Wypadek Komunikacyjny Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Powszechną wiedzą jest, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy OC pojazdu, który spowodował wypadek. Sprawca wypadku oczywiście nie może uzyskać takiego odszkodowania, wiele osób poszkodowanych zadaje nam jednak pytanie, jak wygląda sytuacja pasażera, który jechał razem ze sprawcą wypadku. Celem tego artykułu jest dokładne wyjaśnienie sytuacji pasażera, który […]

Prawa Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest organem administracji rządowej, który został powołany w celu dbania o przestrzeganie Praw Pacjenta oraz udzielania pomocy pacjentom, których prawa zostały złamane lub naruszone.   W dalszej części artykułu mogą Państwo przeczytać o tym: Jak działa Rzecznik Praw Pacjenta; Jakie są zadania i uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta; Jak przygotować skargę do Rzecznika […]

blog images
Renta wyrównawcza

Każdej osobie poszkodowanej, która na skutek wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego doznała częściowej lub całkowitej niezdolności [...]

Czytaj więcej
blog images
Renta

Powszechnie wiadomym jest, że za szkody poniesione w wyniku błędu medycznego poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Większość osób prze [...]

Czytaj więcej
blog images
Renta na zwiększone potrzeby

Błąd medyczny w wyniku, którego osoba poszkodowana doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozst [...]

Czytaj więcej
blog images
Renta alimentacyjna

W poprzednim artykule starałem się przybliżyć Państwu tematykę roszczeń rentowych oraz ogólnie opisałem rodzaje renty i wskazałem w jakic [...]

Czytaj więcej
blog images
Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela osobie [...]

Czytaj więcej