Dopłaty do odszkodowań

Wypadek Komunikacyjny

Dopłata do odszkodowania lub dopłaty do odszkodowań OC – maile z takimi tytułami coraz częściej docierają na Państwa skrzynki pocztowe w ramach rozmaitych kampanii mailingowych.

Zanim zdecydują się Państwo kliknąć w załączony link lub oddzwonić na wskazany w treści maila numer telefonu warto zastanowić się:

  • na czym polega uzyskanie dopłaty do odszkodowania?
  • kto wysyła wiadomości zachęcające do występowania o dopłaty do odszkodowań?

W niniejszym artykule wyjaśniam:

  • na czym polegają dopłaty do odszkodowań,
  • co to jest kwota bezsporna,
  • jakie są skutki zawarcia ugody z ubezpieczycielem,
  • czy warto sprzedać swoją szkodę,
  • czym naprawdę są kancelarie odszkodowawcze.

 

Kwota Bezsporna

 

Dopłata do odszkodowania, jak sama nazwa wskazuje, polega na uzyskaniu dodatkowej kwoty ponad odszkodowanie, które zostało już Państwu wypłacone przez ubezpieczyciela. Kwota odszkodowania za wypadek komunikacyjny, która została wypłacona po zgłoszeniu szkody jest nazywana kwotą bezsporną.

Kwota bezsporna jest to minimalna kwota, jaką ubezpieczyciel musi wypłacić na podstawie przedłożonych mu dokumentów szkody. W większości przypadków kwota bezsporna wynosi ok. 20-30% kwoty, którą można faktycznie uzyskać tytułem odszkodowania za poniesioną na skutek wypadku komunikacyjnego szkodę.

Dopłaty do odszkodowań polegają więc na uzyskaniu brakujących 70-80% kwoty odszkodowania, których zakład ubezpieczeń nie chciał wypłacić dobrowolnie.

 

Ugoda z Ubezpieczycielem

 

Najprostszym sposobem na uzyskanie dopłaty do odszkodowań jest zawarcie ugody z ubezpieczycielem. W większości przypadków wystarczy zaproponować towarzystwu ubezpieczeń mailowo lub listownie zawarcie ugody w sprawie, by uzyskać propozycję dopłaty do odszkodowania. Nie wymaga to więc specjalnej pracy, a zapewnia natychmiastowy, w miarę pozytywny efekt.

Należy jednak pamiętać, że każda ugoda z ubezpieczycielem zawiera obowiązkowy zapis o zrzeczeniu się wszelkich dalszych roszczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym, zarówno wobec zakładu ubezpieczeń w ramach polisy OC jak i wobec sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Podpisanie ugody z ubezpieczycielem ostatecznie kończy możliwość dochodzenia odszkodowania, więc nie otrzymają już Państwo żadnych dodatkowych świadczeń w przyszłości, nawet po skierowaniu sprawy do sądu.

 

Przed podpisaniem ugody z ubezpieczycielem warto więc upewnić się czy zaproponowana kwota jest odpowiednia do szkody czy uszczerbku na zdrowiu odniesionych w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

W praktyce kwoty proponowane w ugodzie z ubezpieczycielem zawieranej przed wszczęciem postępowania sądowego zazwyczaj nie przekraczają 50% kwoty należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia za skutki wypadku komunikacyjnego.

 

Sprzedaż szkody OC

 

Odpowiadając na przesłaną wiadomość email, czy kontaktując się z kancelarią odszkodowawczą w zakresie dopłaty do odszkodowań, mogą się Państwo spotkać również z propozycją sprzedaży szkody z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Zazwyczaj propozycje sprzedaży szkody z OC dotyczą odszkodowania za uszkodzony lub zniszczony samochód lub motocykl.

Zdarzają się jednak przypadki propozycji sprzedaży szkody osobowej, czyli odszkodowania lub zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu.

 

Sprzedaż szkody OC, zwana inaczej cesją odszkodowania, polega na tym, że osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym za kwotę określoną w umowie cesji przenosi na kancelarię odszkodowawczą prawo do dochodzenia w jej imieniu odszkodowania lub zadośćuczynienia za skutki wypadku komunikacyjnego z polisy OC sprawcy.

Z jednej strony jest to bardzo wygodne, gdyż po sprzedaży szkody otrzymują Państwo natychmiast obiecaną dopłatę do odszkodowania, czyli określoną kwotę pieniędzy bez konieczności uczestniczenia w dalszym etapie postępowania likwidacyjnego, a przede wszystkim bez żadnego ryzyka z tym związanego.

 

Z drugiej strony, najważniejszą kwestią przy sprzedaży szkody z OC jest kwota, za którą szkoda ma zostać sprzedana. W praktyce najczęściej oferowane są kwoty w wysokości 10-20% możliwej do uzyskania dopłaty do odszkodowania. Firma odkupująca od Państwa szkodę zarabia więc 5 a nawet 10 razy tyle ile płaci osobie poszkodowanej za cesję roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

 

Z tego powodu zdecydowanie odradzam korzystanie z tej formy uzyskiwania dopłat do odszkodowań, gdyż w większości przypadków wiąże się ona z rażącym pokrzywdzeniem osoby poszkodowanej na skutek wypadku komunikacyjnego, która zdecydowała się na sprzedaż szkody z polisy OC.

 

Kancelaria Odszkodowawcza

 

Wiadomości zachęcające do dochodzenia dopłaty do odszkodowań wysyłają do Państwa w ramach kampanii mailingowych tak zwane firmy odszkodowawcze. O firmach odszkodowawczych czy kancelariach odszkodowawczych ostatnio zrobiło się głośno w związku z planowaną nowelizacją prawa mającą na celu unormowanie ich zakresu działania, z uwagi na szerokie grono osób poszkodowanych ze względu na nieumiejętne świadczenie przez nie pomocy prawnej lub zawyżone czy ukryte opłaty za prowadzenie spraw.

 

Otrzymana wiadomość email zachęcająca do starania się o dopłatę do odszkodowania z OC na pewno nie pochodzi od adwokata lub radcy prawnego, (nawet jeżeli tytuł lub treść wiadomości mogą tak sugerować), gdyż nie pozwala na to kodeks etyki, który obowiązuje każdego adwokata lub radcę prawnego.

Należy pamiętać, że kancelaria odszkodowawcza to nie to samo co adwokat czy radca prawny. Nazwa celowo jest podobna, by wprowadzać w błąd osoby nie zorientowane w kwestiach prawnych, jednak na nazwie podobieństwa się kończą.

 

Kancelarie odszkodowawcze nie są prowadzone przed adwokatów, a ich pracownicy często nie ukończyli nawet studiów prawniczych. Jeżeli przed podpisaniem umowy obiecywany będzie Państwu udział adwokata w prowadzeniu sprawy, najprawdopodobniej będzie trzeba za niego dodatkowo zapłacić.

Kancelarie odszkodowawcze to zazwyczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli ich właściciele nie odpowiadają finansowo swoim majątkiem za zobowiązania spółki w razie jej niewypłacalności.

 

Kancelarie odszkodowawcze nie posiadają również w odróżnieniu od adwokatów i radców prawnych polisy ubezpieczeniowej, z której osoby poszkodowane mogą dochodzić należnego im odszkodowania w razie upadłości firmy odszkodowawczej czy złego poprowadzenia sprawy przez kancelarię odszkodowawczą.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadki samochodowe

Wypadki samochodowe to najczęstszy rodzaj wypadków drogowych do jakich dochodzi w Polsce. Ma to bezpośredni związek z liczbą samochodów o [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadek motocyklisty

Tym razem poruszę bardzo ważny temat jakim są wypadki motocyklowe. Pomimo, iż motocyklistów porusza się po polskich drogach zdecydowanie [...]

Czytaj więcej
blog images
Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to potoczna nazwa procesu czy procedury prowadzonych przez ubezpieczyciela, których celem jest wyliczenie i wypłata oso [...]

Czytaj więcej