Strona główna » Dopłaty do odszkodowań

Dopłaty do odszkodowań

Dopłaty do odszkodowań

Dopłata do odszkodowania lub dopłaty do odszkodowań OC – maile z takimi tytułami coraz częściej docierają na Państwa skrzynki pocztowe w ramach rozmaitych kampanii mailingowych. Zanim zdecydują się Państwo kliknąć w załączony link lub oddzwonić na wskazany w treści maila numer telefonu warto zastanowić się:

 • na czym polega uzyskanie dopłaty do odszkodowania?
 • kto wysyła wiadomości zachęcające do występowania o dopłaty do odszkodowań?

W niniejszym artykule wyjaśniam:

 • czym są kancelarie odszkodowawcze oferujące Państwu dopłaty do odszkodowań;
 • na czym polegają dopłaty do odszkodowań,
 • co to jest kwota bezsporna,
 • jakie są skutki zawarcia ugody z ubezpieczycielem,
 • czy warto sprzedać swoją szkodę w zamian za dopłatę do odszkodowania.

 

Dopłata do odszkodowania

Wiadomości zachęcające do dochodzenia dopłaty do odszkodowań wysyłają do Państwa w ramach kampanii mailingowych tak zwane firmy odszkodowawcze. O firmach odszkodowawczych czy kancelariach odszkodowawczych ostatnio zrobiło się głośno w związku z planowaną nowelizacją prawa mającą na celu unormowanie ich zakresu działania, czy głośną upadłością kancelarii odszkodowawczej EUCO, przez co wiele osób poszkodowanych w wypadkach nigdy nie uzyska należnych im kwot odszkodowania. 

Nowelizacja prawa w zakresie działalności kancelarii czy firm odszkodowawczych ma przede wszystkim dotyczyć ograniczenia wysokości pobieranych przez nie prowizji, usunięcia z umów licznych klauzul niedozwolonych z uwagi na szerokie grono osób poszkodowanych z powodu nieumiejętnego świadczenia przez nie pomocy prawnej lub zawyżone czy ukryte opłaty za prowadzenie spraw z zakresu dopłaty do odszkodowań oraz zabezpieczenia pieniędzy osób poszkodowanych w sytuacji upadłości kancelarii odszkodowawczej, by nie powtórzył się już przypadek kancelarii EUCO.

Wbrew temu co się może początkowo wydawać, otrzymana wiadomość email zachęcająca do starania się o dopłatę do odszkodowania z OC na pewno nie pochodzi od adwokata lub radcy prawnego, nawet jeżeli tytuł lub treść wiadomości mogą tak sugerować. Na wysyłanie wiadomości reklamowych czy zachęcających do podjęcia współpracy nie pozwala kodeks etyki, który obowiązuje każdego adwokata lub radcę prawnego. Należy pamiętać, że kancelaria odszkodowawcza to nie to samo co adwokat czy radca prawny. Nazwa celowo jest podobna, by wprowadzać w błąd osoby nie zorientowane w kwestiach prawnych, jednak na nazwie podobieństwa się kończą.

Kancelarie odszkodowawcze nie są prowadzone przed adwokatów, a ich pracownicy często nie ukończyli nawet studiów prawniczych. Jeżeli przed podpisaniem umowy obiecywany będzie Państwu udział adwokata w prowadzeniu sprawy, najprawdopodobniej będzie trzeba za niego dodatkowo zapłacić, co nie zawsze jest dostatecznie jasno wyjaśnione podczas zawierania umowy. Ponadto kancelarie odszkodowawcze to zazwyczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli ich właściciele nie odpowiadają finansowo swoim majątkiem za zobowiązania spółki w razie jej upadłości lub niewypłacalności. Kancelarie odszkodowawcze nie posiadają również w odróżnieniu od adwokatów i radców prawnych polisy ubezpieczeniowej OC, z której osoby poszkodowane mogą dochodzić należnego im odszkodowania w razie upadłości firmy odszkodowawczej czy złego poprowadzenia sprawy przez kancelarię odszkodowawczą.

 

Odkup odszkodowań

Dopłata do odszkodowania, jak sama nazwa wskazuje, polega na uzyskaniu dodatkowej kwoty ponad odszkodowanie, które zostało już Państwu wypłacone przez ubezpieczyciela. Perspektywa uzyskania dodatkowych pieniędzy za szkodę, która już się wydarzyła, a często została też już naprawiona wydaje się wyjątkowo kusząca. Szczególnie jeżeli uzyskaniem dopłaty do odszkodowania zajmie się ktoś inny, a my mamy wyłącznie podpisać umowę i czekać na pieniądze.

Niekiedy sytuacja wygląda jeszcze bardziej atrakcyjnie, gdyż niektóre firmy odszkodowawcze oferują odkup odszkodowań, czyli konkretną sumę pieniędzy za samo zawarcie umowy, dzięki czemu dopłata do odszkodowania jest natychmiastowa i pewna, a Państwo nie ponoszą żadnego ryzyka z tym związanego. Na pierwszy rzut oka wygląda to super, jednak przed podpisaniem umowy z firmą oferującą odkup odszkodowań warto dowiedzieć się więcej, na czym dokładnie to polega i czy oferowane warunki faktycznie są dla Państwa atrakcyjne. W końcu życie to nie bajka i nikt nie rozdaje pieniędzy za darmo.

Kwota odszkodowania za wypadek komunikacyjny, która została Państwu dobrowolnie wypłacona po zgłoszeniu szkody jest nazywana kwotą bezsporną. Kwota bezsporna jest to minimalna kwota, jaką ubezpieczyciel musi wypłacić na podstawie przedłożonych mu dokumentów szkody. W większości przypadków kwota bezsporna wynosi zaledwie 20-30% kwoty, którą można faktycznie uzyskać tytułem odszkodowania za poniesioną na skutek wypadku szkodę. Dopłaty do odszkodowań polegają więc na uzyskaniu od ubezpieczyciela brakujących 70-80% kwoty odszkodowania, których zakład ubezpieczeń nie chciał wypłacić dobrowolnie. Warto mieć to na uwadze podejmując decyzję w zakresie komu powierzyć prowadzenie sprawy dotyczącej uzyskania dla Państwa dopłaty od odszkodowania z polisy OC.

 

Dopłata do odszkodowania po ugodzie

Najprostszym sposobem na uzyskanie dopłaty do odszkodowań z polisy OC jest zawarcie ugody z ubezpieczycielem. W większości przypadków wystarczy zaproponować towarzystwu ubezpieczeń mailowo lub listownie zawarcie ugody w sprawie, by uzyskać propozycję dopłaty do odszkodowania. Nie wymaga to więc specjalnej pracy, a zapewnia natychmiastowy, w miarę pozytywny efekt. W wielu przypadkach mogą to Państwo zrobić sami w praktyce otrzymując dużo wyższą dopłatę do odszkodowania niż za pośrednictwem firmy odszkodowawczej, która za tą prostą czynność naliczy sobie bardzo wysoką prowizję.

Należy jednak pamiętać, że każda ugoda zawarta z ubezpieczycielem zawiera obowiązkowy zapis o zrzeczeniu się wszelkich dalszych roszczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym, zarówno wobec zakładu ubezpieczeń w ramach polisy OC jak i wobec sprawcy wypadku komunikacyjnego. Podpisanie ugody z ubezpieczycielem zapewnia natychmiastową dopłatę do odszkodowania jednak ostatecznie kończy sprawę, więc nie otrzymają już Państwo żadnych dodatkowych świadczeń w przyszłości, nawet po skierowaniu sprawy do sądu. Przed podpisaniem ugody z ubezpieczycielem zdecydowanie warto więc upewnić się czy zaproponowana kwota dopłaty do odszkodowania jest odpowiednia do wartości szkody czy uszczerbku na zdrowiu odniesionych w związku z wypadkiem komunikacyjnym. W praktyce kwoty proponowane w ugodzie z ubezpieczycielem zawieranej przed wszczęciem postępowania sądowego zazwyczaj nie przekraczają 50% kwoty należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia za skutki wypadku komunikacyjnego, a często są jeszcze niższe.

Dopłata do odszkodowania po ugodzie zawartej z ubezpieczycielem, a nawet po ugodzie zawartej przed sądem możliwa jest jedynie w przypadku osoby małoletniej, dla której ugoda została podpisana bez zgody sądu rodzinnego. Teraz takie sytuacje praktycznie się już nie zdarzają, jednak kilka czy kilkanaście lat temu ugody w imieniu poszkodowanych dzieci bardzo często były zawierane beż zgody sądu rodzinnego. Taka ugoda w świetle prawa jest nieważna, a wypłacona na jej skutek kwota odszkodowania czy zadośćuczynienia traktowana jest jak dobrowolnie wypłacona przez ubezpieczyciela kwota bezsporna. W takiej sytuacji w imieniu dziecka można ponownie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela i domagać się przyznania dodatkowego odszkodowania czy zadośćuczynienia, jeżeli kwota z ugody była zbyt niska. Co ważne na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych w imieniu dziecka mamy 2 lata od uzyskania pełnoletności, czyli 20 lat od jego urodzenia. 

 

Dopłata do odszkodowania zdrowotnego

W wielu przypadkach warto się zatem zastanowić czy nie warto zamiast podpisywana ugody skierować do sądu pozwu o odszkodowanie, co pozwoli uzyskać znacznie wyższą dopłatę do odszkodowania. Oczywiście złożenie pozwu o odszkodowanie do sądu cywilnego:

 • jest skomplikowane,
 • skutkuje koniecznością zapłacenia opłaty od pozwu w wysokości 5% żądanej kwoty;
 • wiąże się z ryzykiem przegrania sprawy i poniesienia dodatkowych kosztów procesu.

To wszystko prawda jednak, jeżeli poniesiona przez Państwa szkoda nie jest symboliczna, to warto zdecydować się na ten dodatkowy wysiłek i powalczyć o uzyskanie najwyższej możliwej dopłaty do odszkodowania zamiast zadowalać się jej niewielką częścią. Brzmi to skomplikowanie i ryzykownie, ale mając wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, jak adwokat czy radca prawny wcale takie być nie musi, a uzyskana w ten sposób dopłata do odszkodowania może być nawet kilkunastokrotnie wyższa niż ta zaproponowana przez firmę odszkodowawczą czy w ramach ugody przedsądowej zawartej z ubezpieczycielem.

Wnioskując o dopłatę do odszkodowania zdrowotnego warto również przeanalizować, czy na skutek wypadku nie doznali Państwo trwałej niepełsenopsrawności skutkującej koniecznością pomocy osoby trzeciej, prowadzenia stałego leczenia lub rehabilitacji lub czy wypadek nie skutkował utratą możliwości wykonywania pracy zarobkowej, chociażby częściowo. W takiej sytuacji oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia można się bowiem starać o uzyskanie z polisy OC sprawcy wypadku dodatkowej renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych dochodów i zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość. Roszczenia rentowe są dużo trudniejsze do uzyskania niż odszkodowanie czy zadośćuczynienie, jednak zdecydowanie warto się o nie starać, gdyż bardzo często z tego tytułu wypłacona zostaje łącznie znacznie wyższa kwota niż z tytułu odszkodowania czy zadośćuczynienia.   

 

Sprzedaż szkody OC

Odpowiadając na przesłaną wiadomość email, czy kontaktując się z kancelarią odszkodowawczą w zakresie dopłaty do odszkodowań, mogą się Państwo spotkać również z propozycją sprzedaży szkody z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Zazwyczaj propozycje sprzedaży szkody z OC dotyczą odszkodowania za uszkodzony lub zniszczony samochód czy motocykl. Zdarzają się jednak również przypadki propozycji sprzedaży szkody osobowej, czyli odszkodowania lub zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Sprzedaż szkody OC, zwana inaczej cesją odszkodowania, polega na tym, że osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym za określoną w umowie kwotę dopłaty do odszkodowania przenosi na kancelarię odszkodowawczą prawo do dochodzenia w jej imieniu oraz odbioru dodatkowych kwot odszkodowania lub zadośćuczynienia za skutki wypadku komunikacyjnego z polisy OC sprawcy.

Z jednej strony jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż po sprzedaży szkody otrzymują Państwo natychmiast obiecaną kwotę dopłaty do odszkodowania, czyli określoną kwotę pieniędzy bez konieczności uczestniczenia w dalszym etapie postępowania likwidacyjnego, a przede wszystkim bez żadnego ryzyka z tym związanego. Z drugiej strony, najważniejszą kwestią przy sprzedaży szkody z OC jest wysokość kwoty dopłaty do odszkodowania, za którą szkoda ma zostać sprzedana. W praktyce najczęściej oferowane są symboliczne kwoty w wysokości 10-20% możliwej do uzyskania dopłaty do odszkodowania. Firma odszkodowawcza odkupująca od Państwa szkodę zarabia więc na sprzedaży szkody z OC ok. 80-90% kwoty roszczeń odszkodowawczych, które można jeszcze uzyskać z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Z tego powodu zdecydowanie odradzam korzystanie z tej formy uzyskiwania dopłaty do odszkodowań, gdyż w większości przypadków wiąże się ona z rażącym pokrzywdzeniem osoby poszkodowanej na skutek wypadku komunikacyjnego, która zdecydowała się na sprzedaż szkody z polisy OC na rzecz kancelarii odszkodowawczej.

 

Dopłaty do odszkodowań – czy warto

Jeżeli mieli Państwo wypadek, po którym wypłacona została jedynie kwota bezsporna odszkodowania czy zadośćuczynienia, a nie została zawarta ugoda z ubezpieczycielem,  to zdecydowanie warto postarać się o uzyskanie dopłaty do odszkodowania. O dopłaty do odszkodowań szczególnie warto wystąpić, gdy na skutek wypadku doznali Państwo poważnego uszczerbku na zdrowiu, lub gdy wypadek skutkował śmiercią osoby najbliższej

Rozważając komu powierzyć prowadzenie sprawy z zakresu dopłaty do odszkodowania, moim zdaniem zdecydowanie lepiej poszukać we własnym zakresie adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. W ten sposób powinni Państwo uzyskać:

 • pomoc prawną znacznie wyższej jakości,
 • jasne warunki współpracy,
 • gwarancję i bezpieczeństwo wypłaty pieniędzy uzyskanych na Państwa rzecz w ramach dopłaty do odszkodowań;
 • w zdecydowanej większości przypadków również znacznie wyższą kwotę uzyskanych świadczeń odszkodowawczych.

Co ważne, pomoc adwokata lub radcy prawnego wbrew utartym stereotypom nie musi być wcale droższa, a często wręcz okazuje się bardziej korzystna finansowo od współpracy z firmą odszkodowawczą, gdyż profesjonalne i rzetelne poprowadzenie sprawy z zakresu dopłaty do odszkodowań pozwala uzyskać znacznie wyższą kwotę dodatkowego odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku, więc po zakończeniu sprawy o dopłatę do odszkodowania oraz zapłacie wynagrodzenia adwokata uzyskają Państwo więcej pieniędzy, niż w przypadku powierzenia sprawy kancelarii odszkodowawczej.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Dopłaty do odszkodowań”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*