Strona główna » Organizacyjny błąd medyczny okołoporodowy

Organizacyjny błąd medyczny okołoporodowy


Jednym z rodzajów błędów medycznych jest błąd organizacyjny polegający na nieprawidłowościach w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego, w tym szpitala. Przejawia się on zazwyczaj w postaci braku odpowiedniej liczby personelu medycznego, braku sprzętu koniecznego do zapewnienia opieki nad pacjentami czy też  w postaci zorganizowania pracy personelu w sposób uniemożliwiający komunikację lekarzy różnych specjalizacji. Wskażę to na przykładzie, który stał się podstawą orzeczenia sądowego, w którym Sąd zasądził na rzecz rodziców zmarłego podczas porodu dziecka kwotę 100.000 zł.


Powódka zaszła w ciążę, a planowany termin porodu miał nastąpić pod koniec kwietnia. 4 miesiące przed porodem Powódka przebywała w szpitalu z powodu zagrożenia przedwczesnym porodem, infekcji dróg moczowych oraz grzybicy pochwy. Ponowny pobyt odbył się w marcu z powodu zagrożenia przedwczesnym porodem. Pacjentce podano leki, kontrolowano tętno i ruchy płodu oraz wypisano do domu w stanie dobrym.


Akcja porodowa rozpoczęła się na początku maja, dlatego pacjentka udała się do szpitala.  Na salę porodową pacjentka została przyjęta przed południem w pierwszym okresie porodu. Drugi okres porodu rozpoczął się ok. godziny 17.00 . U powódki zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie porodu stwierdzono zielone wody płodowe.


W końcowej fazie pierwszego okresu porodu powódka zgłosiła lekarzowi prośbę o przeprowadzenie cesarskiego cięcia. Lekarz nie widział jednak wskazań do jego przeprowadzenia.  W dalszym ciągu podawano powódce kroplówki z Oksytocyną oraz wdrożono metodę rozluźniania skurczów macicy przez użycie piłki porodowej. Około godziny 18.30 wobec przedłużającej się drugiej fazy porodu i w związku z brakiem postępu porodu lekarz podjął decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia.  W toku przygotowań do zabiegu cesarskiego cięcia w kanale rodnym pojawiła się główka dziecka, w związku z czym personel medyczny przystąpił do kontynuacji akcji porodowej.  Dziecko bezpośrednio po urodzeniu nie płakało oraz samodzielnie nie oddychało. W skali Apgar było ocenione na odpowiednio 1, 2, 3 punkty. Dziecko urodziło się w stanie ciężkiej zamartwicy z cechami ciężkiego niedotlenienia.


Biegły sądowy w trakcie procesu wskazał, iż w wyniku porodu siłami natury u dziecka powódki doszło do ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego. Taki stan mógł być wynikiem nieprawidłowego przebiegu porodu, ale również patologicznego przebiegu ciąży. Biegły stwierdził, że przebieg ciąży u powódki był nieprawidłowy. Pozwany szpital nie był w stanie zapewnić powódce odpowiedniej diagnostyki, dlatego pacjentka powinna być przekazana do ośrodka dysponującego takimi możliwościami. Stwierdził ponadto, iż odchodzenie zielonych wód płodowych świadczy o niedotlenieniu płodu i w tej sytuacji jest zjawiskiem niekorzystnym. W przypadku porodu ciąży patologicznej przy porodzie powinien być obecny lekarz położnik (w II okresie porodu) oraz lekarz neonatolog. Biegły podkreślił również, że zabrakło  oceny równowagi kwasowo zasadowej noworodka, która winna zostać dokonana do 10 minut od urodzenia dziecka. Biegły stwierdził, że w związku z faktem ciężkiego niedotlenienia noworodka, okoliczności uzasadniające podjęcie decyzji o cięciu cesarskim musiały zaistnieć, lecz nie zostały wykryte. W ustnej opinii uzupełniającej biegły dodatkowo wyjaśnił, że nie każde niedotlenienie nawet przy ciężkim uszkodzeniu płodu, może prowadzić do śmierci dziecka. W tym jednak przypadku dokumentacja medyczna wskazuje, iż proces niedotlenienia zaczął się już w ciąży, a czego objawami były zatrucie ciążowe, nadciśnienie, które wystąpiły na długo przed porodem i z powodu których powódka była hospitalizowana. To mogło być powodem przewlekłej niewydolności łożyska i w efekcie niedotlenieniem płodu. Pozwany szpital nie miał możliwości dokonania pełnej diagnostyki, w związku z czym konieczne było przekazanie powódki do jednostki o wyższym stopniu referencyjności. Poród przyjmował lekarz bez specjalizacji, co stanowiło błąd organizacyjny szpitala. Biegły zwrócił również uwagę na to, ze szpital nie zbadał łożyska, ani go nie zabezpieczył.

Biegły zwrócił uwagę na wiele nieprawidłowości polegających na niewykonaniu tuż po porodzie badania gazometrycznego u noworodka z krwi pępowinowej, niepowiadomieniu lekarza neonatologa z dwoma innymi osobami przeszkolonymi w zakresie resuscytacji noworodka o przypadku mogącym wymagać natychmiastowej resuscytacji, tak by mogli być oni w gotowości tuż. Ponadto sztuczną wentylację przeprowadzano tlenem, podczas gdy z wytycznych wynika, że noworodek wentylowany ma być tylko powietrzem.

Sąd rozstrzygnął sprawę w oparciu o art. 446§4 k.c, stanowiący podstawę roszczenia osób poszkodowanych w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny. Sąd wyjaśnił, że krzywda, o jakiej mowa w wyżej wymienionym przepisie winna być ujmowana jako cierpienie fizyczne oraz psychiczne, a także ujemne uczucia przeżywane w związku ze śmiercią najbliższej osoby. O rozmiarach doznanej przez poszkodowanego krzywdy decydują daniem Sadu  m.in. stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania. Zadośćuczynienie stanowi formę rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej.  Jednocześnie odpowiednia suma pieniężna przyznana tytułem zadośćuczynienia powinna być utrzymana w rozsądnych granicach i być dostosowana do aktualnych stosunków majątkowych w społeczeństwie, a nadto uwzględniać całokształt okoliczności danej sprawy.

Podsumowując, zgodnie z art, 446 §4 k.c Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. W przypadkach błędów medycznych podstawą do uzyskania zadośćuczynienia jest przykładowo tak jak opisano w artykule utrata dziecka wskutek nieprawidłowości personelu opiekującego się ciężarną zarówno w trakcie ciąży jak i porodu.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Ewelina Miller

1 komentarz do “Organizacyjny błąd medyczny okołoporodowy”

  1. Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*