Ubezpieczenie NNW

Wypadek Komunikacyjny

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dodatkowym i dobrowolnym. Polisa NNW bardzo często oferowana jest przy okazji zakupu innych polis ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej czy ubezpieczenie mieszkania lub domu.

Ubezpieczenie NNW bardzo często jest oferowane samodzielnie przy okazji zakupu wycieczek zagranicznych lub związanych z uprawianiem sportu, jak np. narty, snowboard czy kajakarstwo lub zatrudnienia u danego pracodawcy.

Polisę NNW można także wykupić niezależnie od innych ubezpieczeń by w razie nieszczęśliwego zdarzenia posiadać dodatkową ochronę ubezpieczeniową oraz możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń odszkodowawczych.

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW, jest ubezpieczeniem osobowym, którego celem jest rekompensata krzywdy i szkód doznanych przez osobę, która wykupiła polisę NNW.

Ubezpieczenie NNW wykupuje się na określony okres czasu, na przykład:

 • na czas wyjazdu wakacyjnego;
 • na okres odpowiadający okresowi obowiązywania Policy OC pojazdu mechanicznego czy ubezpieczenia mieszkania;
 • na wybrany okres, który nas interesuje, np. 3 miesiące lub pół roku.

 

Wykupując ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, należy zwrócić szczególną uwagę na zaproponowane warunki ubezpieczenia:

 • Przede wszystkim suma ubezpieczenia powinna być jak najwyższa, gdyż to od niej zależy w jakiej wysokości odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy dojdzie do jakiejkolwiek szkody na ubezpieczonej osobie.
 • Warto również zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, czyli jakie zdarzenia będą podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy NNW. Im więcej sytuacji zostanie wskazanych tym większa szansa na uzyskanie świadczeń odszkodowawczych.
 • Przed wykupieniem ubezpieczenia NNW należy również dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To zazwyczaj bardzo obszerny dokument, ale w nim zawarte są wszystkie wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń, czyli sytuacje, w których mimo powstania szkody odszkodowanie nie zostanie wypłacone.
 • Ostatnią rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę przed zakupem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest jego cena. Zazwyczaj ubezpieczenie NNW będzie proponowane w kilku wariantach, różniących się sumą ubezpieczenia, jego zakresem i ceną. W zdecydowanej większości przypadków nie opłaca się kupować polisy najtańszej ani najdroższej, tylko dokładnie zapoznać się z ich zakresem i dopasować ją do swoich potrzeb.

 

Odszkodowanie z NNW

 

Wysokość odszkodowania wypłacanego z ubezpieczenia NNW zależy przede wszystkim do wysokości sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższe odszkodowanie. Zazwyczaj kwota odszkodowania wyliczana jest poprzez przyjęcie, że za 1% uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 1/100 sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie NNW.

Dodatkowo w polisie NNW mogą być zawarte dodatkowe świadczenia, za które należy się odszkodowanie takie jak, np. pobyt w szpitalu, zabieg operacyjny czy niezdolność do pracy.

Dla przykładu: Jeżeli Jan Kowalski wykupił ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia w wysokości 50.000,00 zł i w okresie obowiązywania polisy NNW doznał wypadku, który spowodował u niego 10% uszczerbku na zdrowiu, konieczność przejścia operacji nogi i pobyt w szpitalu trwający 5 dni, to należy mu się odszkodowanie z NNW w wysokości 5.000,00 zł. Dodatkowo jego polisa przewidywała wypłatę 1.000,00 zł za przejście zabiegu operacyjnego i 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu, więc otrzyma jeszcze 1.500,00 zł z tytułu tych dodatkowych świadczeń.

 

Czy sprawca wypadku dostanie odszkodowanie z NNW

 

Podstawową zaletą ubezpieczenia NNW jest fakt, że wypłata odszkodowania nie jest zależna od winy sprawcy wypadku tylko od szkody doznanej przez osobę ubezpieczoną. Dzięki temu nawet sprawca wypadku komunikacyjnego otrzyma odszkodowanie z polisy NNW, jeżeli odniósł obrażenia wskutek wypadku, który sam spowodował.

Dodatkową zaletą ubezpieczenia NNW jest możliwość kumulacji świadczeń ze wszystkich posiadanych polis NNW. Wiele osób może nawet nie być świadome, że posiada jednocześnie kilka ubezpieczeń NNW. Dzieje się tak dlatego że często ubezpieczenie NNW jest oferowane dodatkowo do innych wykupywanych ubezpieczeń, a także ubezpieczenie NNW bardzo często oferuje pracodawca dla swoich pracowników, czy szkoła dla uczniów.

W takiej sytuacji z każdej posiadanej polisy NNW należy się osobie poszkodowanej osobne odszkodowanie.

Dla przykładu: ofiara wypadku komunikacyjnego może uzyskać odszkodowanie z polis NNW:

 • samochodu, którym się poruszała;
 • wykupionej przy okazji ubezpieczenia mieszkania;
 • zakładu pracy w którym pracuje;
 • a jeżeli wypadek wydarzył się na wakacjach to jeszcze zazwyczaj jest dodatkowa polisa NNW wykupiona przy okazji wakacji.

 

Z każdej polisy NNW można zgłosić swoje roszczenia jednocześnie i z każdej powinno zostać wypłacone odrębne odszkodowanie, którego wysokość będzie zależała jedynie od wysokości sumy ubezpieczenia i rozmiaru doznanego uszczerbku na zdrowiu.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadek na budowie

Wypadek na budowie to jeden z najczęstszych rodzajów wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku doszło do 4743 wypadków na bud [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki w rolnictwie

Według informacji opublikowanych przez KRUS w 2019 r., zgłoszono 13.641 wypadków w rolnictwie, z czego w 10.295 przypadkach KRUS przyznał [...]

Czytaj więcej
blog images
Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Powszechną wiedzą jest, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy OC pojazdu, który s [...]

Czytaj więcej