Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Prawa Pacjenta

Artykuł 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi o prawie pacjenta do informacji o stanie zdrowia. Pojawia się pytanie czy każda informacja udzielona przez lekarzy jest informacją o stanie zdrowia pacjenta. Okazuje się, że nie. Ustawodawca przewidział bowiem, że lekarz powinien udzielić informacji przystępnej. Co to oznacza w praktyce?

Lekarze niejednokrotnie na pytania o stan zdrowia zarówno zadawane przez pacjenta jak i jego rodzinę odpowiadają medycznym żargonem, z którego większość osób nie jest w stanie wiele zrozumieć. Teoretycznie pacjent jest wtedy poinformowany, choć w rzeczywistości nie rozumie informacji. W takim przypadku mamy do czynienia z zawinionym naruszeniem przez lekarza prawa do informacji o stanie zdrowia. Informacja ma być bowiem przystępna, czyli wyrażona w sposób zrozumiały dla pacjenta.


W praktyce problemy z poinformowaniem pacjenta występują bardzo często podczas udzielania przez pacjenta zgody na wykonanie zabiegu medycznego przez lekarzy. Pacjenci wielokrotnie nieświadomie podpisują zgody, z których niewiele rozumieją albo też niejednokrotnie nie mogą się z nimi zapoznać, gdyż otrzymują je kilkadziesiąt minut przed zabiegiem. Po fakcie, gdy okazuje się, że zabieg był błędnie wykonany lub też przyniósł negatywne następstwa dla pacjenta osoby poszkodowane mówią, że nie wiedziały o swoim stanie, nie wiedziały, że można było wykonać inny zabieg, zastosować inną metodę, gdyż nikt nie udzielił im takiej informacji.

Zgodnie z wyrokiem Sa w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I ACa 922/13,,Niedoinformowanie pacjenta jest zawinionym naruszeniem jego praw. Zgoda pacjenta jest prawem do decydowania o sobie, wobec czego zawsze należy odnosić ją do gody pacjenta należycie poinformowanego.”


Podsumowując, zawinione naruszenie prawa do informacji jest podstawą do uzyskania przez pacjenta zadośćuczynienia. Pacjent ma bowiem prawo do uzyskania przystępnej dla niego informacji o swoim stanie zdrowia na każdym etapie leczenia.

Adwokat Ewelina Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Ewelina Miller

Jestem adwokatem, członkiem dwóch sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. Wybór wiodącej specjalizacji - spraw z zakresu prawa medycznego był naturalną konsekwencją wieloletniego zainteresowania medycyną. Występuję przed sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami lekarskimi, prokuraturami i wszędzie tam, gdzie mogę udowodnić, że doszło do błędu medycznego. Pomiędzy rozprawami, przesłuchaniami, spotkaniami z klientami, pisaniem pism i zajmowaniem się rozwojem Kancelarii staram się znaleźć czas na pisanie bloga, w którym przybliżam tematykę błędów medycznych. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, próbować nowych potraw, czytać i uczyć się języka hiszpańskiego.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadek na budowie

Wypadek na budowie to jeden z najczęstszych rodzajów wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku doszło do 4743 wypadków na bud [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki w rolnictwie

Według informacji opublikowanych przez KRUS w 2019 r., zgłoszono 13.641 wypadków w rolnictwie, z czego w 10.295 przypadkach KRUS przyznał [...]

Czytaj więcej
blog images
Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Powszechną wiedzą jest, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy OC pojazdu, który s [...]

Czytaj więcej