Odszkodowanie za potrącenie pieszego

Wypadek Komunikacyjny

Wypadki komunikacyjne to nie tylko sytuacje, w których dochodzi do zderzenia kilku pojazdów mechanicznych, ale również przypadki zderzenia samochodu z rowerem, hulajnogą elektryczną, czy potrącenia pieszego, a ostatnio coraz częściej nawet zderzenia dwóch lub więcej rowerów.

W niniejszym artykule skupimy się na przed ostatniej sytuacji, czyli potrąceniu pieszego przez pojazd mechaniczny i związanych z tym pytaniach, takich jak:

 • Jakie są obowiązki pieszego?
 • Jaka kara grozi za potrącenie pieszego?
 • Jakich świadczeń może dochodzić potrącony pieszy z polisy OC sprawcy?
 • Jakie zadośćuczynienie i odszkodowanie jest należne za potrącenie pieszego?

 

Potrącenie pieszego

 

Potrącenie pieszego wydaje się sytuacją oczywistą, gdyż panuje powszechne przeświadczenie, że pieszy jest uprzywilejowanym uczestnikiem ruchu drogowego i w większości sytuacji pieszemu należy ustąpić pierwszeństwa.

Przekonanie to jednak ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, a w praktyce biegli do spraw rekonstrukcji wypadków coraz częściej orzekają winę pieszego za spowodowanie wypadku drogowego polegającego na potrąceniu pieszego przez samochód.

 

Pieszy poruszając się po drogach publicznych, czy to chodnikiem, czy poboczem, czy przechodząc przez jezdnię, zarówno na pasach jak i poza obrębem przejścia dla pieszych jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym tak jak każdy kierowca samochodu, motocyklista czy rowerzysta.

Zasady poruszania się pieszych po drogach publicznych zostały uregulowane w rozdziale 2 ustawy prawo o ruchu drogowym. Najważniejsze z nich to:

 • Pieszy może poruszać się po jezdni wyłącznie, jeżeli nie ma pobocza lub chodnika i ma obowiązek ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi – art. 11 ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m, tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy w takiej sytuacji jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom – 13 ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • Natomiast art. 14 ustawy prawo o ruchu drogowym zabrania pieszemu:
  • wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;
  • wychodzenia na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności.

 

Naruszenie przez pieszego wskazanych powyżej zasad może skutkować stwierdzeniem jego przyczynienia się do spowodowania wypadku lub nawet uznaniem, że to pieszy jest winny powstania wypadku, gdyż nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi mechanicznemu lub wtargnął pod jego koła.

 

Potrącenie na pasach – kara

 

Przypadki stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym przez pieszych są coraz częstszą sytuacją, jednak nadal większość wypadków polegających na potrąceniu pieszego jest winą kierowców.

Potrącenie pieszego niezależnie od tego czy doszło do niego na pasach, czy poza obrębem przejścia dla pieszych stanowi przestępstwo zgodnie z art. 177 kodeksu karnego.

 

Kara za potrącenie pieszego zależy od wielu okoliczności jednak najważniejszą z nich jest rozmiar obrażeń odniesionych przez pieszego na skutek potrącenia. Jeżeli następstwem potrącenia pieszego jest jego śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu to sprawcy wypadku grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet do 15 lat.

Jeżeli na skutek potrącenia pieszy doznał lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu to sprawcy wypadku grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

 

W praktyce w większości spraw dotyczących potrącenia pieszego, jeżeli naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym ze strony sprawcy wypadku nie było rażące, sądy orzekają karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a nawet mogą odstąpić od orzekania wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Potrącenie pieszego – odszkodowanie

 

Pieszemu, który bez swojej winy został potrącony przez samochód należy się odszkodowanie. Dla zasadności wypłaty ani wysokości kwoty odszkodowania nie ma znaczenia czy potrącenie pieszego miało miejsce na pasach czy poza pasami. Fakt potrącenia pieszego na pasach może skutkować jedynie surowszą odpowiedzialnością karną sprawcy wypadku drogowego niż w przypadku potrącenia pieszego poza pasami, jednak nie jest to regułą.

 

Odszkodowanie za potrącenie przez samochód należy się pieszemu za wszystkie wynikłe dla niego z tego tytułu szkody materialne. Do podstawowych kosztów, których zwrotu potrącony pieszy może domagać się od sprawcy wypadku w ramach odszkodowania zalicza się między innymi:

 • koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji;
 • koszty zakupionych leków i sprzętu medycznego;
 • utracone zarobki w związku z niezdolnością do pracy;
 • rekompensatę za opiekę sprawowaną przez osoby najbliższe nad potrąconym pieszym.

 

Poza odszkodowaniem za potrącenie przez samochód należy się pieszemu również odszkodowanie za odniesiony w skutek wypadku stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz za krzywdę i cierpienie wynikające z długotrwałego procesu leczenia, rehabilitacji i dochodzenia do sprawności sprzed wypadku.

Jeżeli potrącenie pieszego na pasach lub poza pasami skutkowało jego zgonem, członkom najbliższej rodziny pieszego przysługuje zadośćuczynienie za śmierć, a małżonkowi i małoletnim dzieciom zmarłego pieszego poza zadośćuczynieniem również renta alimentacyjna.

 

Kwota zadośćuczynienia jakie powinno zostać wypłacone za potrącenie pieszego zależna jest przede wszystkim od rozmiaru uszczerbku na zdrowiu, którego doznał pieszy na skutek wypadku drogowego.

Jeżeli skutkiem potrącenia pieszego było proste złamanie nogi lub ręki, które wygoiło się bez powikłań to zadośćuczynienie na jakie może liczyć poszkodowany będzie się wahać w granicach od 5 od 30 tysięcy złotych.

Za potrącenie pieszego, które spowodowało u niego uraz wielonarządowy, konieczność leczenia operacyjnego i długotrwałej rehabilitacji należne zadośćuczynienie może wynosić nawet ok. 100 tys. zł.

Podobnie najbliższym członkom rodziny pieszego, który zmarł na skutek potrącenia należeć się będą kwoty zadośćuczynienia w wysokości ok. 100 tys. zł.

Najwyższa kwota odszkodowania i zadośćuczynienia za potrącenie przez samochód należna jest w przypadku trwałego kalectwa pieszego. W takim przypadku kwota odszkodowania przy uwzględnieniu roszczeń rentowych może wynosić nawet kilka milionów złotych.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadki samochodowe

Wypadki samochodowe to najczęstszy rodzaj wypadków drogowych do jakich dochodzi w Polsce. Ma to bezpośredni związek z liczbą samochodów o [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadek motocyklisty

Tym razem poruszę bardzo ważny temat jakim są wypadki motocyklowe. Pomimo, iż motocyklistów porusza się po polskich drogach zdecydowanie [...]

Czytaj więcej
blog images
Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to potoczna nazwa procesu czy procedury prowadzonych przez ubezpieczyciela, których celem jest wyliczenie i wypłata oso [...]

Czytaj więcej