroki sądowe, szczególnie te wydane przez Sąd Najwyższy albo sądy apelacyjne mają duże znaczenie zarówno dla orzekających sędziów jak i dla prowadzących sprawy błędów lekarskich adwokatów. Zapoznawanie się z kolejnymi wyrokami w sprawach błędów medycznych stanowi codzienność w pracy adwokata zajmującego się sprawami dotyczącymi błędów w sztuce lekarskiej.

Orzecznictwo pozwala na porównanie m.in. w jaki sposób orzekali biegli lekarze sądowi, jakie stanowisko przyjął sąd, na jakie argumenty sąd zwrócił uwagę, co niejednokrotnie okazuje się pomocne przy prowadzeniu sprawy o błąd medyczny. Orzecznictwo sądowe stanowi również bogate źródło wiedzy w zakresie błędów lekarskich, ich oceny oraz należnych z tego tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia.

Należy jednak pamiętać, że wyroki polskich sądów są wielokrotnie ze sobą sprzeczne, dlatego najlepiej nie opierać się na wybranych, pojedynczych orzeczeniach, ale oceniać je w szerszym kontekście. Nie należy przy tym zapominać, że orzecznictwo obejmuje również wyroki międzynarodowych sądów i trybunałów.

 

Zadośćuczynienie za błąd medyczny – orzecznictwo

 

W wyrokach sądowych jedną z istotnych dla poszkodowanego kwestii jest zadośćuczynienie za krzywdę, a dokładnie to jaką wysokość zadośćuczynienia sąd uznał za słuszną i na jakich argumentach się oparł przy wydawanie wyroku zasądzającego należną kwotę zadośćuczynienia dla poszkodowanego pacjenta.

Analiza orzeczeń sądowych pozwala na stwierdzenie, że w analogicznych wydawałoby się przypadkach kwoty zasądzanego zadośćuczynienia mogą znacząco się różnić. Wynika to z faktu, iż kwota zadośćuczynienia zależy za każdym razem od tego w jaki sposób wykażemy sądowi zmiany jakie zaszły w życiu osoby poszkodowanej wskutek błędu medycznego. Im większe są przeciwności, z którymi musi się mierzyć poszkodowany, im bardziej zmieniło się jego życie, tym kwota zadośćuczynienia powinna być wyższa.

 

Kwestiami, na które zazwyczaj zwracają uwagę sędziowie przy wydaniu wyroków w prowadzonych sprawach dotyczących błędów medycznych są:

 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (w tym ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu);
 • czas trwania leczenia, rehabilitacji, odczuwania wszelkich dolegliwości;
 • wiek osoby poszkodowanej;
 • poczucie krzywdy odczuwane przez poszkodowanego;
 • możliwości powrotu poszkodowanego do normalnego funkcjonowania;
 • wpływ następstw błędu medycznego na plany życiowe, zawodowe i rodzinne poszkodowanego
 • stopę życiową społeczeństwa;
 • czynniki indywidualizujące np. wykonywany zawód (przykładowo osoba, która doznała oszpecenia ciała w postaci blizn będąca modelką otrzyma inną wysokość zadośćuczynienia niż 60-letni mężczyzna pracujący jako mechanik samochodowy, z drugiej strony mechanik samochody otrzyma wyższe zadośćuczynienie za uszkodzenie sprawności prawej nogi niż księgowa wykonująca typowo siedzącą pracę).
 • rodzaj popełnionego przez personel szpitala zaniedbania – zasadą stosowaną przez część sądów jest uwzględnianie rażących naruszeń wiedzy i sztuki medycznej jako okoliczności wpływających na wysokość należnego pacjentowi zadośćuczynienia.

 

Błąd medyczny – Orzeczenia

 

Poniżej znajduje się kilka przykładowych wyroków dotyczących błędów medycznych.

 • Wyrok SN – sygn. I CSK 472 /16 – bardzo ważny w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia dla bliskich dziecka, które wskutek błędu okołoporodowego będzie do końca życia niepełnosprawne;
 • Wyrok SA w Szczecinie – sygn. I ACa 893/17 – wyrok dotyczy zasądzenia 800 tysięcy złotych dla osób najbliższych pacjentki, która zmarła z powodu niewykrycia czerniaka;
 • Wyrok SA w Lublinie – sygn. I C ACa 727/12 – wyrok dotyczący sprawy zakażenia, wskazujący, iż w przypadkach zakażeń szpitalnych niedbalstwo szpitala można przyjąć w ramach domniemania faktycznego;
 • Wyrok SA w Szczecinie – sygn. I ACa 342/13 – wyrok dotyczy przyznania zadośćuczynienia za opóźnienie w zdiagnozowaniu guza piersi;
 • Wyrok SN – sygn. III KK 226/16 – wyrok obejmuje rozważania na temat winy lekarza w popełnieniu błędu medycznego i jej znaczenia dla toczącego się postępowania;
 • Wyrok SN – sygn. IV CSK 737/15 – wyrok porusza problem wykorzystywania opinii medycznych z innych postępowań oraz kwestię opinii prywatnej strony.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Ewelina Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Ewelina Miller

Jestem adwokatem, członkiem dwóch sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. Wybór wiodącej specjalizacji - spraw z zakresu prawa medycznego był naturalną konsekwencją wieloletniego zainteresowania medycyną. Występuję przed sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami lekarskimi, prokuraturami i wszędzie tam, gdzie mogę udowodnić, że doszło do błędu medycznego. Pomiędzy rozprawami, przesłuchaniami, spotkaniami z klientami, pisaniem pism i zajmowaniem się rozwojem Kancelarii staram się znaleźć czas na pisanie bloga, w którym przybliżam tematykę błędów medycznych. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, próbować nowych potraw, czytać i uczyć się języka hiszpańskiego.

Blog

Aktualności

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny>
          </div>
          <div class= Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, o której większość osób nigdy nie słyszało, a jak ktoś już usłyszał to zazwyczaj ma [...]

Czytaj więcej
Sprawca wypadku nieznany lub uciekł>
          </div>
          <div class= Sprawca wypadku nieznany lub uciekł

Wypadek komunikacyjny to zawsze nieprzyjemne doświadczenie, jednak dzięki polisie OC, w większości przypadków można przynajmniej uzyskać [...]

Czytaj więcej
Skręt jądra>
          </div>
          <div class= Skręt jądra

Skręt jądra to bardzo nieprzyjemna przypadłość, która nieprawidłowo zdiagnozowana oraz leczona może doprowadzić do martwicy jądra. Nieste [...]

Czytaj więcej