Strona główna » Co pokrywa OC sprawcy wypadku

Co pokrywa OC sprawcy wypadku

Co pokrywa OC sprawcy wypadku

Każdy zarejestrowany, samochód, motocykl czy inny pojazd mechaniczny poruszający się po drogach publicznych musi obowiązkowo posiadać wykupioną polisę OC, czyli odpowiedzialności cywilnej.

Polisa OC jest obowiązkowa, a za brak aktualnej polisy OC grożą surowe kary, gdyż jest to jedyny sposób zapewnienia osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych możliwości dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty za powstałe na skutek wypadków komunikacyjnych szkody.

Jednocześnie polisa OC zapewnia ogromne bezpieczeństwo dla kierującego pojazdem mechanicznym, gdyż w przypadku spowodowania wypadku, kierujący nie poniesie żadnej odpowiedzialności materialnej za spowodowane przez siebie szkody.

Dzięki polisie OC za spowodowanie wypadku kierującemu pojazdem mechanicznym grozi jedynie odpowiedzialność karna lub odpowiedzialność za wykroczenie w zależności rozmiaru obrażeń odniesionych przez innych uczestników zdarzenia.

 

Sprawdź OC

 

Polisa OC jest obowiązkowa, a za brak jej wykupienia grożą właścicielowi pojazdu mechanicznego surowe kary. Do października 2018 r., obowiązkowe było również posiadanie dowodu wykupienia polisy OC w pojeździe. Obecnie nie ma takiej konieczności i za brak dowodu wykupienia polisy OC w pojeździe nie grozi żadna kara, gdyż policja w razie kontroli czy wypadku może tą informację sprawdzić w systemie informatycznym CEPIK.

 

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym mogą uzyskać informację o nr polisy OC sprawcy wypadku na dwa sposoby:

 

 • Można zgłosić się do właściwej jednostki Policji, która prowadzi postępowanie w sprawie wypadku komunikacyjnego o wydanie zaświadczenia o uczestniczeniu w danym wypadku komunikacyjnym. W zaświadczeniu zawarta będzie data i miejsce wypadku, dane sprawcy, nr rejestracyjny jego pojazdu oraz nr polisy OC;
 • Jeżeli znany jest nr rejestracyjny pojazdu mechanicznego sprawcy wypadku jego polisę OC można sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakładce BAZA OC i AC. Po wpisaniu nr rejestracyjnego sprawcy wypadku i daty zdarzenia zostanie podany nr polisy OC i towarzystwo ubezpieczeń, w którym została wykupiona polisa.

 

Czas na zgłoszenie szkody z OC

 

Szkodę zarówno osobową jak i majątkową z polisy OC warto zgłosić jak najszybciej. Postępowanie likwidacyjne przed towarzystwem ubezpieczeń trwa długo, gdyż co najmniej 1 miesiąc do wypłaty pierwszych świadczeń, tak zwanych kwot bezspornych, a od zgłoszenia szkody do wydania decyzji kończącej postępowanie likwidacyjne potrafi upłynąć nawet 6-12 miesięcy. 

Jeżeli są wątpliwości co do przebiegu zdarzenia oraz tego kto jest winny spowodowania wypadku komunikacyjnego świadczenia odszkodowawcze z polisy OC mogą być wypłacone dopiero po prawomocnym wyroku sądu karnego, co może potrwać nawet do 2-3 lat.

Ze zgłoszeniem szkody nie warto jednak czekać do ostatecznego wyjaśnienia odpowiedzialności sprawcy wypadku. Często mimo braku wyroku skazującego za przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego, towarzystwo ubezpieczeń w którym sprawca wypadku posiadał wykupioną polisę OC wypłaca przynajmniej kwoty bezsporne, czyli ok. 20-30% należnych osobie poszkodowanej świadczeń.

Zdarzają się sytuacje, w których przed zakończeniem postępowania karnego można uzyskać całość należnego odszkodowania zarówno w ramach postępowania likwidacyjnego, jak również w ramach postępowania przed sądem cywilnym o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Ze zgłoszeniem szkody z polisy OC nie warto też czekać ze względu na terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych które wynoszą:

 • 3 lata od daty zdarzenia, jeżeli sprawca został ukarany mandatem karnym lub wyrokiem karnym za wykroczenie;
 • 20 lat od daty wypadku komunikacyjnego, jeżeli jego sprawca został skazany za przestępstwo.
 • dodatkowo, jeżeli szkoda dotyczy osoby małoletniej, jej roszczenia nie mogą się przedawnić wcześniej niż przed końcem roku, w którym upływają 2 lata od uzyskania pełnoletności.

 

Szkoda z OC sprawcy

 

Polisa OC pokrywa wszelkie szkody spowodowane przez sprawcę wypadku komunikacyjnego, o ile wartość szkód nie przekroczy sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna z polisy OC pojazdu mechanicznego jest ustalana ustawowo i obecnie wynosi ona:

 • 20 mln euro, czyli ok. 22.15 mln zł dla szkód na osobie;
 • 05 mln euro, czyli ok. 4.47 mln zł dla szkód na mieniu.

Jak widać z powyższego suma gwarancyjna w polisie OC została ustalona w takiej wysokości, że pomijając sytuację katastrof komunikacyjnych praktycznie niemożliwym jest jej przekroczenie.

 

Szkoda z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego obejmuje:

 

Auto zastępcze z OC sprawcy

 

Dodatkowym świadczeniem, które może uzyskać osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym jest auto zastępcze. Obecnie duża część towarzystw ubezpieczeń proponuje auto zastępcze od razu przy zgłoszeniu szkody z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że osoba poszkodowana nie musi ponosić z tego tytułu żadnych kosztów, a auto zastępcze może być podstawione w ciągu kilkudziesięciu minut nawet na miejsce wypadku. Po zakończeniu likwidacji szkody auto jest odbierane ze wskazanego miejsca, co również jest bardzo wygodne dla osoby poszkodowanej.

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma jednak możliwość wyboru zarówno modelu samochodu zastępczego jak i firmy, od której zostanie on wynajęty. Można więc wynająć samochód zastępczy we własnym zakresie, a do towarzystwa ubezpieczeń przesłać jedynie fakturę za okres wynajmu.

Zgodnie z przepisami prawa i utrwalonym orzecznictwem sądowym w tego typu sprawach, osobie poszkodowanej należy się samochód podobnej klasy do samochodu uszkodzonego na czas od dnia wypadku do dnia, w którym będzie realna możliwość naprawy uszkodzonego pojazdu lub zakupu nowego pojazdu.

W praktyce zwrot kosztów wynajmu auta zastępczego przysługuje za okres od dnia zdarzenia do ok. 7 dni od wypłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd przez zakład ubezpieczeń z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Co pokrywa OC sprawcy wypadku”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*